intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chứng minh phương trình nguồn tăng trưởng Solow

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

175
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp luận thông thường được sử dụng để ước lượng nguồn tăng trưởng trong khuôn khổ của lý thuyết kinh tế tân cổ điển đã được dựa trên cơ sở công trình nghiên cứu của Solow (1957). Hàm sản xuất tổng thể được giả định có dạng tổng quát như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chứng minh phương trình nguồn tăng trưởng Solow

  1. Fulbright Economics Teaching Program Economic Development I Sources-of-Growth Equation 2002-03 Proof Chứng minh phương trình nguồn tăng trưởng Solow Phương pháp luận thông thường được sử dụng để ước lượng nguồn tăng trưởng trong khuôn khổ của lý thuyết kinh tế tân cổ điển đã được dựa trên cơ sở công trình nghiên cứu của Solow (1957). Hàm sản xuất tổng thể được giả định có dạng tổng quát như sau: Y = f(K, L, t) (i) trong đó, Y là tổng sản phẩm trong nước, K và L là các tổng nhập lượng vốn và lao động và t là thời gian. điều hành... (được gọi chung là tổng năng suất các nhân tố sản xuất). Lấy vi phân phương trình (i) theo thời gian t, ta có: dY ∂f dK ∂f dL ∂f dt = + + (ii) dt ∂K dt ∂L dt ∂t dt Chia cả hai vế của (iii) cho Y và biến đổi, ta có: 1 dY  ∂f K  1 dK   ∂f L  1 dL  1 df =  +  + (iii) Y dt  ∂K Y  K dt   ∂L Y  L dt  Y dt với dK 1 gK = = Tốc độ tăng trưởng của vốn dt K dL 1 gL = = Tốc độ tăng trưởng của lao động. dt L 1 df a= = Tốc độ tăng trưởng tổng năng suất nhân tố sản xuất Y dt ∂f K = Độ co giãn của Y theo nhập lượng vốn ∂K Y ∂f L = Độ co giãn của Y theo nhập lượng lao động ∂L Y Vậy, ∂f K ∂f L gY = gK + gL + a (iv) ∂K Y ∂L Y Giả định rằng ta có cạnh tranh hoàn hảo và hàm sản xuất có đặc điểm suất sinh lợi theo quy mô không đổi với dạng Cobb-Douglas đơn giản như sau: Y = f(K, L) = AKαL1-α (v) Ta có các độ co giãn, ∂f K K ∂f L L = ( AαK α −1 L1−α ) α 1−α = α và = [ A(1 − α ) K α L−α ] α 1−α = 1−α ∂K Y AK L ∂L Y AK L Tổng chi phí nhân tố sản xuất: C = rK +wL (vi) Nguyễn Xuân Thành 1
  2. Fulbright Economics Teaching Program Economic Development I Sources-of-Growth Equation 2002-03 Proof Trong đó C là tổng chi phí nhân tố sản xuất, r là lãi suất (chi phí của vốn) và w là lương (chi phí của lao động). Ở một mức chi phí nhất định là C, người sản xuất muốn tối đa hóa tổng sản phẩm Y. Ta có hàm Lagrange như sau: Φ = AKαL1-α + λ(C − rK − wL) (vii) ∂Φ = AαK α −1 L1−α − λr = 0 ∂K ∂Φ = A(1 − α ) K α L−α − λw = 0 ∂L ∂Φ = C − rK − wL = 0 ∂λ Biến đổi, ta có: K α w = (viii) L 1−α r Cạnh tranh hoàn hảo cho ta: Y = C = rK +wL rK wL Vậy, α = và 1 − α = Y Y  rK  Ký hiệu tỷ trọng của thu nhập vốn trong tổng thu nhập   là wK và tỷ trọng của thu  Y   wL  nhập lao động trong tổng thu nhập   là wL, ta có:  Y  ∂f K rK ∂f L wL =α = = wK và = 1−α = = wL (ix) ∂K Y Y ∂L Y Y Thế (ix) và (iv), ta có: g Y = wK g K + wL g L + a (x) Nguyễn Xuân Thành 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2