Chủ đề: Cúm A H1N1 - Đề tài: Bé biết gì về cúm A?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
60
lượt xem
10
download

Chủ đề: Cúm A H1N1 - Đề tài: Bé biết gì về cúm A?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết một số biểu hiện của bệnh cúm A : sốt trên 38 độ, ho,… - Trẻ thuộc bài vè cúm A - Có ý thức bảo vệ phòng bệnh trước đại dịch cúm đang diễn ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Cúm A H1N1 - Đề tài: Bé biết gì về cúm A?

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ngày th 1 : Ch : Cúm A H1N1 tài: Bé bi t gì v cúm A? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t m t s bi u hi n c a b nh cúm A : s t trên 38 , ho,… - Tr thu c bài vè cúm A - Có ý th c b o v phòng b nh trư c i d ch cúm ang di n ra. II. Chu n b : - Video clip v b nh cúm A. - M t s hình minh h a các tri u ch ng c a b nh III. Ho t ng: - Ho t ng 1: Xem phim v “D ch cúm A-H1N1” ( bi u hi n, cách phòng b nh ) - Ho t ng 2: Th o lu n v b nh cúm A-H1N1.( Nguyên nhân, bi u hi n, cách phòng tránh, và s nguy hi m c a b nh). Câu h i g i ý tr th o lu n: + Nh ng b nh nhân trong b phim trên b b nh gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Làm sao nh n ra h ã b b nh? + Ph i làm gì tránh b nh? + B nh này lây cơ th chúng ta b ng cách nào? - Ho t ng 3: D y c vè: “ Vè cúm A” Nghe v nghe ve Mà nghe tôi k i d ch lan tràn Nhi u ngư i m c ph i Nóng s t au u M t m i au cơ Bu n nôn chóng m t b n b nh chi? A- H1N1…A-H1N1 Này b n hãy nh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Gi gìn v sinh Tay chân s ch s M i khi ra ư ng Luôn nh kh u trang. Kh u trang y mà kh u trang… - Ho t ng vui chơi : + Góc óng vai: Bác sĩ c a bé + Góc văn h c : bé c thơ di n c m + Góc toán : trò chơi ” V úng nhà “ Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản