intTypePromotion=3

Chương IV: Demo và kiểm tra BGP

Chia sẻ: Nguyendanh Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
208
lượt xem
86
download

Chương IV: Demo và kiểm tra BGP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu: cấu hình kết nối IBGP và EBGP, sử dụng local preference và MED để chọn đường đi ra và đi vào mạng, Trong mạng nội bộ gồm có KMA1 và KMA2 chạy gia thức định tuyến EIGRP, Và trên ISP chay BGP với AS=200, KMA1 và KMA2 với AS=64512. Với mô hình trên ta sẽ cấu hình : Đường đi từ KMA ra ngoài ISP sẽ đi theo đường 192.168.1.4/30, Đường đi từ ISP đẩy vào KMA sẽ đi theo đường 192.168.1.0/30 Và đường còn lại sẽ làm dự phòng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương IV: Demo và kiểm tra BGP

  1. Chương IV: Demo và kiểm tra BGP KMA1 KMA2 Hinh: Sơ đồ demo BGP 1.Yêu cầu: - cấu hình kết nối IBGP và EBGP, sử dụng local preference và MED để chọn đường đi ra và đi vào mạng, - Trong mạng nội bộ gồm có KMA1 và KMA2 chạy gia thức định tuyến EIGRP, Và trên ISP chay BGP với AS=200, KMA1 và KMA2 với AS=64512 Với mô hình trên ta sẽ cấu hình : - Đường đi từ KMA ra ngoài ISP sẽ đi theo đường 192.168.1.4/30 - Đường đi từ ISP đẩy vào KMA sẽ đi theo đường 192.168.1.0/30 Và đường còn lại sẽ làm dự phòng 2. Cấu hình Step1: tạo sơ đồ kết nối cáp theo như sơ đồ và khởi động router Step2: cấu hình hostname và interface addresses RouterR1(hostname ISP) Hostname ISP ! Interface serial 0/0
  2. Ip address 192.168.1.5 255.255.255.252 No shutdown Clock rate 64000 Interface serial 0/1 Ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 No shutdown Clock rate 64000 Interface serial l0 Ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 Router R2(hostname KMA1) ! Interface serial 0/0 Ip address 192.168.1.6 255.255.255.252 No shutdown Clock rate 64000 Interface serial 0/1 Ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 No shutdown Clock rate 64000 Interface serial l0 Ip address 172.16.64.1 255.255.255.0 Router R3(hostname KMA2) ! Interface serial 0/0 Ip address 192.168.1.2 255.255.255.252 No shutdown Clock rate 64000 Interface serial 0/1 Ip address 171.16.1.2 255.255.255.0 No shutdown Clock rate 64000 Interface serial l0 Ip address 172.16.32.1 255.255.255.0 Step 3: cấu hình EIGRP Cấu hình EIGRP giữa 2 router KMA1 và KMA2 KMA2 Router eigrp 64512 network 172.16.1.0 0.0.0.255 network 172.16.32.0 0.0.0.255 no auto-summary KMA1 Router eigrp 64512 network 172.16.1.0 0.0.0.255
  3. network 172.16.64.0 0.0.0.255 no auto-summary Step4: cấu hình IBGP, EBGP va kiểm tra. Router ISP: Router bgp 200 network 192.168.100.0 neighbor 192.168.1.2 remote-as 64512 neighbor 192.168.1.6 remote-as 64512 Router KMA1: Router bgp 64512 network 172.16.64.0 mask 255.255.255.0 neighbor 172.16.1.2 remote-as 64512 neighbor 192.168.1.5 remote-as 200 Router KMA2: Router bgp 64512 network 172.16.32.0 mask 255.255.255.0 neighbor 172.16.1.1 remote-as 64512 neighbor 192.168.1.1 remote-as 200 - Kiểm tra hàng xóm BGP trong ISP, KMA1, KMA2 với câu lệnh: Show ip bgp summary
  4. - Kiểm tra bảng BGP trong ISP, KMA1,KMA2 Với Lệnh: Show ip bgp
  5. - Kiểm tra bảng routing trong ISP, KMA1,KMA2 Với Lệnh : show ip route
  6. Step5. Đặt thông số local preference. MED Ta có thông số local preference có giá trị trong một AS, ở đấy ta cấu hình một route-map, MED được dùng để chọn đường đẩy vào trong một AS, khác AS ko xét giá trị MED. R3 R2 - Kiểm tra việc chọn đường ưu tiên dựa vào local preference và MED KM1
  7. ISP KMA2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản