CHƯƠNG 10: VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
416
lượt xem
146
download

CHƯƠNG 10: VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tôn giáo chỉ ra đời trong những điều kiện lịch sử nhất định. - Tôn giáo biến đổi cùng với những biến đổi xã hội. - Tôn giáo không phải là một phạm trù vĩnh viễn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 10: VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH

 1. VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH I. BẢN CHẤT, NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CỦA TÔN GIÁO 1. Bản chất của tôn giáo HIỆN THỰC KHÁCH QUAN HIỆN THỰC HƯ ẢO PHẢN ẢNH TÔN GIÁO
 2. I. BẢN CHẤT, NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CỦA TÔN GIÁO 2. Nguồn gốc tôn giáo KINH TẾ XÃ HỘI TÔN GIÁO TÂM LÝ NHẬN THỨC TÌNH CẢM
 3. I. BẢN CHẤT, NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CỦA TÔN GIÁO NIỀM TIN TÔN GIÁO Niềm tin Thế giới Hiện thực Hiện thực Niềm tin Cuộc sống Con người Niềm tin Thế giới Tôn giáo Hư ảo
 4. I. BẢN CHẤT, NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CỦA TÔN GIÁO 3. Kết cấu của ý thức tôn giáo - Tôn giáo là một hình thái ý thức XH phản ảnh tồn tại XH Tồn tại Ý thức chính trị XH Ý thức pháp quyền Ý thức triết học Ý thức XH Ý thức đạo đức Tâm lý Tôn giáo Ý thức thẩm mỹ Hệ tư tưởng Ý thức tôn giáo Tôn giáo
 5. I. BẢN CHẤT, NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CỦA TÔN GIÁO 3. Kết cấu của ý thức tôn giáo Ý thức Tôn giáo Tâm lý tôn giáo Hệ tư tưởng tôn giáo Biểu Tình Tâm Quan Hệ tượng cảm trạng điểm thống Tôn Tôn Tôn Tôn Giáo giáo giáo giáo giáo lý
 6. I. BẢN CHẤT, NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CỦA TÔN GIÁO NHỮNG YẾU TỐ CẤU THÀNH MỘT TÔN GIÁO Giáo lý Hệ thống Niềm tin Kinh thánh Cầu nguyện cúng lễ TÔN Nghi lễ Kiêng cữ GIÁO Tôn giáo Lễ hội Giáo hội Tổ chức Tôn giáo Nhà thờ
 7. I. BẢN CHẤT, NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CỦA TÔN GIÁO 4. Tính chất của tôn giáo + Tính lịch sử: - Tôn giáo chỉ ra đời trong những điều kiện lịch sử nhất định. - Tôn giáo biến đổi cùng với những biến đổi xã hội. - Tôn giáo không phải là một phạm trù vĩnh viễn.
 8. I. BẢN CHẤT, NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CỦA TÔN GIÁO 4. Tính chất của tôn giáo + tính quần chúng: - Tôn giáo phản ánh khát vọng của nhân dân. - Tôn giáo là một bột phận của ý thức dân tộc. + tính chính trị: - Tôn giáo là một trong những công cụ của giai giai cấp thống trị. - Tôn giáo là một trong những bộ phận của đấu tranh giai cấp. - Tôn giáo thay đổi cùng với sự thay đổi của quan hệ chính trị- giai cấp
 9. II. VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong CNXH + Diễn trình tôn giáo trong lịch sử nhân loại Toàn cầu hóa TG thời kỳ hậu Công nghiệp Xuất hiện Công nghiệp Tư do TG Thời gian Xuất hiện đế TG khu vực Chế khu vực Hình thành quốc TG dân tộc gia dân tộc XH loài người TG ra đời xuất hiện
 10. II. VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI CỦA TÔN GIÁO TRONG CNXH + Nguyên nhân nhận thức - Trong quá trình xây dựng CNXH, trình độ dân trí chưa cao, nên nhiều hiện tượng tự nhiên và xã hội khoa học vẫn chưa giải thích được. - Những sức mạnh tự nhiên và xã hội vẫn còn chi phối và tác động đến đời sống con người. + Nguyên nhân tâm lý - Tôn giáo tồn tại lâu đời đã trở thành một sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu của nhân dân.
 11. II. VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI + Nguyên nhân chính trị -xã hội - Giá trị đạo đức, văn hóa của tôn giáo đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận dân cư, có những điểm phù hợp với chính sách chủ trương của nhà nước XHCN. + Nguyên nhân kinh tế: - Cơ chế thị trường gây những bất bình đẳng, còn nhiều yếu tố ngẵu nhiên không lý giải được. Điều đó khiến ngưới ta có tâm lý thụ động cầu mong vào những lực lượng siêu tự nhiên. + Nguyên nhân văn hóa - Sinh họat tín ngưỡng tôn giáo có khả năng thỏa mãn một mức độ nào đó nhu cầu tinh thần và có nghĩa nhất định về giáo dục công đồng, đạo đức, …vì vậy kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức tôn giáo là cần thiết.
 12. II. VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM a. Các tôn giáo tiêu biểu: 1/ PHẬT GIÁO: Xuất xứ Ấn Độ, thời điểm du nhập đầu CN, tín độ: 10 triệu. 2/ THIÊN CHÚA GIÁO: Xuất xứ châu âu, thời điểm du nhập thế kỷ XVI, tín đồ: 5 triệu 3/ CAO ĐÀI: Xuất xứ nam bộ VN năm 1926, tín đồ: 2 triệu ĐÀI 4/ HÒA HẢO: Hình thành ở An giang 1939, tín đồ: > 1 triệu. 5/ TIN LÀNH: Xuất xứ châu âu, thời điểm du nhập 1911, tín đồ 100.000 6/ HỒI GIÁO: Xuất xứ ả rập, thời điểm du nhập thế kỷ XV, tín đồ: 90.000.
 13. II. VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM b. Đặc điểm tôn giáo Việt Nam ĐA DẠNG, PHỨC TẠP ĐAN XEN, HÒA ĐỒNG GiỮA CÁC TÔN GIÁO TÔN GIÁO VN NiỀM TIN TÔN GIÁO SÂU ĐẬM NHƯNG KHÔNG CỨNG NHẮC HỌAT ĐỘNG TÔN GIÁO HIỆN NAYCÓ XU HƯỚNG GIA TĂNG
 14. II. VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM c. Chính sách tôn giáo ở Việt Nam Chống lại mọi âm Bảo đảm quyền tự do Mưu thủ đoạn lợi tín ngưỡng và không dụng TG nhằm tín ngưỡng của ND chống phá CM trên cơ sở pháp luật Chăm lo đời sống Ch/sách Ch/sách vật chất và tinh thần đối nội đối ngoại cho đồng bào các TG Đoàn kết các TG Thực hiện quan hệ đối ngoại Ủng hộ các xu hướng tôn giáo trên cơ tiến bộ trong TG, gắn sở chính sách bó giáo hội với dân tộc của nhà nước

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản