Chương 6: Quản trị tiền mặt trong MNC

Chia sẻ: Tran Van Chung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
494
lượt xem
69
download

Chương 6: Quản trị tiền mặt trong MNC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị tiền mặt được hiểu là hoạt động đầu tư của công ty đối với lượng tiền tạm thời dư thừa trong thời kỳ nhất định cùng với việc xác định quỹ tiền mặt tối ưu khi thu hẹp lượng tiền mặt một cách thận trọng để đảm bảo khả năng thanh toán của công ty.Khi duy trì số dư của một đồng tiền nào đó thì MNC thực chất đang đầu cơ loại tiền đó. Đồng tiền tương đối ổn định à phổ biến phù hợp ới Lựa chọn loại tiền • tương và biến, với đặc điểm của MNC...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6: Quản trị tiền mặt trong MNC

 1. 1/4/2012 Lương Minh Hà Khoa Tài chính – Học viện Ngân hàng Mục tiêu của chương – Lý thuyết • Tại sao MNC phải quản trị tiền mặt? • Thanh toán số dư ròng đa phương? • Trung tâm lưu chuyển tiền mặt tập trung? • Kỹ thuật chuyển giá quốc tế? • Thế nào là quỹ đóng? Mục tiêu của chương – Bài tập • Mạng thanh toán số dư ròng đa phương • Xác định lượng tiền mặt dự trữ cần có • Kỹ thuật định giá chuyển nhượng 1
 2. 1/4/2012 Nội dung chính 1. Quản trị tiền mặt quốc tế 2. Hệ thống quản trị tiền mặt quốc tế 3. Chuyển giá quốc tế 3 Chuyển giá quốc tế 4. Quỹ đóng 1. Quản trị tiền mặt quốc tế • Trả lời các câu hỏi sau: 1. Quản trị tiền mặt là gì? 2. Sự cần thiết phải quản trị tiền mặt? 3. Mục tiêu của quản trị tiền mặt? 4. Nội dung của quản trị tiền mặt? 1. Quản trị tiền mặt quốc tế • Quản trị tiền mặt được hiểu là hoạt động đầu tư của công ty đối với lượng tiền tạm thời dư thừa trong thời kỳ nhất định cùng với việc xác định quỹ tiền mặt tối ưu khi thu hẹp lượng tiền mặt một cách thận trọng để đảm bảo khả năng thanh toán của công ty. ả ả ủ 2
 3. 1/4/2012 1. Quản trị tiền mặt quốc tế • Sự cần thiết phải quản trị tiền mặt:  Giao dịch:  Dự phòng:  Đầu cơ 1. Quản trị tiền mặt quốc tế • Nội dung của quản trị tiền mặt: ‒ Quy mô số dư tiền và các nhân tố ảnh hưởng ‒ Lựa chọn loại tiền dự trữ ‒ Nơi đặt quỹ tiền mặt 1. Quản trị tiền mặt quốc tế Quy mô số dư tiền tối ưu Chi phí của việc  Chi phí của việc  Mức biến động  ộ g nắm giữ quá  ắ iữ á không giữ đủ  của đồng tiền nhiều tiền mặt  tiền mặt trong tay 3
 4. 1/4/2012 1. Quản trị tiền mặt quốc tế Chi phí của việc giữ tiền mặt Tổng chi phí nắm giữ  tiền mặt g Chi phí trao đổi X Quy mô cân bằng tiền mặt 1. Quản trị tiền mặt quốc tế Lựa chọn loại tiền • Khi duy trì số dư của một đồng tiền nào đó thì MNC thực chất đang đầu cơ loại tiền đó. • Đồng tiền t ơng đối ổn định và phổ biến phù hợp với tương à biến, ới đặc điểm của MNC 1. Quản trị tiền mặt quốc tế Những số tiền này đặt ở đâu? Công ty nên quản lý tiền tập trung ở công ty mẹ (quản trị tập trung)? Hay nên để từng công ty con quản lý tại chỗ? (quản trị phân tán)? 4
 5. 1/4/2012 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Hệ thống thanh toán số dư ròng đa phương • Trung tâm chuyển tiền tập trung 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Hệ thống thanh toán số dư ròng đa phương (multilateral netting) ‐ Là cơ chế tiết kiệm và hiệu quả để xử lý các giao dịch ngoại  hối giữa các công ty con ‐ Điều kiện thực hiện: Không phải nước nào cũng cho phép  thực hiện thanh toán số dư ròng. Vai trò? 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Tình huống nghiên cứu: Công ty Teltrex Chi Thu Tổng giá trị  Tổng giá trị U.S CAN GER U.K Từ bên ngoài thanh toán nội  bộ nhận được U.S ‐ 30 35 60 140 125 265 CAN 20 ‐ 10 40 135 70 205 GER 10 25 ‐ 30 125 65 190 U.K 40 30 20 ‐ 130 90 220 Từ bên ngoài 120 165 50 155 ‐ 490 Tổng giá trị thanh  70 85 65 130 ‐ 350 toán nội bộ Tổng giá trị chi trả 190 250 115 285 530 ‐ 1370 5
 6. 1/4/2012 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Tình huống nghiên cứu: Công ty Teltrex Chi Thu Tổng giá trị thanh  U.S CAN GER U.K toán nội bộ U.S ‐ 30 35 60 125 CAN 20 ‐ 10 40 70 GER 10 25 ‐ 30 65 U.K 40 30 20 ‐ 90 Tổng giá trị thanh toán nội bộ 70 85 65 130 350 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Hệ thống phải thực hiện 12 giao dịch nội bộ nx(n‐1) • Tổng giá trị giao dịch: 350 • Giả sử chi phí giao dịch là 0.5% giá trị giao dịch Phí giao dịch nội bộ = 0.5% x 350 = 1.75 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế $20 $30 $60 $10 $10 $35 $40 $30 $25 $40 $20 $30 6
 7. 1/4/2012 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Các lợi ích của mạng thanh toán số dư ròng đa phương  Giảm chi phí giao dịch có liên quan đến chuyển vốn quốc tế  Giảm số giao dịch ngoại hối và chi phí giao dịch  Giảm số tiền mặt lưu chuyển giữa các chi nhánh  Tiết kiệm thời gian quản lý. 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Trung tâm lưu chuyển tiền mặt tập trung Tất cả các giao dịch giữa các chi nhánh và công ty mẹ đều được thực hiện thông qua trung tâm lưu chuyển tiền mặt tập trung. Vai trò? So sánh với Hệ thống thanh toán số dư ròng đa phương? 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế Công ty mẹ $15 Chi nhánh $55 Trung tâm  lưu chuyển tiền mặt tập trung $40 Chi nhánh Chi nhánh 7
 8. 1/4/2012 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Tình huống nghiên cứu: Công ty Teltrex Thanh toán với bên ngoài Chi Thu Thanh toán ròng U.S 120,000 140,000 CAN 165,000 135,000 GER 50,000 125,000 U.K 155,000 130,000 Tổng 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế Công ty mẹ $30 Chi nhánh $20 Trung tâm  â lưu chuyển tiền mặt tập trung $75 $25 Chi nhánh Chi nhánh 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Vai trò của Trung tâm lưu chuyển tiền mặt tập trung Đưa tiền mặt vào đúng nơi cần: Giúp thúc đẩy việc lưu chuyển vốn: Cân đối tiền hợp lý: 8
 9. 1/4/2012 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Vai trò của Trung tâm lưu chuyển tiền mặt tập trung => Làm giảm quỹ cân bằng tiền mặt: Trung tâm lưu chuyển tiền mặt có thể giúp làm quỹ cân bằng tiền mặt giảm một cách căn bản mà không làm giảm khả năng thanh toán các chi phí bất thường của công ty g g y 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế Xác định quy mô số dư tiền 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Tình huống nghiên cứu: Teltrex Sơ đồ về giao dịch và quỹ cân bằng tiền mặt trong hệ thống quản trị phi tập trung của Teltrex Nhu cầu  Độ lệch chuẩn về  Tổng nhu cầu Địa điểm thanh toán dự tính nhu cầu thanh toán tiền mặt (a) (b) (a 3b) (a+3b) Công ty mẹ tại Mỹ 120,000    50,000 270,000 Chi nhánh tại CAN 165,000 70,000 375,000 Chi nhánh tại GER 50,000 20,000 110,000 Chi nhánh tại UK 155,000 65,000 350,000 Tổng 490,000 1,105,000 9
 10. 1/4/2012 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế Áp dụng hệ thống quản trị tiền mặt tập trung ‐ Bản chất là làm giảm quỹ cân bằng tiền mặt ‐ Quỹ cân bằng tiền mặt sẽ được quản trị bởi nhà quản trị tiền  mặt trung tâm 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế Quy mô số dư tiền Với n chi nhánh: độ lệch chuẩn về dự trữ tiền mặt của hệ thống 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế Multilateral netting Trung tâm lưu chuyển tiền mặt ‒ Tiền mặt được phân bổ hợp lý ‒ Làm giảm số lượng giao dịch và trong toàn MNC, có lợi đối với cả từ đó giảm tổng phí giao dịch, chi nhánh và cty mẹ ‒ Làm giảm lượng tiền lưu chuyển ‒ C mẹ: phân bổ tiền đầ tư Cty hâ iề đầu giữa các chi nhánh, vào nơi có ls cao, có nguồn tiền từ nơi có ls thấp ‒ Tiết kiệm thời gian quản lý ‒ Chi nhánh: có được nguồn vay với ls thấp, có thể mang tiền dư thừa đầu tư tại nơi có ls cao. 10
 11. 1/4/2012 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Bài tập ứng dụng: Công ty Eastearn Trading (Singapore) mua buôn các sản phẩm là gia vị từ nhiều nơi trên thế giới, đóng gói bán lẻ và bán lại thông qua các chi nhánh tại HK, Anh và Mỹ. Trong 1 tháng ma trận thanh toán của công ty (nghìn SGD) được lập như sau: Chi Thu Singapore Hongkong UK US Singapore ‐ 40 75 55 Hongkong 8 ‐ ‐ 22 U.K 15 ‐ ‐ 17 US 11 25 9 ‐ 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế Yêu cầu: • Công ty có thể sử dụng phương pháp thanh toán số dư ròng đa phương như thế nào để giảm bớt các giao dịch ngoại hối? • Giả thiết phí giao dịch ngoại hối là 0 6% Mạng thanh toán 0,6%. trên sẽ giúp công ty tiết kiệm bao nhiêu? 3. Chuyển giá quốc tế • Giá chuyển nhượng? Chuyển giá? • Nguyên nhân gian lận thuế? • Kỹ thuật? • Tác động tới thu nhập MNC và nguồn thu chính phủ các nước như thế nào? ớ h hế à ? 11
 12. 1/4/2012 3. Chuyển giá quốc tế Giá chuyển nhượng: là giá phân bổ cho hàng hóa và dịch vụ khi chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác của MNC. Giá chuyển nhượng: ‐Là công cụ quan trọng trong quản trị tài chính của MNC ‐ là căn cứ để nước đặt chi nhánh xác định chi phí, doanh thu, thu nhập chịu thuế của công ty đó tại nước họ 3. Chuyển giá quốc tế Chuyển giá: là việc ấn định giá chuyển nhượng giữa các chi nhánh không đúng với thực tế nhằm mục đích giảm thiểu thuế phải nộp trên toàn cầu để tối đa hóa lợi nhuận của toàn MNC MNC. 3. Chuyển giá quốc tế • Nguyên nhân ‒ Sự chênh lệch thuế thu nhập giữa các quốc gia ‒ Khác biệt về thuế nhập khẩu (khi xuất khẩu hàng hóa) ‒ Quy định hạn chế chuyển ngoại hối của chính phủ các nước đị ạ c ế c uyể goạ ố c p ủ ước ‒ Khả năng can thiệp của chính phủ đối với gian lận thuế thông qua chuyển giá 12
 13. 1/4/2012 3. Chuyển giá quốc tế • Kỹ thuật gian lận thuế thông qua chuyển giá 1. Chuyển giá trực tiếp: giữa công ty mẹ ‐ chi nhánh ‐ Kỹ thuật định giá cao: ‐ Kỹ thuật định giá thấp: 2. Chuyển giá gián tiếp: tại một nước thứ 3 3. Chuyển giá quốc tế • Kỹ thuật định giá chuyển nhượng cao Chuyển hàng hóa, công nghệ, tiền cho vay Công ty con Công ty mẹ Thanh toán tiền hàng, trả lãi vay CAO hơn giá thị trường 3. Chuyển giá quốc tế • Kỹ thuật định giá chuyển nhượng thấp Chuyển hàng hóa, công nghệ, tiền cho vay Công ty con Công ty mẹ Thanh toán tiền hàng, trả lãi vay THẤP hơn giá thị trường 13
 14. 1/4/2012 3. Chuyển giá quốc tế Kỹ thuật chuyển giá gián tiếp: MNC tiến hành chuyển giá với một cơ sở kinh doanh thứ 3 đặt tại “thiên đường thuế”. 3. Chuyển giá quốc tế • Tác động của gian lận thuế thông qua chuyển giá? 1. Tới MNC: 2. Tới các quốc gia MNC thực hiện chuyển giá 3. Chuyển giá quốc tế • Các chính phủ làm gì? Quy định chống chuyển giá hướng dẫn của OECD về xác định giá trị chuyển nhượng đố ớ đối với các giao dịch liên kết g ao dịc ê ết của công ty đa quốc gia. 14
 15. 1/4/2012 3. Chuyển giá quốc tế • Quy định về chống chuyển giá ở Việt Nam Thông tư 13/2001/TT‐BTC Quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoại tại Việt Nam đã có những quy định sơ lược về vấn đề xác định giá thị trường của giao dịch giữa các bên liên kết Thông tư 66/2010/TT‐BTC hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên liên kết có quan hệ liên kết. Chuẩn mực kế toán 26 “Thông tin về các bên liên quan”: quy định và hướng dẫn trình bày thông tin trong các BCTC về các bên liên quan 3. Chuyển giá quốc tế Chiến lược định giá chuyển nhượng tối ưu • Công ty Eastern Trading đang quan ngại về việc Hongkong đã được chuyển trả lại cho Trung Quốc. • Công ty này đã quyết định đánh giá lại chính sách định giá chuyển nhượng của mình tại chi nhánh Hongkong với vai trò là một công cụ để di chuyển vốn từ Hongkong sang Singapore. 3. Chuyển giá quốc tế • Bảng dưới đây mô tả chính sách định giá chuyển nhượng hiện đang áp dụng đối với các thùng hàng các-tông gia vị được đóng gói lại, được vận chuyển đến chi nhánh bán lẻ ở Hongkong. Bạn có thể đưa ra lời khuyên gì với công ty? Công ty mẹ ở Sing Chi nhánh Hồng Kong Công ty hợp nhất Doanh thu 300 500 GVHB 200 300 Lợi nhuận gộp 100 200 Chi phí hoạt động 50 50 Thu nhập chịu thuế 50 150 Thuế TNDN  (31%/16.5%) 15.5 24.75 Lợi nhuận sau thuế 34.5 125.25 15
 16. 1/4/2012 4. Quỹ đóng • K/n: Là một dạng rủi ro chính trị, khi chính phủ nước chủ nhà áp đặt những hạn chế ngoại hối lên chính đồng tiền của nước đó. • Có một số phương pháp để di chuyển các quỹ bị phong tỏa:  Chuyển giá  Dịch vụ tính giá riêng (Unbundling services)  Các khoản vay song song hoặc giáp lưng  Hoán đổi 4. Quỹ đóng • Các chiến lược bổ sung để giải phóng các quỹ:  Tạo ra xuất khẩu  Đàm phán trực tiếp  Dùng quỹ bị phong tỏa để mua hàng hóa và dịch vụ cho MNC.  Ví dụ, dùng Hãng hàng không quốc gia của nước chủ nhà để chuyên trở các nhà quản lý của MNC và thanh toán tiền vé bằng tiền từ quỹ bị phong tỏa.  Chuyển việc trả lương cho chuyên gia từ bảng lương ở nước của chuyên gia đó sang bảng lương của công ty con Thank you! T 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản