Chương 7: Lập trình giao diện (Advanced Components GUI)

Chia sẻ: Luong Truyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
319
lượt xem
184
download

Chương 7: Lập trình giao diện (Advanced Components GUI)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 7: lập trình giao diện (advanced components gui)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7: Lập trình giao diện (Advanced Components GUI)

 1. Java Object-Oriented Programming  Giảng viên : Nguyễn Đức Hiển  Email : ndhien@udn.vn  Website :  Thời lượng  Lýthuyết : 2 tín chỉ (30 tiết)  Thực hành + thảo luận : 1 tín chỉ Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 1
 2. Chương 7 Lập trình giao diện (Advanced Components GUI) Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 2
 3. Các thành phần GUI nâng cao  JSlider  Sử dụng Menu với Frames  JPopupMenu  Thay đổi cảm quan Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 3
 4. Con chạy - JSlider  Cho phép người sử dụng chọn giá trị nguyên trong một vùng giá trị xác định.  Một số đặc tính:  Tickmarks (major and minor)  Snap-to ticks  Hướng (ngang hoặc đứng) Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 4
 5. Ví dụ: OvalPanel.java Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 5
 6. Ví dụ: OvalPanel.java Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 6
 7. Ví dụ: SliderDemo.java Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 7
 8. Ví dụ: SliderDemo.java Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 8
 9. Ví dụ: SliderDemo Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 9
 10. Sử dụng Menu với JFrame  Cho phép thực hiện các hành động với GUI  Chứa bởi thanh menu (menu bar)  JMenuBar  Bao gồm các mục menu (menu items)  JMenuItem Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 10
 11. Ví dụ: MenuDemo.java Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 11
 12. JPopupMenu  Context-sensitive popup menus  JPopupMenu  Menu được phát sinh phụ thuộc vào thành phần đang truy cập.  Cách tạo:  JPopupMenu popup = new JPopupMenu();  JMenuItem items = new JMenuItem(“Red”);  popup.add(items); …  // handling event – mousePressed  popup.show(ev.getComponent(), ev.getX(), ev.getY()); Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 12
 13. Ví dụ: PopupDemo.java Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 13
 14. Look-and-Feel (cảm quan)  Thay đổi cảm quan (dáng vẻ của giao diện)  Ví dụ, Microsoft Windows look-and-feel đến Motif look-and- feel.  Linh động Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 14
 15. Cách sử dụng  private UIManager.LookAndFeelInfo looks[]; …  // get installed look-and-feel information  looks = UIManager.getInstalledLookAndFeels(); …  // change look and feel  UIManager.setLookAndFeel( looks[index].getClassNa me() );  SwingUtilities.updateComponentTreeUI( this ); Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 15
 16. Ví dụ: LookFeelDemo.java Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 16
 17. Thanks for listenning!!! Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản