Chương 10 - Các công trình chuyên môn

Chia sẻ: Nguyen Khoi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

0
138
lượt xem
58
download

Chương 10 - Các công trình chuyên môn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cửa van là một bộ phận công trình thuỷ lợi, bố trí tại các lỗ thoát nước để điều tiết lưu lượng và khống chế mực nước. - Yêu cầu khi thiết kế: Cấu tạo đơn giản, lắp đặt và sửa chữa dễ dàng. Đủ cường độ và ổn định. Thực hiện tốt nhiệm vụ. Khống chế được độ mở, không rò rỉ. Tháo bùn cát và vật nổi dễ dàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 10 - Các công trình chuyên môn

 1. CHƯƠNG 10: CÁC CÔNG TRÌNH CHUYÊN MÔN GVC. ThS- Phạm Quang Thiền
 2. §  1.C ỬA VAN  10.   I. Khái niệm - Cửa van là một bộ phận công trình thuỷ lợi, bố trí tại các lỗ thoát nước để điều tiết lưu lượng và khống chế mực nước. - Yêu cầu khi thiết kế: * Cấu tạo đơn giản, lắp đặt và sửa chữa dễ dàng. * Đủ cường độ và ổn định. * Thực hiện tốt nhiệm vụ. * Khống chế được độ mở, không rò rỉ. * Tháo bùn cát và vật nổi dễ dàng. * Giá thành hạ. * Tạo cảnh quan môi trường.
 3. § 10.1. CỬA VAN I. Phân loại 1. Theo mục đích sử dụng: Cửa van chính (công tác); sự cố, sửa chữa, thi công. 2. Theo vị trí: Cửa van trên mặt (hình 10-1) Cửa van dưới sâu (hình 10-2) a) b) c) d) Hình 10-1. Một số cửa van trên mặt
 4. § 10.1. CỬA VAN  ®) e) g) h) i ) k) l ) m) Hình 10-1: Một số cửa van trên mặt
 5. § 10.1. KIẾN THỨC CHUNG  a) b) c) d) ®) e) g) 1 2 2 3 3 1 h) i ) k) Hình 10-2. Cửa van dưới sâu
 6. §  1.C ỬA VAN  10.   3. Theo cách truyền lực: CV truyền lực lên mố, CV truyền lực cho ngưỡng đáy. 4.Theo vật liệu: CV thép, gỗ, BTCT, Xlưới thép, hợp kim, chất dẻo (Komposit). 5. Theo hình thức tháo nước qua cửa van: CV tháo nước đáy, tháo nước đỉnh và kết hợp (hình 17-3) a) b) c) H ình  3.C ¸ hình høc h¸ n­í qua  17­   c  t t o  c  cöa  van 6. Theo hình dạng: Van phẳng, van cung, công việc trụ lăn, công việc quạt, công ciệc mái nhà, van đĩa, vân kim, van nút chai, van Klape.
 7. § 10.2. CỬA VAN PHẲNG I. Khái quát -Là cửa van mà bản chắn nước phẳng, chuyển động theo phương đứng, ngang. - Thường tháo nước đáy. - Với cửa van phẳng có lưỡi gà, cửa van phẳng 2 tầng (hình 10-4) thì tháo vật nổi dễ dàng. a) b) H ình  4.Van  17­   cã ­ igµ a)vµ  ph¼ ng  lì  (   van   Ç ng b) hait (
 8. § 17.2. CỬA VAN PHẲNG - Ưu điểm: * Cấu tạo đơn giản, lắp ráp dễ dàng. * Chắn nước và điều tiết khá tốt. * Tháo được vật đáy. * Trụ pin ngắn. - Nhược điểm: * Lực kéo van (khi mở) lớn. * Đóng mở không nhanh. * Khe van sâu, mố trụ dày. - Phạm vi sử dụng: Dùng rộng rãi.
 9. § 10.2. CỬA VAN PHẲNG
 10. § 10.2. CỬA VAN PHẲNG
 11. § 10.2. CỬA VAN PHẲNG   H ình  6.C öa     10­   van  ph¼ ng                        H i 10­   ® å  nh                           nh  7.S¬  b¸ xe        cã  nh  lăn                                    cöa         b¸ xe                                       cña  van
 12. § 10.2. CỬA VAN PHẲNG III. Cửa van phẳng bằng thép - Dùng rộng rãi vì nhịp lớn, chịu áp lực lớn, bền vững, dùng lâu dài. - Có cửa van phẳng nhỏ (hình 10-9), cửa van phẳng lớn (hình 10-8) H i 10­   Ö  hèng  m   bản  nh  8.H t dÇ vµ  cña  cöa van  ph¼ ng 1.D Ç m     chÝnh;2.D Ç m       phô;3.C ét       ® øng;4.C étbin;5.Thanh        ª     chèng  chÐ o;6  ản  Æ tch¾ n  ­í   B m   n c H . 9.C öa  10­   van  ph¼ ng  b»ng hÐ p o¹  t l i nhá
 13. § 10.2. CỬA VAN PHẲNG - Cấu tạo gồm: 1. Dầm chính; 2. Dầm phụ; 3.Cột đứng; 4. Cột biên; 5. Thành giằng; 6. Bản mặt. - Ở cửa van phẳng nhỏ thì bản mặt tựa lên khung dầm thép định hình. - Mang đầy đủ ưu, nhược điểm của van phẳng. - Tính toán thiết kế: + Chiều dài bản mặt: Tính theo ô và không nhỏ hơn 6mm. + Dầm chính: · Là dầm đơn gối lên cột biên hoặc bánh xe. · Vị trí đặt dầm chính là trọng tâm phần biểu đồ áp lực nước mà dầm chính chịu (các dầm chính thiết kế sao cho chịu lực như nhau: hình (10-10).
 14. § 10.2. CỬA VAN PHẲNG A A yk H/ n h1 a b a D' yk C h2 H/ n h1 BC / n h3 b' h2 D b H d H d' H/ n b' BC / n d f' f d' H/ n BC / n A B a) b) H i 10­   ® å  c  Þnh  tÝ  m   nh  10.S¬  x¸ ® vÞ r dÇ chÝnh cña  cöa  van ph¼ ng   tª m ;b.Van  ­í  u. a)Van r n  Æ t    d is©
 15. § 10.2. CỬA VAN PHẲNG Tải trọng do bản mặt và dầm phụ truyền tới. + Dầm phụ: Sự phân chia diện tích bản mặt chịu lực truyền tới dầm phụ theo hình (10-11) .Sơ đồ tính toán là dầm liên tục hay dầm đơn. + Dầm dàn: .Lực do dầm phụ, dầm chính truyền H .10­   ® å    11.S¬  ph© n Ých p  t ¸ tới. l n­í tc  ùc  c ¸ dông ª C Vn ln  a)S¬  å    ® chung;b)D Ç m       phô;c)     .Đưa tải trọng về các nút để tính toán. C ét® øng;d)D Ç m         chÝnh 
 16. § 10.2. CỬA VAN PHẲNG IV. Cửa van phẳng bằng gỗ (hình 10-12) L L/ 4 L/ 4 a) b) H i 10­   öa  nh  12.C van  ph¼ ng  b»ng  gç
 17. § 10.2. CỬA VAN PHẲNG - Dùng ở những công trình nhỏ với b = 1 ÷ 3 (m); h = 2 ÷ 3 (m). - Có cấu tạo đơn giản, trọng lượng nhỏ. - Thường dùng loại van trượt ở nơi lắm gỗ. - Thời gian dùng không lâu vì gỗ chóng mục. - Gồm: • Các dầm gỗ ghép lại bằng chốt mộng và có nẹp bắt bu lông, các dầm chịu lực khác nhau nên mặt cắt khác nhau, nhưng thường chọn các dầm như nhau và bằng dầm cuối. Tính như dầm đơn gối 2 đầu. • Cửa van nối với cần thép cứng và vít đóng mở.
 18. § 10.2. CỬA VAN PHẲNG V. Phai (hình 10-13) a) c) b) H i 10­   étsè  nh høc  nh  13.M   hi t phai a)phaigç;b)phaibª «ng   hÐ p;c)phait p.           t cètt      hÐ
 19. § 17.2. CỬA VAN PHẲNG - Phai là các dầm đơn, đặt liên tiếp lên nhau để chắn nước. - Thường dùng chắn nước tạm thời, khi chắn nước thì nằm trong khe. - Vật liệu là gỗ, bê tông cốt thép, thép. - Tải trọng chủ yếu là trọng lượng bản thân và áp lực nước. - Thả phai xuống, kéo phai nhờ móc ở 2 đầu phai. - Tính kết cấu như 1 dầm đơn : Tính khi vận chuyển, khi thả phai và khi làm việc.
 20. § 10.2. CỬA VAN PHẲNG VI. Một số bộ phận của van phẳng 1. Bộ phận đỡ và truyền chuyển động: Với CV trượt Hình 10-15: 1 1 2 2 5 3 6 4 a) b) c) ®  ùa  t­ ttÕ xóc  H i 10­   phËn  ìt vµ rî i p  nh  15.Bé  cña cöa  van  ph¼ ng 1.Thanh hÐ p    t h×nh  n  g¾ vµo  è r     m tô;2.Thanh  m  o¹ ú;3.Thanh  ki l it     ray; 4.B¸ xe  Þnh  ­í     ç  p;6.Lí ki  o¹    nh  ® h ng;5.G Ð     p  m l ikh«ng Ør

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản