intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 1: LÀM VIỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

Chia sẻ: Do Van Dung Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

107
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

User Profile: Profile là nơi để chỉ định đường dẫn tập tin biên dạng và một kịch bản đăng nhập. Lưu các thiêt lập cho màn hình Desktop của người dùng từ nội dung của menu Start cho cho tới màu sắc, cách định hướng chuột có thể lưu trữ ở một nơi nào đó trên mạng để người dùng có thể đăng nhập từ một máy nào đó trên mạng mà vẫn thấy được màn hình đăng nhập giông nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: LÀM VIỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

 1. Chương 1 LÀM VIỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG
 2. Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG TÌM HIỂU TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG  Tài khoản Người dùng Cục bộ  Lưu trữ tại CSDL Security Accounts Manager (SAM) của hệ thống.  Chỉ có thể được sử dụng trên chính hệ thống đã tạo ra nó. 08/02/10 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 2
 3. Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG Account Setting  Local Users and Groups snap-in of Computer Management 08/02/10 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 3
 4. Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG  User must change password at next logon  User cannot change password  Password never expires  Account is disabled  Account is locked out 08/02/10 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 4
 5. Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG NHÓM LÀM VIỆC (WORKGROUP)  Administrators – Have full permissions by default and can change their own permissions and rights as well as those of other users and groups. Can also take ownership of files.  Backup Operators – Can back up or restore files without being limited by file permissions. Backup Operators can also log on locally and shutdown the system.  Guests – Have the same permissions and right as the Users group by default. The Guest user account is the only member and is disabled by default.  Network Configuration Operators – Have limited administrative access to configure network settings.  Power Users – Have limited administrative access. They can create new user accounts, not modify or delete existing accounts, and they can remove users from the Power Users, Users, and Guests groups but cannot modify the Administrators or Backup Operators groups.  Remote Desktop Users – Have the right to logon remotely, to be able to use the Remote Desktop feature to connect and logon to this computer.  Replicator – Group account used for file replication in a domain. Do not add regular user accounts to this group.  Users – Have sufficient permissions and rights to run certified Windows applications, but cannot run most legacy applications. This prevents regular users from making system-wide changes. Members of the Users group can create new groups, not modify or delete other groups.  HelpServicesGroup – Group for the Help and Support Center. 08/02/10 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 5
 6. Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG LÀM VIỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG CỤC BỘ 08/02/10 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 6
 7. Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG Account Policy  Password Policy  Enforce password history  Maximum password age  Minimum password age  Minimum password length – Specifies the minimum password length.  Passwords must meet complexity requirements  Account Lockout Policy  User Rights Assignments  Logon Rights  Privileges 08/02/10 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 7
 8. Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG User Profile  Profile là nơi để chỉ định đường dẫn tập tin biên dạng và một kịch bản đăng nhập.  Lưu các thiêt lập cho màn hình Desktop của người dùng từ nội dung của menu Start cho cho tới màu sắc, cách định hướng chuột có thể lưu trữ ở một nơi nào đó trên mạng để người dùng có thể đăng nhập từ một máy nào đó trên mạng mà vẫn thấy được màn hình đăng nhập giông nhau.  Local user profile : được lưu trong C:\Documents and Settings\%Username%, được tạo ra khi lần đầu logon vào hệ thống. 08/02/10 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 8
 9. Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG CẤU TRÚC THƯ MỤC KHÁI LƯỢC NGƯỜI DÙNG 08/02/10 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 9
 10. Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG  Local user profile : được lưu trong C:\Documents and Settings\%Username%, được tạo ra khi lần đầu logon vào hệ thống. - Roaming user profile : được sử dụng trong trường hợp user sử dụng nhiều máy khác nhau. Ta sẽ tạo ra Roaming user profile, khi đó, user sẽ có Documents and Settings giống nhau trên tất cả các máy. - Mandatory user profile : là loại profile không lưu bất cứ thay đổi nào của user. Ví dụ, user thay đổi các thông tin như hình nền, font chữ. Các thông tin này sẽ trở lại như cũ khi user thoát khỏi hệ thống (log-off) 08/02/10 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 10
 11. Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG KHÁI LƯỢC NGƯỜI DÙNG CỤC BỘ (LOCAL PROFILES)  Lưu trữ trên hệ thống cục bộ  Chỉ có tác dụng khi người dùng đăng nhập vào hệ thống có lưu Local Profile  Khi cần người dùng có thể chỉnh sửa lại 08/02/10 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 11
 12. Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG KHÁI LƯỢC NGƯỜI DÙNG DI TRÚ (ROAMING PROFILES)  Cho phép một người dùng sau khi đăng nhập sẽ có cùng môi trường làm việc từ bất kỳ một máy trạm nào.  Cung cấp khả năng lưu trữ tập trung, giúp dễ dàng cho việc sao lưu 08/02/10 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 12
 13. Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG KHÁI LƯỢC NGƯỜI DÙNG BẮT BUỘC (MANDATORY PROFILES)  Có thể sử dụng cục bộ hoặc di trú.  Người dùng có thể thực hiện các thay đổi, nhưng các thay đổi này không được ghi lại khi người dùng đăng xuất.  Đổi tên Ntuser.dat thành Ntuser.man > xác định là khái lược dạng bắt buộc. 08/02/10 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2