Chủ đề: Bản thân - Đề tài: Những chiếc giày tìm đôi - Lớp : Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
353
lượt xem
44
download

Chủ đề: Bản thân - Đề tài: Những chiếc giày tìm đôi - Lớp : Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chủ đề: bản thân - đề tài: những chiếc giày tìm đôi - lớp : chồi', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Bản thân - Đề tài: Những chiếc giày tìm đôi - Lớp : Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : B n thân tài: Nh ng chi c giày tìm ôi L p : Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t ghép hai i tư ng t o thành m t ôi. - Rèn k năng quan sát, so sánh s gi ng nhau và khác nhau v hình d ng, kích thư c. - Có ý th c i úng ôi giày, dép. - Rèn tr cách c m bút, tư th ng i h c úng, cách tô màu cho p. II. Chu n b : - T t c nh ng ôi giày c a bé, cô. - K , bàn trưng bày nh ng ôi giày. - Gi y A4 có v hình nh ng chi c giày, bút chì màu. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Th nào là m t ôi. Cô và tr cùng “lên xe” i siêu th . Các tr có th l a ch n “phương ti n giao thông” tư ng tư ng và cùng i siêu th . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô d t tr n ch bán giày dép. ó có trưng bày các ôi giày. M t ôi x p úng, 2 ôi x p sai (không ph i là m t ôi). Cô và tr cùng quan sát. Cô ch vào t ng c p giày và h i tr : ây có ph i là m t ôi giày không? T i sao con bi t? Yêu c u 2 tr , m i tr x p l i m t ôi giày cho úng.. Cô cùng tr qua tham quan m t gian hàng khác. ây ngư i bán hàng m i x p có 4 chi c giày lên trên k . Còn 4 chi c giày (còn l i dư i t) Cô h i tr : 4 chi c giày này có ph i 2 ôi không? Vì sao? Cô cho 4 tr , nh t 4 chi c giày dư i t t c nh chi c giày trên k cho thành m t ôi. (c l p cùng ki m tra) Cũng có th cho tr m s chi c giày, s ôi giày. Cô cũng có th tăng s giày dép n u tr ã thành th o. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cho tr quan sát và nh n xét v s gi ng nhau và khác nhau c a 2 chi c giày trong cùng m t ôi. Ho t ng 2: Ch n giày úng ôi Cô x p t ng 2 chi c giày v i nhau (không cùng m t ôi) m i tr ch n 2 chi c giày ó và i vào chân. Cô cho tr n v ch xu t phát và cùng i theo ư ng h p v ích ( ư ng h p kho ng 1,5 n 2m. Sau khi v t i ích, cô trò chuy n cùng tr xem khi i 2 chi c giày không cùng ôi tr c m th y th nào? Trò chơi tìm b n. Cô hô tìm b n, tìm b n, tr tìm các b n i giày sao cho ai cũng có m t ôi giày c a mình. Cô cho tr i giày và i theo ư ng h p tr v l i v ch xu t phát ban u. Cho tr nh n xét xem, khi i giày úng ôi c a mình thì c m giác th nào? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Vì sao ph i i giày úng ôi, úng kích thư c chân? Có nên i giày chi c n , chi c kia ra ư ng không? Cho tr x p nh ng ôi giày vào ch quy nh. Ho t ng 3: Tìm giày cho úng Cho tr v ng i vào bàn. M i tr ư c phát nh ng t gi y A4 có v nhi u chi c giày, trong ó ch có 2 chi c là m t ôi. Tr tìm và tô màu 2 chi c giày thành m t ôi ó. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản