CHƯƠNG VII: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG 3D

Chia sẻ: Hoang Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
471
lượt xem
170
download

CHƯƠNG VII: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG 3D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình vẽ mạch Eagle tham khảo. Nội dung chương 5 trình bày về hướng dẫn sử dụng tính năng 3D: Đầu tiên bạn phải tải hai chương trình phục vụ cho việc xem dạng 3D vì Eagle không có tính năng xem 3D. POV - RAY (Giúp chúng ta chạy mô phỏng 3D dạng Script). Eagle 3D (Giúp chúng ta tạo ra Script 3D)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG VII: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG 3D

  1. VII / HƯ NG D N S D NG TÍNH NĂNG 3D u tiên b n ph i t i hai chương trình ph c v cho vi c xem d ng 3D vì Eagle không có tính năng xem 3D [1] POV-RAY (giúp chúng ta ch y mô ph ng 3D d ng Script) Website: http://www.povray.org/products/ [2] Eagle3D (giúp chúng ta t o ra Script 3D) Website: http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d Sau khi t i v b n cài t POV-Ray như bình thư ng, còn v i Eagle3D thì b n cài vào thư m c “ulp” c a Eagle 5 53
  2. Vào File ch n RUN ho c b n có th gõ l nh RUN trên thanh command. T i c a s RUN b n ch n thư m c Eagle3D trong thư m c upl và ch n ti p file 3d41.ulp d ch y nó. Ch m t chút s hi n ra h p tho i cho phép b n ch n m t vài tham s …. 54
  3. N u b n không c n ph i ch nh gì thì nên m c nh. Ch n nên lưu o n Script và nh n vào nút Create POV file. 55
  4. Sau khi ã có file script ch y 3D thì ti n hành ch y chương trình POV-Ray lên. 56
  5. Vào File Open ch n file Script m i dc t o ra, sau ó nh p chu t vào button Run trong POV- Ray ch y 3D và ng i ch . 57
Đồng bộ tài khoản