Chụp ảnh pinhole

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
23
download

Chụp ảnh pinhole

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực chất, thiết bị ghi hình chỉ bao gồm một hộp kín được đục một lỗ rất nhỏ trên thành để ánh sáng lọt vào. Phía đối diện với lỗ đặt một màn hứng mờ để xem trực tiếp, hoặc sử dụng phim hay cảm quang (CCD) để thu ảnh. Như vậy, lỗ nhỏ trên thành hộp (pinhole) đóng vai trò như một thấu kính máy ảnh với độ mở cực nhỏ. Thời gian phơi sáng khá dài, từ vài giây cho tới hàng giờ, thậm chí hàng tháng. Nắp đậy lỗ sáng đóng vai trò như màn trập, giúp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp ảnh pinhole

  1. Ch p nh pinhole • Ch p nh qua l kim (pinhole) là hình th c nhi p nh ơn gi n và "c " nh t cho t i nay do thi t b ghi hình không h ch a th u kính như máy nh hi n t i. Máy nh pinhole có th ư c ch t o t v h p. nh: Zedomax. Th c ch t, thi t b ghi hình ch bao g m m t h p kín ư c cm t l r t nh trên thành ánh sáng l t vào. Phía i di n v i l t m t màn h ng m xem tr c ti p, ho c s d ng phim hay c m quang (CCD) thu nh. Như v y, l nh trên thành h p (pinhole) óng vai trò như m t th u kính máy nh v i m c c nh . Th i gian phơi sáng khá dài, t vài giây cho t i hàng gi , th m chí hàng tháng. N p y l sáng óng vai trò
  2. như màn tr p, giúp ngăn không cho ánh sáng l t vào thi t b ghi nh n hình nh. Trong a s trư ng h p, n p y này ư c v n hành b ng tay vì không òi h i th i gian phơi sáng quá nhanh. M t b c nh ch p b ng k thu t pinhole v i th i gian phơi sáng 20 giây, s d ng phim Fuji 120. nh: Wikipedia. Hi n tư ng t o nh qua khe h p ã ư c nhi u h c gi Hy L p như Aristotle và Euclid phát hi n vào th k th 4 trư c công nguyên. Công ngh này ti p t c ư c phát tri n nhưng d m chân trong m t th i gian dài do h n ch c a k thu t ghi hình th i b y gi . Mãi t i năm 1850, b c nh u tiên ch p b ng máy nh pinhole m i ư c hoàn thi n b i nhà khoa h c ngư i Scotland, Sir David Brewster. Thu t ng "ch p nh l kim" (pinhole hay pin-hole) cũng ư c ông nh c n l n u tiên trong cu n "The Stereoscope" xu t b n năm 1856.
  3. nh pinhole òi h i chính xác cao và b c c r t ch t ch . nh: Smh, Lowtechmagazine. Kích thư c l sáng quy t nh tính ch t nh thu ư c. L sáng càng nh , nh càng nét. Th m chí, n u thành h p nơi l sáng i qua càng m ng thì nh s có càng nhi u chi ti t (phân gi i cao hơn). Tuy nhiên, l sáng quá nh (c micromet) s khi n nh b nhi u x n ng n do giao thoa ánh sáng. Các pinhole ngày nay thư ng có d ng tròn hoàn h o do ư c c b ng
  4. laser và s n xu t t m nh v t li u m ng. Kích thư c l ư c tính r t chính xác b ng thu t toán Lord Rayleigh. Thông thư ng, " m " c a lo i máy nh thô sơ này nh hơn 1/100 kho ng cách gi a l và màn h ng sáng. sâu trư ng nh v cơ b n là vô h n. K thu t không gây ra méo hình, nhưng b s c sai khá l n. nh: Thelifeofluxury. sâu trư ng nh (DOF) trong k thu t pinhole v cơ b n là vô h n, tuy nhiên, v n x y ra quang m trong m t s trư ng h p. K thu t cũng có th t o ra hình nh v i trư ng nhìn r t r ng mà không h x y ra hi n tư ng méo. Tuy nhiên, b s c sai khá l n. nh pinhole hơi m và có th b en góc (vignetting). Nói chung, thành th o ngh thu t tư ng ch ng như thô sơ này, ngư i ch p ph i bi t nhi u v ki n th c v t lý, c bi t là các công th c liên quan t i bư c sóng ánh sáng và kh u c a thi t b quang h c.
  5. c m t l nh trên n p b o v r i g n vào thân máy thay cho ng kính, b n ã có m t máy nh pinhole k thu t s . nh: Anttila. a ph n máy nh pinhole ư c ch t o th công cho t ng m c ích c th , ch ng h n nhi p nh phong c nh, theo dõi m t tr i trong th i gian dài (Solargraphy) hay nghiên c u các tia b c x năng lư ng cao. Nh ng máy nh phim ã h ng có th ư c tái s d ng làm máy nh pinhole b ng cách thay ng kính b ng m t m nh bìa m ng có cl chính gi a. Th m chí, k thu t này cũng có th áp d ng hi u qu trên máy nh DSLR do ưu i m cho phép o sáng và xem trư c k t qu v i chính xác cao. Ngư i m i t p chơi nên b t u ch p nh ng i tư ng ơn gi n v i hình d ng v a ph i ho c có màu s c r c dư i ánh sáng m t tr i. Khi ã thành th o, b n có th ch p phong c nh hay i thư ng v i m t chút khó khăn ban u do th i gian phơi sáng khá lâu.
Đồng bộ tài khoản