Chứng thực hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực hoặc theo mẫu ( Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
78
lượt xem
6
download

Chứng thực hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực hoặc theo mẫu ( Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện (không phụ thuộc phạm vi địa hạt). Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; Không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp;Không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Hợp đồng vay, cầm cố tài sản, 1. bảo lãnh (để vay) thu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chứng thực hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực hoặc theo mẫu ( Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng)

  1. Chứng thực hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực hoặc theo mẫu ( Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện (không phụ thuộc phạm vi địa hạt). Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; Không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp;Không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Hợp đồng vay, cầm cố tài sản, 1. bảo lãnh (để vay) thu như hợp đồng thế chấp; Hợp đồng bảo lãnh để thực hiện 50.000đồng 2. nghĩa vụ khác: Hợp đồng thuê mượn tàu bay, tàu 50.000đồng 3. thủy, dây truyền sản xuất:
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Hợp đồng thuê mượn tài sản 20.000đồng 4. khác: Chứng thực hợp đồng giao dịch 20.000đồng/trường 5. hợp khác : Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chứng thực Các bước Mô tả bước Tên bước Người yêu cầu chứng thực ghi phiếu yêu cầu chứng thực theo 1. mẫu, xuất trình giấy tờ tùy thân và các giấy tờ cần thiết khác cho
  4. Mô tả bước Tên bước việc chứng thực. Cơ quan có thẩm quyền chứng thực tiếp nhận, kiểm tra, nếu đầy 2. đủ thì thụ lý, ghi vào sổ, nếu hợp đồng không giải quyết được trong ngày thì ghi phiếu hẹn. Người yêu cầu chứng thực tuyên bố nội dung hợp đồng trước người thực hiện chứng thực. Người thực hiện chứng thực phải ghi chép lại đầy đủ nội dung mà người yêu cầu chứng thực đã 3. tuyên bố. nếu nội dung tuyên bố không trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì thực hiện chứng thực. Trường hợp nội dung hợp đồng trái pháp luật, đạo đức xã hội thì soạn thảo hợp đồng. Trước khi ký người yêu cầu chứng thực phải tự đọc lại hợp đồng hoặc người thực hiện chứng thực đọc cho họ nghe. Nếu người 4. yêu cầu chứng thực đồng ý toàn bộ nội dung thì ký tắt vào từng trang của hợp đồng, trừ trang cuối phải ký đầy đủ, sau đó người thực hiện chứng thực ký tắt vào từng trang của hợp đồng, trừ
  5. Mô tả bước Tên bước trang cuối phải ký đầy đủ, chứng thực, đóng dấu vào hợp đồng. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực 2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác; 3. Các giấy tờ cần thiết khác cho việc chứng thực Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  6. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản