Core Java

Xem 1-20 trên 89 kết quả Core Java
 • Đây là bộ tài liệu Core Java rất hay, có 10 chương tất cả viết rõ ràng và dễ hiểu, tiếng Việt hoàn toàn, rất thích hợp cho những bạn mới làm quen với Java. Lập trình hướng đối tượng là một phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm.

  pdf211p donaigle 09-02-2011 301 179   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm core java', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p lqvang02 19-02-2013 155 36   Download

 • In late 1995, the Java programming language burst onto the Internet scene and gained instant celebrity status. The promise of Java technology was that it would become the universal glue that connects users with information wherever it comes from—web servers, databases, information providers, or any other imaginable source. Indeed, Java is in a unique position to fulfill this promise.

  pdf4409p tienquy11a1 16-08-2013 120 49   Download

 • Designed for serious programmers, this reliable, unbiased, no-nonsense tutorial illuminates key Java language and library features with thoroughly tested code examples. As in previous editions, all code is easy to understand, reflects modern best practices, and is specifically designed to help jumpstart your projects.

  pdf0p truongnghen 21-01-2013 60 17   Download

 • Designed for serious programmers, this reliable, unbiased, no-nonsense tutorial illuminates key Java language and library features with thoroughly tested code examples. As in previous editions, all code is easy to understand, reflects modern best practices, and is specifically designed to help jumpstart your projects.

  pdf2426p truongnghen 21-01-2013 57 14   Download

 • Chương trình được tổ chức xung quanh các đối tượng hơn là các chức năng. Thiết chương trình trên cơ sở dữ liệu được định nghĩa như thế nào và cách nó có thể được thao tác hơn là thứ tự lôgic của chương trình. Java nắm lấy mô hình này như lõi của thiết kế của nó.

  ppt49p tr_victory 03-03-2010 366 212   Download

 • Bài giảng lập trình Java

  ppt26p tr_victory 03-03-2010 204 119   Download

 • Phần đầu của một chương trình java xác định thông tin môi trường. Để làm được việc này, chương trình được chia thành các lớp hoặc các gói riêng biệt. Những gói này sẽ được chỉ dẫn trong chương trình. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo tài liệu

  pdf60p maithuyhanh 25-09-2009 219 114   Download

 • Đây là bộ tài liệu Core Java rất hay, có 10 chương tất cả viết rõ ràng và dễ hiểu, tiếng Việt hoàn toàn, rất thích hợp cho những bạn mới làm quen với Java. Chương 1. Lập trình hướng đối tượng Chương 2. Giới thiệu về Java Chương 3. Nền tảng của ngôn ngữ Java Chương 4. Các gói & Giao diện Chương 5. AWT Chương 6. Applets Chương 7. xử lý ngoại lệ Chương 8. Đa tuyến Chương 9. Luồng I/O Chương 10. Thực thi bảo mật...

  pdf235p nguyen0cntt 01-07-2013 120 56   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin về kỹ thuật lập trình - CoreJava - Phần 3,4 - Nền tảng của ngôn ngữ Java

  pdf0p letrungdung1001 13-11-2010 137 55   Download

 • 1. Các quy t c đúng v đ t tên bi n trong ắ ề ặ ế g java A. Tên biến không bắt đầu bằng ký tự số B. Tên biến dài tối đa 50 ký tự C. Tên biến không trùng với từ khóa D. Tên biến có thể chứa các ký tự số E. Tùy thuộc vào cài đặt cụ thể của máy ảo java (JVM) 2. Câu lệnh nào sau đây viết đúng khi khai báo một mảng myVar gồm tập các số nguyên? A. int myVar[ ]; B. myVar[] int; C. int[ ] myVar; D. int myVar{}; E. myVar int[]; F. int [myVar];...

  doc5p vudung75 19-04-2011 157 38   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin về kỹ thuật lập trình - CoreJava - Phần 2 - Mô tả về Java

  pdf0p letrungdung1001 13-11-2010 82 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corejava 3 - nền tảng của ngôn ngữ java', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc32p vudung75 19-04-2011 91 24   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành lập trình, công nghệ thông tin - Giáo trình Core Java.

  pdf0p tieubaubau 20-04-2011 71 23   Download

 • In Beyond Java, Bruce chronicles the rise of the most successful language of all time, and then lays out, in painstaking detail, the compromises the founders had to make to establish success. Then, he describes the characteristics of likely successors to Java. He builds to a rapid and heady climax, presenting alternative languages and frameworks with productivity and innovation unmatched in Java. He closes with an evaluation of the most popular and important programming languages, and their future role in a world beyond Java....

  pdf847p truongnghen 21-01-2013 35 12   Download

 • Bài 4 cung cấp kiến thức về Core Java. Các nội dung chính trong bài giảng này gồm có: Tổng quan về Java, so sánh Java và C++, đặc trưng của Java, nguyên lý hướng đối tượng của Java. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf34p tangtuy19 22-07-2016 20 1   Download

 • Kết thúc chương, học viên có thể: Định nghĩa Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming). Nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu (Data Abstraction). Định nghĩa một Lớp (Class). Định nghĩa một Đối tượng (Object). Nhận thức được sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng. Nhận thức được sự cần thiết đối với Thiết lập (Construction) và Hủy (Destruction). Định nghĩa tính Bền vững (Persistence). Hiểu biết về tính Thừa kế (Inheritance).

  pdf228p vantruongtlhp 05-09-2012 289 196   Download

 • 1. Quy tắc đặt tên biến trong java là (chọn tất cả đáp án đúng): A. Tiên biến không được bắt đầu bằng ký tự số B. Tên biến phải dài tối đa 50 kí tự. C. Tên biến không được trùng với từ khóa D. Tên biến có thể chứa ký tự số và chữ cái E. Phụ thuộc vào sự thực thi cụ thể của máy ảo java 2. Câu nào dưới đây đúng để khai báo một mảng số nguyên tên myVar? A.int myVar[]; B.myVar[ int; C.int[] myVar; D.int myVar{}; E. myVar int[]; F.int [myVar];...

  doc11p vudung75 19-04-2011 108 34   Download

 • Với HTML and Microsoft FrontPage bạn đã biết cách tạo ra trang Web - tuy nhiên chỉ mới ở mức biểu diễn thông tin chứ chưa phải là các trang Web động có khả năng đáp ứng các sự kiện từ phía người dùng. Hãng Netscape đã đưa ra ngôn ngữ script có tên là LiveScript để thực hiện chức năng này. Sau đó ngôn ngữ này được đổi tên thành JavaScript để tận dụng tính đại chúng của ngôn ngữ lập trình Java.

  doc87p vudung75 19-04-2011 76 26   Download

 • Các ứng dụng phần mềm hiện nay vô cùng thân thiện vì được trình bày nhiều màn hình giao diện đồ họa đẹp mắt. Các ngôn ngữ lập trình hiện nay được cung cấp các đối tượng đồ họa, chúng có thể được điều khiển bởi người lập trình viên, hay bởi người sử dụng. Một trong số những kết quả quan trọng nhất chính là các ngôn ngữ hiện nay được dựa trên Giao diện người dùng đồ họa (Graphical User Interface GUI).

  doc40p vudung75 19-04-2011 67 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản