intTypePromotion=3

Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở(ở nông thôn) (Trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
5
download

Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở(ở nông thôn) (Trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở(ở nông thôn) (trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở(ở nông thôn) (Trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật)

  1. Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở(ở nông thôn) (Trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 15 giờ); Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 15 giờ); Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Giá trị tài sản dưới 20.000.000 đồng: thu 1. 10.000 đồng/ trường hợp Từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng: 20.000 2. đồng/ trường hợp Từ 50.000.000 đến dưới 3. 100.000.000 đồng: 50.000 đồng/trường hợp Từ 100.000.000 đồng đến 4. dưới 300.000.000 đồng: 100.000 đồng/trường hợp
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng: 5. 200.000đ/trường hợp Từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng: 6. 500.000đ/trường hợp Từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000: 1.000.000 7. đồng/trường hợp Từ 3.000.000.000 đồng đến 8. dưới 5.000.000.000: 1.500.000 đồng/trường hợp Từ 5.000.000.000 đồng trở 9. lên: 2.000.000 đồng/trường hợp Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  4. Văn bản chứng thực Các bước Mô tả bước Tên bước Người yêu cầu chứng thực nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã và xuất trình bản chính của giấy 1. tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; cán bộ có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc khi giải quyết yêu cầu chứng thực mà phát hiện người có bất động sản không đủ điều kiện thực hiện quyền của người có bất động sản theo quy định của pháp luật th ì cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng 2. văn bản cho người yêu cầu chứng thực. Trường hợp hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch (mẫu số 61/SCT) Người có thẩm quyền thực hiện ký chứng thực hợp đồng, văn 3. bản về bất động sản. Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ
  5. Mô tả bước Tên bước Trường hợp không chứng thực được trong ngày nhận hồ sơ thì cán bộ thụ lý ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch, viết Phiếu hẹn (Mẫu số 32/PH) trao cho người yêu cầu chứng thực H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng 2. minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở 3. hữu công trình xây dựng đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó tặng cho. 4. Dự thảo Hợp đồng (trường hợp người yêu cầu chứng thực soạn thảo sẵn).
  6. Thành phần hồ sơ 5. Các giấy tờ cần thiết khác cho việc chứng thực theo quy định của pháp luật Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, 1. văn bản. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản