intTypePromotion=1

Chuyên đề 4: Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
202
lượt xem
52
download

Chuyên đề 4: Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 4: Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội trình bày về định nghĩa văn hóa, khái niệm văn hóa Việt Nam, đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay của nước ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 4: Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội

 1. CHUYÊN ĐỀ 4 ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, GiẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
 2. ĐỊNH NGHĨA VĂN HÓA Theo cựu Tổng giám đốc UNESCO: “Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát, sống động mọi mặt của đời sống diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra trong hiện tại; qua hàng bao thế kỷ nó đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống và lối sống mà trên đó từng dân tộc tự khẳng định bản sắc riêng của mình”.
 3. Hồ Chí Minh cho rằng: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo,văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặt ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”.
 4. Văn hóa Việt Nam Theo nghĩa rộng: Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước.
 5. • Theo nghĩa hẹp: Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, là hệ các giá trị, truyền thống, lối sống, là năng lực sáng tạo của một dân tộc, là bản sắc của một dân tộc.
 6. Quần thể di tích Cố đô Huế, năm 1993
 7. Vịnh Hạ Long, được công nhận hai lần, năm 1994, là di sản thiên nhiên thế giới, và năm 2000, là di sản địa chất thế giới
 8. Phố Cổ Hội An, năm 1999, là di sản văn hóa thế giới.
 9. Thánh địa Mỹ Sơn, năm 1999, là di sản văn hóa thế giới .
 10. Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, năm 2003.
 11. Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới 1/8/2010
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2