intTypePromotion=1
ADSENSE

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P8

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

148
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P8: Giáo trình cơ sở dữ liệu và thiết kế Website cho người mới bắt đầu. Rất cần thiết cho các bạn mới học làm Website. Bạn sẽ nắm được nhựng diều căn bản đến nâng cao khi đọc xong cuốn sách này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P8

  1. Chuyên đề CSDL và WEB– Bài 9 : PHP và File, Session, Cookies, Mail Ví dụ © 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  2. Chuyên đề CSDL và WEB– Bài 9 : PHP và File, Session, Cookies, Mail 3. Di chuyển tập tin từ thư mục tạm sang thư mục upload move_uploaded_file (tmp_name, saved_name) © 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  3. Chuyên đề CSDL và WEB– Bài 9 : PHP và File, Session, Cookies, Mail Kiểm tra lỗi, định dạng, kích thước File upload Lưu ý : – $_FILES["…"]["type"] • "image/gif" • "image/jpeg" Firefox nhận đây là file jpeg • "image/pjpeg" IE nhận đây là file jpeg – $_FILES["…"]["size"] : Kích thước file tính theo byte – $_FILES["…"]["error"] : Mã lỗi khi upload File • = 0 : Không có lỗi • > 0 : Có lỗi © 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  4. Chuyên đề CSDL và WEB– Bài 9 : PHP và File, Session, Cookies, Mail Một số lỗi khi upload file Mã lỗi Hằng số Ý nghĩa 0 UPLOAD_ERR_OK There is no error 1 UPLOAD_ERR_INI_SIZE The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini 2 UPLOAD_ERR_FORM_SIZE The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form 3 UPLOAD_ERR_PARTIAL The uploaded file was only partially uploaded 4 UPLOAD_ERR_NO_FILE No file was uploaded 6 UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR Missing a temporary folder 7 UPLOAD_ERR_CANT_WRITE Failed to write file to disk © 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
  5. Chuyên đề CSDL và WEB– Bài 9 : PHP và File, Session, Cookies, Mail Vấn đề về quyền truy cập File PHP Warning: move_uploaded_file(upload/14.jpg ) [function.move-uploaded-file]: failed to open stream: Permission denied in. Account IUSR_XXX Lưu ý : • Chỉ cấp quyền ghi cho thư mục cần thiết • Không cấp quyền ghi cho thư mục WebRoot © 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2