Chương 5 –Bài 13: Giới thiệu chung về PTD

Chia sẻ: Trinh Thị Diệu Hương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
155
lượt xem
87
download

Chương 5 –Bài 13: Giới thiệu chung về PTD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng của cô giáo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. PTD là cách tiếp cậngắn liền nghiên cứu có sự tham gia với khuyến nông, dựa trên việc phát huy khả năng của chính các cộng đồng nông thôn trong việc tìm kiếm các phương thức đổi mới sản xuất nông nghiệp và quản lý tài nguyên, phù hợp với kỳ vọng của nông dân và các tiềm năng cũng như hạn chế ở cấp độ nông hộ và thôn bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5 –Bài 13: Giới thiệu chung về PTD

  1. PTD?  Participatory : Có sự tham gia  Technique : Kỹ thuật  Development : Phát triển Giới thiệu chung về PTD Chương 5 – Bài 13 1 2 PTD? Mối quan hệ của các bên liên quan  cách tiếp cận gắn liền nghiên cứu có sự tham gia với khuyến nông , dựa trên việc phát huy khả năng của chính các cộng đồng nông thôn trong việc tìm Tư vấn Thúc đẩy kiếm các phương thức đổi mới sản xuất nông nghiệp và quản lý tài nguyên, phù hợp với kỳ vọng của nông PTD Khuyến nông viên Nhà nghiên cứu dân và các tiềm năng cũng như hạn chế ở cấp độ nông hộ và thôn bản Quyết định Nông dân 3 Mối quan hệ của các bên liên quan PTD là gì? Cách tiếp cận có sự tham gia,trong đó: nông dân, nhà nghiên cứu và cán bộ khuyến nông lâm Kiến thức hàn lâm Kỹ năng phân tích cùng tham gia để thử nghiệm những cái mới. NC vai trò :  người nông dân: quyền quyết định, Cách làm KN  nhà nghiên cứu tư vấn về mặt khoa học việc mới  cán bộ khuyến nông thúc đẩy tiến trình thử nghiệm và Kỹ năng thúc đẩy mối quan hệ tương tác giữa nhà nghiên cứu và nông dân. Hiểu biết về địa phương ND Kiến thức bản địa Kinh nghiệm Kỹ năng thực tế 1
  2. PTD: thử nghiệm những cái mới Cái mới và cũ trong PTD và chuyển giao  Giống mới  Những ý tưởng khởi xướng từ người nông dân mà  Kỹ thuật mới chỉ cần qua tham khảo tài liệu hoặc tập huấn người  Cách quản lý mới dân thực hiện đựơc là cái cũ, chỉ cần chuyển giao  Trong điều kiện mới  Những cái mới phù hợp với điều kiện của người dân  Những ý tưởng khởi xướng từ người nông dân mà cần qua thử nghiệm là cái mới PTD PTD  không phải là những giải pháp yêu cầu công nghệ  kiến thức của nông dân, nhà nghiên cứu và cán bộ quá cao vượt quá nguồn lực của thôn bản khuyến nông được coi trọng như nhau.  Người nông dân được xem là một đối tác bình đẳng  hoặc là kỹ thuật được chuyển giao từ bên ngoài vào trong phát triển và áp dụng kỹ thuật mới, thích ứng không đáp ứng được nhu cầu và mong muốn thực với sản xuất nông lâm nghiệp. sự của nông dân.  hợp tác và học hỏi lẫn nhau giữa các bên liên quan PTD PTD: cấp quản lý  một tiến trình kết hợp kiến thức bản địa kiến thức  thử nghiệm được quản lý ở cấp nông hộ ( tự nguyện khoa học, trong đó kiến thức bản địa của người dân hoặc được thôn bản lựa chọn) cũng được coi quan trọng như bất kỳ kiến thức nào do khoa học tạo ra.  thử nghiệm tập trung vào việc giải quyết vấn đề của  thúc đẩy sự kết hợp có tính sáng tạo này để phát toàn thôn bản, trong cách này thử nghiệm được thôn huy nội lực nhằm cải thiện sản xuất và quản lý tài bản quản lý và PTD trở thành một bộ phận của nguyên thiên nhiên ở các vùng nông thôn. chương trình phát triển cộng đồng. 2
  3. Phạm vi PTD Quả trứng PTD Khung pháp lý  Lòng đỏ là các vấn đề mà hộ gia đình có thể tự quyết định,kiểm soát. PTD sẽ tập trung vào đó.  Lòng trắng là các vấn đề mà hộ gia đình không thể kiểm soát, đây là vấn đề có quy mô cấp thôn bản, Những vấn đề xã. PTD cũng có thể thực hiện ở đây, và đó là các thôn bản giải thử nghiệm mang tính thôn bản. Những vấn đề nông hộ giải quyết và kiểm soát  Vỏ là khung luật pháp, chính sách, hành chính cho quyết và kiểm soát phép người dân và thôn bản thực hiện  Ngoài vỏ là các vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát của thôn bản địa phương. PTD không thực hiện trong phạm vi này Vai trò của PTD trong KN Các khái niệm gần với PTD Nhà Chính sách Đầu vào nghiên Thị  Nghiên cứu có sự tham gia của nông dân cứu trường (Farmer participatory research) FPR Tiếp cận Dịch vụ Khuyến  Nghiên cứu hướng đến nông dân Tìm nông đầu vào (Farmer-led research)PLR ra cái đầu ra mới viên  Nghiên cứu hành động có sự tham gia (Participatory action research)PAR  Nghiên cứu trên nông trại có sự tham gia Tác động (Participatory on-farm research)POFR rộng  Trường học hiện trường của nông dân khắp (Farmer Field School) FFS Nông dân Số đông chọn lọc nông dân Cái đầu: Cái mình: bảo đảm môi trường CS thuận lợi nhiệm vụ khuyến nông cơ bản Những chủ thể trong thảo luận  Những tổ chức khuyến nông hỗ trợ cho nông dân và Hội nông dân cộng đồng sử dụng tối ưu nguồn lực của họ: Nhà làm chính sách  Huấn luyện  Cung cấp thông tin  Hỗ trợ giải quyết vấn đề Hội người tiêu dùng Công ty công nghệ và  Thúc đẩy-xúc tác-phát triển tổ chức thương mại Thúc đẩy quá trình Đóng góp kiến thứcvà kinh nghiệm liên quan Khuyến nông Hoà giải Tranh luận và vận động 3
  4. Bốn nhiệm vụ cơ bản  Huấn luyện nông dân và những đối tượng khác  Hỗ trợ giải quyết vấn đề về nhận thức những trở trong ngành nông nghiệp về kỹ thuật, quản lý và tổ ngại, phân tích vấn đề, phân tích nguyên nhân và chức triển khai những giải pháp cùng với người dân  Cung cấp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như  Xúc tác-thúc đẩy-phát triển tổ chức để động viên và kỹ thuật mới, tình hình thị trường, những qui định và thúc đẩy những sáng kiến cá nhân và tổ chức chính sách mới Cánh trái: Nhiệm vụ quản lý tìm cái mới và cách làm mới Nhà nghiên cứu  Phát triển nội dung khuyến nông và những phương Kiến thức hàn lâm pháp khuyến nông thích hợp Tri thức phân tích  Lập kế hoạch, giám sách và đánh giá những hoạt Cơ sở khoa học thích hợp địa động khuyến nông phối hợp với nông dân CÁI phương Khuyến nông MỚI Kỹ năng thúc đẩy  Quản lý những hoạt động khuyến nông và phát triển Hiểu tình hình địa phương nhân viên KTBĐ Kinh nghiệm và kỹ năng thực tiễn Nông dân Cánh phải: tiếp cận đầu vào , đầu ra Nhà cung ứng đầu vào, Nhà cung ứng đầu vào, đầu thị trường, dịch vụ, tín ra, tín dụng Huấn luyện dụng Phát triển tổ chức Thu thập thông tin cung ứng giá Khuyến Thông tin cung cấp cơ hội hỗ trợ kiểm soát chất nông viên lượng Quảng cáo Thông tin về nhu cầu của nông dân Nhà Khuyến nông Đa số nông dân 4
  5. Khuyến nông viên Đầu vào, đầu ra, thị trường dịch vụ, tín dụng Thông tin Thúc Thẩm định cung cầu Nhu cầu khẩn về cung đẩy Bán sản phẩm, dịch vụ ứng, liên kết Mua sản phẩm, dịch vụ giá, mua Phát Tư vấn chất triển cơ sắm lượng hội Huấn Quảng cáo luyện Đa số nông dân Đa số nông dân Cái bụng: Nhà cung ứng đầu vào, đầu bảo đảm tác động rộng rãi ra, tín dụng Khuyến nông Khuyến nông viên Thúc đẩy quan hệ và tương tác Nông dân chọn lựa Đa số nông dân Đa số nông dân Khuyến nông Nông dân Đa số nông dân chọn lựa Chuẩn bị thành viên tham gia các hoạt động Đa số nông dân 5
  6. Khuyến nông Khuyến nông Phát triển nông dân hỗ tương khuyến nông Thiết lập sự tiếp xúc Tổ chức những cuộc chia sẻ Tham vấn làm thế nào biểu thị và giải thích đổi mới Bảo đảm công việc kế tục Thúc đẩy học tập Nông dân chọn lựa Nông dân Đa số nông dân Tiến trình PTD Lan tỏa Phát triển tài liệu KHUYẾN NÔNG Lan tỏa Kết thúc Kết thúc thử nghiệm Viết báo cáo Giám sát Ghi chép và tư liệu hóa Đánh giá Tiến trình thực hiện PTD Thực thi Lập kế koạch Phối hợp thực hiện Chọn hộ tham gia Xây dựng tờ thử nghiệm Khởi xướng Chương 5 – Bài 14 Phát hiện ý tưởng Xây dựng tờ ý tưởng Lựa chọn thử nghiệm Chuẩn bị Phân tích năng lực Phát triển nhận thức Phân tích bối cảnh Các giai đoạn Các bước thực hiện 38 Giai đoạn chuẩn bị Giai đoạn khởi xướng  Bước i: Phân tích năng lực hiện có của các bên liên  Bước 1: cùng nông dân phát hiện ý tưởng hay quan  Bước 2: thảo luận và xây dựng tờ ý tưởng  Bước ii: phát triển một nhận thức chung về phát triển công nghệ có sự tham gia  Bước 3: cùng nông dân lựa chọn thử nghiệm  Bước iii: Phân tích bối cảnh và lựa chọn điểm  Bước 4: lựa chọn hộ tham gia thử nghiệm  Bước 5: cùng nông dân xây dựng tờ thử nghiệm 6
  7. Giai đoạn thực thi Giai đoạn ghi chép  Bước 6: giúp nông dân triển khai thử nghiệm  Bước 8: ghi chép và tài liệu hóa những gì xảy ra trong thử nghiệm  Bước 7:phối hợp và hổ trợ nông dân trong quá trình thử nghiệm  Bước 9: cùng nông dân đánh giá thử nghiệm Giai đoạn kết thúc Giai đoạn lan rộng  Bước 10: kết thúc thử nghiệm  Bước 12: phát triển tài liệu khuyến nông  Bước 11: viết báo cáo cuối cùng cho thử nghiệm  Bước 13: lan rộng thử nghiệm thành công Giai đoạn chuẩn bị Giai đoạn chuẩn bị  Bước i: Phân tích năng lực hiện có của các bên liên  Bước ii: phát triển một nhận thức chung về PTD quan  Ý nghĩa về thử nghiệm: làm sáng tỏ khái niệm thử  Ý nghĩa về thử nghiệm: giúp các bên liên quan thấy thế nghiệm của PTD mạnh và điểm yếu của mình trong tiến trình  Ý nghĩa về học tập: tổ chức một hội thảo để các bên tham  Ý nghĩa về học tập: giúp các bên liên quan nhận thức về gia học hỏi về cách tiếp cận này sự thay đổi vai trò của mình trong tiến trình và chuẩn bị những năng lực cần thiết 7
  8. Giai đoạn chuẩn bị Giai đoạn khởi xướng  Bước iii: phân tích bối cảnh và lựa chọn địa điểm  Bước 1: cùng nông dân phát hiện ý tưởng hay  Ý nghĩa về thử nghiệm: xác định các tiêu chí lựa chọn địa  Ý nghĩa về thử nghiệm: có nhu cầu nghiên cứu dẫn đến điểm vấn đề nghiên cứuÝ  Ý nghĩa về học tập: giúp cho các bên liên quan nhận thức  Ý nghĩa về học tập: thu thập và phân tích các nhu cầu, về bối cảnh thực hiện và xác định các chiến lược để làm vấn đề và ý tưởng nghiên cứu liên hệ với bối cảnh thực cho cách tiếp cận được khả thi tế của cộng đồng. Giai đoạn khởi xướng Giai đoạn khởi xướng  Bước 2: thảo luận và xây dựng tờ ý tưởng  Bước 3: cùng nông dân lực chọn thử nghiệm  Ý nghĩa về thử nghiệm: cần làm sáng tỏ là vấn đề cần  Ý nghĩa về thử nghiệm: ở đây, câu hỏi nhu cầu của ai cần nghiên cứu thực sự là gì. Các ý tưởng được phát biểu được đặt ra một cách nghiêm túc, sự phân tích nhóm liên một cách rõ ràng quan trong giai đoạn chuẩn bị sẽ trở nên hữu ích  Ý nghĩa về học tập: sản phẩm của bước này là các “tờ ý  Ý nghĩa về học tập: cách thức xác định các vấn đề nghiên tưởng” sẽ được thảo luận và bình chọn để đưa vào cứu ưu tiên trong bối cảnh đa dạng và nhiếu nhóm liên nghiên cứu quan của cộng đồng Giai đoạn khởi xướng Giai đoạn khởi xướng  Bước 4: lựa chọn hộ tham gia thử nghiệm  Bước 5: cùng nông dân xây dựng tờ thử nghiệm  Ý nghĩa về thử nghiệm: mối quan hệ giữa hộ tham gia,  Ý nghĩa về thử nghiệm:có một phương pháp (thiết kế) động cơ tham gia và công nghệ được thử nghiệm phù hợp để tiến hành cuộc nghiên cứu (các thử nghiệm)  Ý nghĩa về học tập: nhận thức về tính đa dạng của cộng được diễn đạt sao cho nông dân tham gia vào tiến trình đồng, tính đại diện của các hộ tham gia có thể hiểu và sử dụng  Ý nghĩa về học tập: sản phẩm của bước này là các “tờ thử nghiệm” xác định một cách rõ ràng các phương thức thu thập dử liệu, định tính hay định lượng hay cả hai, cần thiết đễ trả lới vấn đề đã đặt ra 8
  9. Giai đoạn thực thi Giai đoạn thực thi  Bước 6: giúp nông dân triển khai thử nghiệm  Bước 7: phối hợp và hổ trợ nông dân trong quá trình  Ý nghĩa về thử nghiệm: tờ thử nghiệm được thực tế hoá thử nghiệm trên hiện trường như thế nào  Ý nghĩa về thử nghiệm:cần có những biện pháp đối phó,  Ý nghĩa về học tập: đây là một cơ hội kích thích hoạt thích ứng nào đối với những vấn đề nảy sinh động sáng tạo tìm kiếm cái mới của nông dân  Ý nghĩa về học tập: cơ hội kích thích hoạt động sáng tạo tìm kiếm cái mới của nông dân Giai đoạn đánh giá Giai đoạn đánh giá  Bước 8: ghi chép và tài liệu hóa những gì xảy ra  Bước 9: cùng nông dân đánh giá thử nghiệm trong thử nghiệm  Ý nghĩa về thử nghiệm:có một sự đánh giá và phân tích  Ý nghĩa về thử nghiệm: có một tiến trình thu thập các dữ dử liệu. Sự đánh giá này dựa trên cách nhìn khác nhau, liệu và chất lượng của công việc này cần được kiểm tra được làm rõ ý nghĩa trong bối cảnh các câu hỏi nghiên thường xuyên. cứu đặt ra  Ý nghĩa về học tập: mọi ý kiến và nhận xét trong quá trình  Ý nghĩa về học tập: đây là một cơ hội học tập tuyệt vời thử nghiệm đều được tư liệu hóa (có những nguyên tắc cho các bên liên quan và là cơ hội xem xét và phản ảnh để thu được dữ liệu có giá trị và tin cậy được) cả tiến trình và kết quả, tính khả thi của cách tiếp cận và của thử nghiệm Giai đoạn kết thúc  Bước 10: kết thúc thử nghiệm  Ý nghĩa về thử nghiệm: chuẩn bị các tư liệu cần thiết cho việc tổng kết  Ý nghĩa về học tập: kết thúc thử nghiệm là bắt đầu một chu trình học tập mới 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản