Chu trình Nitơ trong tự nhiên

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
468
lượt xem
59
download

Chu trình Nitơ trong tự nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng đối với sinh vật. Trong tự nhiên nitơ tồn tại ở 3 dạng chủ yếu: dạng chất hữu cơ, dạng hợp chất vô cơ và dạng khí. Dự trữ nitơ trong tự nhiên rất lớn. Trong bầu khí quyển có tới 3,9 x 1015 tấn nitơ (chiếm khoảng 75% khối lượng không khí hoặc 78% thể tích không khí).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chu trình Nitơ trong tự nhiên

  1. Chu trình Nitơ trong tự nhiên: Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng đối với sinh vật. Trong tự nhiên nitơ tồn tại ở 3 dạng chủ yếu: dạng chất hữu cơ, dạng hợp chất vô cơ và dạng khí. Dự trữ nitơ trong tự nhiên rất lớn. Trong bầu khí quyển có tới 3,9 x 1015 tấn nitơ (chiếm khoảng 75% khối lượng không khí hoặc 78% thể tích không khí). Trên 52 mỗi ha đất có một khoảng không khí chứa đến 3,5 – 105 tấn nitơ, với lượng nitơ có trong không khí này đủ cung cấp dinh dưỡng nitơ cho cây trồng hàng trăm triệu năm nếu cây trồng có khả năng đồng hoá được chúng. Tuy nhiên cây trồng không
  2. thể đồng hoá trực tiếp nguồn nitơ này, mà phải thông qua hoạt động của vi sinh vật cố định nitơ cây trồng mới hấp thụ được. Chu trình nitơ trong tự nhiên được khép kín là nhờ quá trình cố định nitơ của nhóm vi sinh vật này. Vòng tuần nitơ trong tự nhiên được tóm tắt như sau: N2 (1) (2) Sấm chớp (6) NH3, HNO3 VSV Xác động, thực vật và VSV Thuỷ phân nhờ VSV (3) (4) Các sản phẩm phân giải NH4 + NO3 -
  3. (5) Chất mùn (1): Sự cố định N2 của vi sinh vật sống tự do. (2): Sự cố định N2 của vi sinh vật sống cộng sinh. (3): Quá trình amôn hoá. (4): Quá trình nitrat hoá. (5): Quá trình amôn hoá nitrat. (6): Quá trình phản nitrat hoá. b. Quá trình amôn hoá: Trong lớp đất mặt dày khoảng 30 cm bao quanh Trái Đất có khoảng 3 – 7,5 tỷ tấn nitơ mà phần lớn tồn tại trong các hợp chất hữu cơ. Sự phân giải các hợp chất hữu cơ chứa nitơ có ý nghĩa rất lớn trong nông nghiệp và đối với vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên.
  4. Quá trình amôn hoá là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ chứa nitơ dưới tác dụng của vi sinh vật thành các chất đơn giản hơn là NH4 + hoặc NH3. Vi sinh vật tham gia vào quá trình này gọi là vi sinh vật amô
Đồng bộ tài khoản