Chữ plasma

Chia sẻ: Qweqwdasd Qweqdasda | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
3
download

Chữ plasma

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

300x1 nền trong 100, xong - Mở một tài liệu mới ở Image Ready. kíc thước kh suốt màu ước # - Chọn m nền trư là màu #6633CC - Chọn ty tool và gõ chữ gì bạn muốn. ype à b - Nháy chuột phải v layer đó và chọn R vào đó Rasterize

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chữ plasma

  1. - Mở mộ tài liệu m ở Image Ready. kíc thước kh ột mới e ch hoảng 300x1 nền tro 100, ong suốt - Chọn m nền trư là màu #6633CC màu ước # - Chọn ty tool và gõ chữ gì bạn muốn. ype à b - Nháy c chuột phải v layer đó và chọn R vào ó Rasterize La ayer - Layer S Style > Sati và thông số như hình bên phải in - Nhân la ayer này thêm 3 lần nữ Vậy bạn sẽ có tất c là 4 layer trên layer ữa. n cả r Palette - Nhấp đ vào chữ "Satin" trê layer 2 (n trên la đúp ữ ên nằm ayer dưới cù ùng) và thiế lập ết thông số như hình b phải ố bên - layer co 3 opy
  2. - Layer copy 4 - Ở Animation Palette,nhấp chuột vào mũi tên góc bên phải và chọn "Make Frames from layers" trên menu thả xuố - Nhấn "play" đê xem hình. - Bạn không phải thay đổi về thời gian, vì hiệu ứng này càng nhanh càng tốt. © www.bantayden.com - Dịch và thao tác minh hoạ bởi Bá Tước Monte Cristo |Trang Chủ| |Text Effect| |Photo Tutorials| Nội dung trên trang web này thuộc bản quyền của Bá Tước Monte Cristo  
Đồng bộ tài khoản