CHƯƠNG IV CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT

Chia sẻ: Ha Tuananh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

1
142
lượt xem
47
download

CHƯƠNG IV CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG IV CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT

 1. CHƯƠNG IV CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT A. Chu trình thuận chiều IV.1. Chu trình của khí lý tưởng IV.2. Chu trình của khí thực B. Chu trình ngược chiều IV.3. Chu trình của khí lý tưởng IV.4. Chu trình của khí thực
 2. A. Chu trình thuận chiều IV.1. CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG - XÉT CỤ THỂ CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Xy lanh 1. Khái niệm 2. Phân loại Piston
 3. - Theo loại nhiên liệu: xăng và diezen - Theo cách cháy nhiên liệu: cháy cưỡng bức (buzi), động cơ tự cháy - Theo hành trình làm việc của piston: 2 kỳ, 4 kỳ - Theo tính chất quá trình cháy: động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích, động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp, cấp nhiệt hỗn hợp.
 4. 3. Các giả thiết khi nghiên cứu chu trình  Ta giả thiết có 1 kg chất môi giới là khí lý tưởng  Quá trình nén và giãn nở là đoạn nhiệt thuận nghịch.  Ta lý tưởng hoá quá trình cháy của nhiên liệu thành quá trình cấp nhiệt  Lý tưởng hoá quá trình thải sản phẩm cháy của nhiên liệu thành quá trình thải nhiệt đẳng tích
 5. 4. Các đại lượng đặc trưng của chu trình động cơ đốt trong  Tỷ số nén: v1 ε= v2 p3  Tỷ số tăng áp: λ= p2  Hệ số giãn nở sớm: ρ = v3 v2
 6. 5. Các chu trình động cơ đốt trong cụ thể 5.1. Chu trình động cơ đốt trong có quá trình cấp nhiệt đẳng tích 1-2: Nén đoạn nhiệt 2-3: Cấp nhiệt đẳng tích 3-4: Giãn nở đoạn nhiệt 4-1:Thải nhiệt đẳng tích
 7. p T 3 3 2 4 4 2 1 1 v s q2 η t = 1− q1 q1 = q23 = Cv(T3 – T2)
 8. q2 = q41= Cv(T1 – T4) C v ( 4 − T1) T ( 4 − T1) T ηt = 1− = 1− C v ( 3 − T2 ) T ( 3 − T2 ) T Xác định hiệu suất nhiệt của động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích theo T1 và các thông số đặc trưng (ε , λ)
 9. 5.2. Chu trình động cơ đốt trong có quá trình cấp nhiệt đẳng áp 1-2: Nén đoạn nhiệt 2-3: Cấp nhiệt đẳng áp 3-4: Giãn nở đoạn nhiệt 4-1:Thải nhiệt đẳng tích
 10. p T 3 3 2 4 4 2 1 1 v s q2 ηt = 1− q1 q1 = q23 = Cp(T3 – T2)
 11. q2 = q41= Cv(T1 – T4) C v ( 4 − T1) T ( 4 − T1) T ηt = 1− = 1− C p ( 3 − T2 ) T k( 3 − T2 ) T Xác định hiệu suất nhiệt của động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp theo T1 và các thông số đặc trưng (ε , ρ)
 12. 5.3. Chu trình động cơ đốt trong có quá trình cấp nhiệt hỗn hợp 1-2: Nén đoạn nhiệt 2-2’: Cấp nhiệt đẳng tích v2=v2’ 2’-3: Cấp nhiệt đẳng áp p2’=p3 3-4: Giãn nở đoạn nhiệt 4-1:Thải nhiệt đẳng tích
 13. p T 2’ 3 3 2’ 2 4 4 2 1 1 v s q2 ηt = 1 − q1 q1 = q22’ + q2’3 q1= Cv(T2’ – T2) + Cp(T3 – T2’) q = q = C (T – T )
 14. C v ( 4 − T1) T ηt = 1− C v ( 2' − T2 )+ C p ( 3 − T2') T T ( 4 − T1) T η t = 1− ( 2' − T2 )+ k( 3 − T2') T T Xác định hiệu suất nhiệt của động cơ đốt trong cấp nhiệt hỗn hợp theo T1 và các thông số đặc trưng (ε , λ, ρ)
 15. k−1 T2  v1  =  =ε k−1 → 2 =T1ε T k−1 T1  v2  T2' p2' = =λ → =T λ=T εk−1λ T2' T2 p2 2 1 T3 v3 = =ρ→ 3 =T2' T ρ=T1ε λ k−1 ρ T2' v2'
 16. k−1 T4  v3  =  T3  v4  k−1 k−1 T4  ρv2  ρ ρ k−1 ρ k−1 =  =  → T4 = T3 k−1 = T1ε k−1λρ k−1 = T1λρ k T3  v1  ε ε ε λρ − 1 k η t = 1 − k −1 ε [ ( λ − 1) + kλ ( ρ − 1) ]
 17. λρk −1 ηt = 1 − k −1 ε [ ( λ −1) + kλ( ρ −1) ] - Nếu 3≡ 2’ thì ρ =1 1 η =1− k−1 ε t - Nếu 2 ≡  2’ thì λ=1 1 ρ −1 k ηt = 1− k−1 . ε k( − 1) ρ
 18. IV. 2. CHU TRÌNH THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC HƠI NƯỚC 1. Sơ đồ nguyên lý thiết bị 2 3 6 Nước vào 1 4 Nước ra 5
 19. 2 3 6 Nước vào 1 4 Nước ra 5
 20. 2. Chu trình Rankine 1-2: Quá trình giãn nở đoạn nhiệt sinh công trong tuabin 2-3: Quá trình ngưng hơi đẳng áp, đẳng nhiệt trong bình ngưng 3-4: Quá trình bơm nước ngưng về lò hơi 4-5-6-7-1: Quá trình cấp nhiệt đẳng áp trong lò hơi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản