CHƯƠNG V: THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

Chia sẻ: Phuong Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:105

0
345
lượt xem
147
download

CHƯƠNG V: THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Sau khi hoc xong bài này, sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để: Phân tích tình huống, lựa chọn phương pháp thích hợp và tiến hành định giá MMTB Xây dụng được kế hoạch định giá MMTB Lập được báo cáo thẩm định giá MMTB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG V: THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

 1. CHƯƠNG V. THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ Mục đích: Sau  khi  hoc  xong  bài  này,  sinh  viên  có  đủ  kiến  thức và kỹ năng để: ­  Phân  tích  tình  huống,  lựa  chọn  phương  pháp    thích hợp và tiến hành định giá MMTB ­ Xây dụng được kế hoạch định giá MMTB   ­ Lập được báo cáo thẩm định giá MMTB  
 2. CHƯƠNG V. ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ Yêu cầu:   Để  đạt  được  mục  đích  trên,  sinh  viên  phải  nắm  được: ­ Khái niệm máy móc thiết bị và sự phân loại   ­ Khái niệm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường   ­ Quy trình định giá MMTB   ­  Nội  dung,  đặc  điểm  và  yêu  cầu  của  các  phương    pháp định giá MMTB
 3. CHƯƠNG V. ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ I. Khái niệm và phân loại mmtb II. Khấu hao và lỗi thời III. Mục đích định giá mmtb IV.Sự cần thiết định giá mmtb V. Cơ sở giá trị định giá mmtb VI.Quy trình định giá mmtb VII.Các phương pháp định giá mmtb
 4. I. Khái niệm, phân loại MMTB Theo tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế  (IVSC):  Máy  móc  thiết  bị  có  thể  bao  gồm:  1. Khái niệm những  máy  móc  thiết  bị  không  cố  định  mmtb và  những  máy  nhỏ  hoặc  tập  hợp  các  máy  riêng  lẻ,  một  máy  cụ  thể  và  thực  hiện một loại công việc nhất định
 5. I. Khái niệm, phân loại MMTB Theo  tiêu  chuẩn  thẩm  định  giá  khu  vực  AESAN:  Máy  móc  thiết  bị  là  một  tài  sản  bao  1. Khái niệm gồm:  dây  chuyền  sản  xuất,  máy  móc,  mmtb thiết  bị  và  trong  trường  hợp  đặc  biệt  có  thể bao gồm cả nhà xưởng.
 6. I. Khái niệm, phân loại MMTB Bộ phận Bộ phận truyền dẫn động lực Các bộ phận c ơ b ản Bộ phận điện Bộ phận  và điều khiển chức năng
 7. I. Khái niệm, phân loại MMTB Đa dạng? Phổ biến? Di dời? Thanh khoản?  Đặc điểm Tuổi thọ? Chất lượng?
 8. I. Khái niệm, phân loại MMTB Trong hạch toán kế toán: 2. Phân loại ­  Tài sản cố định mmtb ­  Công cụ dụng cụ
 9. I. Khái niệm, phân loại MMTB Theo tính chất: ­    Máy móc thiết bị chuyên dùng 2. Phân loại mmtb ­  Máy móc thiêt bị không  chuyên dụng
 10. I. Khái niệm, phân loại MMTB Theo công năng: ­ Máy công cụ ­ Máy xây dựng ­ Máy động lực 2. Phân loại ­ Máy hoá chất ­ Máy xếp dỡ mmtb ­ Phương tiện vận tải ­ Mmtb ngành in ­ Mmtb ngành y tế ­ Mmtb ngành điện, điện tử ­ Mmtb phát thanh, truyền hình ­ …
 11. I. Khái niệm, phân loại MMTB Nhận dạng vi mô: ­ Mã số  ­ Loại mmtb? Mô tả chi tiết ­ Công suất 3. Nhận dạng ­ Số seri ­ Tên nhà sản xuất MMTB ­ Tên nhà cung cấp ­ Năm sản xuất ­ Các chi tiết về thiết bị phụ , phụ tùng và  linh kiện ­ Hệ thống truyền động và các chi tiết ­ Các đặc điểm khác
 12. I. Khái niệm, phân loại MMTB Nhận dạng vĩ mô: ­ Quá trình sử dụng của mmtb ­ Công suất lắp đặt và sx thực tế ­ Chi tiết của sp đầu ra 3. Nhận dạng ­ Chất lượng thành phẩm ­ Chế độ vận hành MMTB ­ Tình trạng NVL đầu vào ­ Tình trạng bảo trì, bảo dưỡng ­ Chi phí sửa chữa ­ Công nghệ mmtb mới hay cũ
 13. I. Khái niệm, phân loại MMTB Nhận dạng vĩ mô: ­ Chi phí thay thế một thiết bị hoàn  toàn mới 3. Nhận dạng ­ Chi phí nhân công trực tiếp ­ Tiêu hao nhiên liệu MMTB ­ Chi phí cố định ­ Tỷ suất doanh thu/giá trị ts ­ Tuổi thọ của mmtb ­ …..
 14. II. Khấu hao và lỗi thời 1. Nguyên giá 2. Khái niệm khấu hao 3. Các pp khấu hao 4. Lỗi thời
 15. 1. Nguyên gia Nguyên giá mmtb là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra để có một máy móc cho tới khi đưa máy móc đi vào hoạt động bình thường, bao gồm: - Giá mua thực tế của mmtb - Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí lắp đặt, chạy thử - Lãi tiền vay - Thuế và lệ phí trước bạ
 16. 2. Khái niệm khấu hao Khái niệm khấu hao: Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng của tài sản.
 17. Hao mòn  vật chất, Tình trạng chức năng, bảo dưỡng kinh tế Tuổi đời sửa chữa niên hạn  kinh tế Giá vốn  Nhận dạng còn lại hiện tại  Tốc độ  được  Khấu hao khối lượng thu hồi thời gian sản xuất
 18. Cách sử dụng Môi trường Tình trạng  Các yếu tố bảo dưỡng ảnh hưởng k.h
 19. 3. Các phương pháp khấu hao - Pp khấu hao đường thẳng - Pp khấu hao theo số dư giảm dần - Pp khấu hao tổng số
 20. Phương pháp khấu hao đường thẳng ­ Tài sản cố định được trích khấu  Các trường hợp hao nhanh áp dụng ­ Doanh nghiệp kinh doanh có lãi,  hiệu quả kinh tế cao

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản