intTypePromotion=3

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo sư phạm lịch sử ngành sư phạm Lịch sử

Chia sẻ: Namamanh Namamanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
4
download

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo sư phạm lịch sử ngành sư phạm Lịch sử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo sư phạm lịch sử ngành sư phạm Lịch sử với mục tiêu đào tạo cử nhân khoa học ngành Sư phạm Lịch sử đạt trình độ Đại học, có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm; có khả năng giảng dạy bộ môn lịch sử trong trường THPT; có khả năng học tập và nâng cao trình độ để giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học, có khả năng làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo sư phạm lịch sử ngành sư phạm Lịch sử

  1. CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƢ PHẠM LỊCH SỬ NGÀNH SƢ PHẠM LỊCH SỬ 1. Mục tiêu đào tạo . Đào tạo cử nhân khoa học ngành Sư phạm Lịch sử đạt trình độ Đại học, có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm; có khả năng giảng dạy bộ môn lịch sử trong trường THPT; có khả năng học tập và nâng cao trình độ để giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học, có khả năng làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể (Ban Dân tộc tôn giáo, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Sở Văn hóa thông tin và du lịch, các Viện Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn…); có khả năng tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, có khả năng học tập liên thông ở các chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài. 2. Chuẩn đầu ra Sau 4 năm học, sinh viên đạt được các yêu cầu sau đây: 2.1. Về kiến thức - Vận dụng được các kiến thức chung nền tảng thuộc khối kiến thức chung của Trường ĐHSP - ĐHTN vào nghề nghiệp và cuộc sống. - Về kiến thức chuyên ngành, nắm vững Lịch sử Việt Nam và Lịch sử Thế giới một cách có hệ thống; hiểu biết cơ bản về kiến thức của các khoa học liên quan: Khảo cổ học, Nhân học, Văn hóa học… Hiểu biết và nắm vững nội dung, chương trình lịch sử trường THPT. - Về kiến thức nghiệp vụ: Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm: Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử ở trường THPT nhằm hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. - Về kiến thức ngoại ngữ và tin học: Bước đầu sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ trong giao tiếp, đọc và dịch tài liệu lịch sử. Có trình độ tin học văn phòng, ứng dụng được một số phần mềm trong dạy học. 2.2. Về kỹ năng 2.2.1 Kỹ năng nghề nghiệp - Có các kỹ năng nghiên cứu của khoa học Lịch sử và kỹ năng sư phạm, vận dụng tốt các kỹ năng phương pháp dạy học Lịch sử; thực hiện tốt yêu cầu đổi mới nội dung, 1
  2. hình thức tổ chức dạy - học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THPT, THCS. - Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của sự nghiệp giáo dục cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. - Làm được công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức được các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Có các kỹ năng sư phạm dạy học lịch sử: lập kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học, sử dụng một số phương tiện kỹ thuật trong dạy học lịch sử ở trường THPT - Có khả năng giải quyết các tình huống trong hoạt động giáo dục nói chung và dạy học lịch sử nói riêng. - Có khả năng phát hiện và nghiên cứu các vấn đề phục vụ nhu cầu xã hội. 2.2.2 Kỹ năng mềm - Có kỹ năng làm việc hợp tác, chia sẻ, hướng dẫn, tư vấn cho đồng nghiệp và người học, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể, có khả năng lắng nghe và thấu hiểu người học, cảm hóa, thuyết phục người học, có kỹ năng làm việc qua Internet, có kỹ năng kiềm chế xúc cảm và xử lý linh hoạt sáng tạo các tình huống dạy học, giáo dục. - Có kỹ năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh. - Sử dụng thành thạo các phần mềm dạy học và biết cách sử dụng các phần mềm tin học để đánh giá kết quả dạy học, giáo dục bổ trợ cho hoạt động nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm. Có khả năng tự học thường xuyên và tự học suốt đời. 2.3. Về phẩm chất đạo đức Có các phẩm chất đạo đức cá nhân tốt, biết chia sẻ với người học và đồng nghiệp, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định của địa phương, quy định về nhiệm vụ, quyền của nhà giáo. Có niềm tin sư phạm và thực hiện tốt những quy định về đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt các chức năng xã hội của giáo dục, tích cực đóng góp phát triển giáo dục để giáo dục thực sự là động lực phát triển xã hội, có khả năng giữ mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường và gia đình, xã hội. 2
  3. 3. Cơ hội việc làm của ngƣời học sau tốt nghiệp - Người có bằng cử nhân khoa học Sư phạm Lịch sử sau khi ra trường có thể đảm nhận nhiệm vụ của một giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử ở các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở; riêng những người tốt nghiệp loại giỏi có thể làm cán bộ giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học. - Có thể làm cán bộ, chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu về khoa học xã hội, làm biên tập viên cho các tạp chí, báo, đài phát thanh, truyền hình. Làm hướng dẫn viên ở các trung tâm bảo tồn, bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa. Nếu linh hoạt và thích ứng tốt với môi trường công tác có thể làm cán bộ công chức, chuyên viên ở các các tổ chức chính trị, các cơ quan đoàn thể xã hội cấp xã, huyện, tỉnh, thành phố cần sử dụng hoặc có liên quan đến kiến thức lịch sử, kiến thức về văn hóa học. 4. Chƣơng trình đào tạo Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 132 tín chỉ, trong đó: - Khối kiến thức chung: 29 - Khối kiến thức cơ sở ngành : Bắt buộc: 25 tín chỉ Tự chọn: 2 tín chỉ - Khối kiến thức ngành: Bắt buộc: 60 tín chỉ Tự chọn: 4 tín chỉ - Khối kiến thức thực tập sư phạm: 5 tín chỉ - Khóa luận tốt nghiệp và môn học thay thế: 7 tín chỉ 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản