Chương 16.Hiệu ứng với lênh PowerClip

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
78
lượt xem
6
download

Chương 16.Hiệu ứng với lênh PowerClip

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 16.Hiệu ứng với lênh PowerClip PowerClip là hiệu ứng dùng để thể hiện một hoặc nhiều đối tượng (đối tượng nội dung) bên trong đường biên của một đối tượng khác (đối tượng chứa).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 16.Hiệu ứng với lênh PowerClip

  1. Chương 16.Hiệu ứng với lênh PowerClip PowerClip là hiệu ứng dùng để thể hiện một hoặc nhiều đối tượng (đối tượng nội dung) bên trong đường biên của một đối tượng khác (đối tượng chứa). 1. Tạo PowerClip: Để thực hiện như hình minh họa như trên, bạn thực hiện: • Tạo một vòng tròn, Import một hình ảnh vào trang vẽ. • Click chọn hình ảnh, chọn menu lệnh Effects / PowerClip / Place Inside Container
  2. • Lúc này trên trang vẽ con trỏ chuột sẽ có hình dạng • Click chuột vào vòng tròn • Bạn sẽ được kết quả Bạn có thể tạo hiệu ứng PowerClip nhiều cấp, trong đó có nhiều đối tượng chứa lồng nhau. Mỗi đối tượng chứa của hiệu ứng PowerClip có thể có đối tượng nội dung riêng của nó. Các bước thực hiện hiệu ứng PowerClip nhiều cấp tương tự như một cấp. 2. Hiệu chỉnh PowerClip: Khi thực hiện hiệu ứng PowerClip, đối tượng nội dung mặc định được đặt đồng tâm với đối tượng chứa. Tuy nhiên, bạn có thể hiệu chỉnh hoặc hủy tách rời hai hoặc nhiều đối tượng ra. • Dịch chuyển đối tượng PowerClip: • Bạn click chuột phải lên đối tượng PowerClip, chọn Edit Contents.
  3. • Đối tượng sẽ được tách ra, bạn click chuột lên đối tượng và dịch chuyển, sửa chữa theo ý muốn. • Sau khi hiệu chỉnh xong, bạn click chuột phải lên đối tượng và chọn Finish Editing This Level. • Mở hoặc khóa nội dung vào đối tượng chứa: Thông thường theo mặc định thì đối tượng nội dụng sẽ bị khóa vào đối tượng chứa. Khi bạn thay đổi kích thước đối tượng chứa thì đối tượng nội dung sẽ thay đổi theo. Nếu bạn không muốn nội dung đối tượng thay đổi theo thì có thể bỏ chọn khóa bằng cách: • Click chuột phải lên đối tượng PowerClip, chọn Lock Contents To PowerClip (biểu tượng ổ khóa sẽ nổi lên - tức bạn đã bỏ chọn khóa)
  4. Khi bỏ chọn, nếu bạn thay đổi kích thước đối tượng chứa thì đối tượng nội dung sẽ giữ nguyên. • Xóa bỏ hiệu ứng PowerClip, tách nội dung đối tượng ra. Để xóa bỏ hiệu ứng PowerClip, bạn click chuột phải lên đối tượng và chọn Extract Contents.
Đồng bộ tài khoản