intTypePromotion=1

CHƯƠNG VIII: CHIẾN LƯỢC TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

Chia sẻ: Vu Do Tran Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
379
lượt xem
122
download

CHƯƠNG VIII: CHIẾN LƯỢC TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các khả năng gây khác biệt hay năng lực cốt lõi là những sức mạnh độc đáo, cho phép một công ty đạt được sự vượt trội về hiệu quả, chất lượng, sự cải tiến và đáp ứng khách hàng. Các khả năng gây khác biệt trở thành nền tảng cho các lợi thế cạnh tranh của một công ty. Điều này cho phép công ty hạ thấp chi phí của việc tạo giá trị và thực hiện các hoạt động tạo giá trị theo những cách thức mà có thể dẫn đến sự khác biệt và định giá tăng thêm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG VIII: CHIẾN LƯỢC TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

 1. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHƯƠNG VIII CHIẾN LƯỢC TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU GiẢNG VIÊN: MBA LÊ THÀNH HƯNG
 2. Lợi ích của việc mở rộng toàn cầu Những sức ép giảm chi phí và đáp ứng địa phương Lựa chọn chiến lược MỤC Các chiến lược thâm nhập thị trường cơ bản TIÊU Lựa chọn cách thức thâm nhập Các liên minh chiến lược toàn cầu cơ bản Vận hành các liên minh
 3. LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ RỘNG TOÀN CẦU
 4. LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ RỘNG TOÀN CẦU - Chiến lược quốc tế là chiến lược trong đó công ty bán sản phẩm hay dịch vụ của nó ra bên ngoài thị trường nội địa của mình. - Việc mở rộng chiến lược toàn cầu cho phép công ty, dù lớn hay nhỏ, có thể tăng khả năng sinh lợi của nó theo những cách thức mới không có ở các công ty thuần túy nội địa.
 5. SỰ DỊCH CHUYỂN CÁC KHẢ NĂNG GÂY KHÁC BIỆT - Các khả năng gây khác biệt hay năng lực cốt lõi là những sức mạnh độc đáo, cho phép một công ty đạt được sự vượt trội về hiệu quả, chất lượng, sự cải tiến và đáp ứng khách hàng. - Các khả năng gây khác biệt trở thành nền tảng cho các lợi thế cạnh tranh của một công ty. Điều này cho phép công ty hạ thấp chi phí của việc tạo giá trị và thực hiện các hoạt động tạo giá trị theo những cách thức mà có thể dẫn đến sự khác biệt và định giá tăng thêm.
 6. THỰC HIỆN TÍNH KINH TẾ CỦA VỊ TRÍ Một công ty thực hiện tính kinh tế của vị trí bằng việc Tính kinh tế của vị trí là lợi ích phát sinh từ việc phân phân tán các hoạt động bố các hoạt động tạo giá trị sáng tạo giá trị của nó đến vào vị trí tối ưu cho hoạt vị trí tối ưu để có một lợi thế động ấy ở bất cứ đâu có thể cạnh tranh so với một công trên thế giới. ty khác đang đặt toàn bộ các hoạt động sáng tạo giá trị của nó chỉ ở một vị trí.
 7. TÍNH KINH TẾ QUY MÔ VÀ HỌC TẬP - Công nghệ là hoạt động lực toàn cầu hóa, bởi vi tính kinh tế của quy mô cần thiết để giảm chi phí đến mức thấp nhất cần đầu tư lớn hơn so với việc chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước. - Việc phục vụ một thị trường từ một vị trí nhất định sẽ có điều kiện dịch chuyển nhanh chóng xuống phí dưới của đường cong kinh nghiệm và nhờ đó thiết lập cho mình vị thế chi phí thấp.
 8. CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ CHO CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH - Các cách thức khác nhau để thu lợi từ sự phát triển toàn cầu đều liên quan đến các chiến lược kinh doanh chung về hành động gây khác biệt hay dẫn đạo chi phí. - Các công ty phải cố gắng hạ thấp chi phí của nó hoặc tăng giá trị tăng thêm, nhờ đó họ mới có thể gây khác biệt với các đối thủ cạnh tranh tốt hơn.
 9. NHỮNG SỨC ÉP GIẢM CHI PHÍ VÀ ĐÁP ỨNG ĐỊA PHƯƠNG
 10. NHỮNG SỨC ÉP GIẢM CHI PHÍ VÀ ĐÁP ỨNG ĐỊA PHƯƠNG Cao Sức ép giảm thấp chi phí Công ty A Công ty C Công ty B Thấp Thấp Cao Sức ép đáp ứng nhu cầu địa phương Hình 8.1: Sức ép địa phương và sức ép chi phí đối với các công ty.
 11. NHỮNG SỨC ÉP GIẢM CHI PHÍ VÀ ĐÁP ỨNG ĐỊA PHƯƠNG Sức ép giảm chi phí Để đáp ứng với sức ép chi phí, hầu hết các công ty đang cố gắng hợp lý hóa các hoạt động của họ theo cách thúc đẩy hạ thấp chi phí và cung cấp các sản phẩm tiêu chuẩn hóa toàn cầu để thực hiện tính kinh tế của đường cong kinh nghiệm. Các sức ép đáp ứng địa phương Phát sinh từ những khác biệt về thị hiếu và sở thích khách hàng, những khác biệt về cấu trúc hạ tầng và các thói quen truyền thống, những sự khác biệt về kênh phân phối và các nhu cầu của chính phủ hiện tại.
 12. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC
 13. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Cao Chiến lược Sức ép giảm chi phí Chiến lược xuyên toàn cầu quốc gia Chiến lược Chiến lược quốc tế đa nội địa Thấp Thấp Cao Sức ép đáp ứng địa phương Hình 8.2: Sức ép địa phương và sức ép chi phí đối với các công ty.
 14. CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ - Các công ty theo đuổi một chiến lược quốc tế nghĩa là nó cố gắng tạo giá trị bằng việc chuyển giao các kỹ năng và sản phẩm có giá trị cho thị trường nước ngoài, nơi mà các đối thủ cạnh tranh bản xứ thiếu các kỹ năng và sản phẩm này. - Chiến lược quốc tế có ý nghĩa khi công ty có một khả năng gây khác biệt đáng giá mà các đối thủ cạnh tranh trong các thị trường nước ngoài không có và công ty đối mặt với sức ép tương đối thấp về đáp ứng địa phương và giảm chi phí.
 15. CHIẾN LƯỢC ĐA NỘI ĐỊA - Các công ty theo - Đặc tính cơ bản để đuổi chiến lược phân biệt công ty đa đa nội địa định nội địa, đó là, họ cá hướng để đạt biệt hóa một cách rộng rãi cả việc cung được tối đa hóa cấp sản phẩm và việc đáp ứng địa chiến lược Marketing phương. của họ để đáp ứng với các điều kiện quốc gia khác nhau.
 16. CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU - Công ty theo đuổi - Chiến lược này chiến lược toàn cầu có ý nghĩa nhất tập trung tăng khả trong trường hợp năng sinh lợi bằng có sức ép giảm chi cách thu hoạch lợi phí mạnh mẽ và ích của sự giảm chi sức ép đáp ứng phí do hiệu ứng nhu c ầu địa đường cong kinh phương ở mức tối nghiệm và tính kinh thiểu. tế của vị trí.
 17. CHIẾN LƯỢC XUYÊN QUỐC GIA Chiến lược xuyên Chiến lược xuyên quốc gia tập trung quốc gia có ý nghĩa các nổ lực chuyển khi công ty phải đối giao các kỹ năng mặt với sức ép và cung cấp theo giảm thấp chi phí nhiều chiều giữa cao và sức ép địa các công ty con phương cao. trên toàn cầu
 18. CÁC QUYẾT ĐỊNH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CƠ BẢN
 19. CÁC QUYẾT ĐỊNH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CƠ BẢN - Thị trường nào? - Định thời hạn thâm nhập - Quy mô thâm nhập và các cam kết chiến lược
 20. CHỌN LỰA CÁCH THỨC THÂM NHẬP
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2