intTypePromotion=1

Chuyên đề tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Chia sẻ: Capvan Hiep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:82

1
263
lượt xem
100
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề tốt nghiệp "Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng" trình bày các nội dung: tổng quan công tác quản lý thư viện, khảo sát thực trạng của thư viện Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho bài toán quản lý thư viện Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, cài đặt chương trình... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

 1. LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan : 1. Những nội dung trong bài báo cáo này là do em thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của TS. Hoàng Thị Thanh Hà, Khoa Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh Tế - Đà Nẵng 2. Mọi tham khảo dùng trong báo cáo này đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố. 3. Mọi sao chép không hợp lệ, vi pham quy chế đào tạo, hay gian trá, em xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2012. Sinh viên thực hiện Cáp Văn Hiệp i
 2. LỜI CẢM ƠN Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quan Lý ̉ Thư Viện Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng” là nỗ lực làm việc của em trong thời gian qua. Trong thời gian thực hiện chuyên đề tốt nghiệp em đã cố gắng hết mình để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp đúng thời gian. Bên cạnh đó là sự tận tình chỉ bảo của các thầy cô trong bộ môn Tin Học Quản Lý – Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô ở làm việc ở Thư Viện Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, là đơn vị thực tập đã tạo điều kiện thuận lợi để bản thân em thực hiện tốt đề tài này. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Hoàng Thị Thanh Hà đã tận tình hướng dẫn, động viên và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện chuyên đề tốt nghiệp Ngoài ra em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và các bạn của em đã luôn giúp đỡ, ủng hộ em trong thời gian học tập và thực hiện chuyên đề tốt nghiệp. Mặc dù bản thân đã cố gắng rất nhiều để thực hiện và hoàn thanh chuyên đề ̀ tốt nghiệp của mình. Nhưng bên cạnh những điều đã đạt được thì ít nhiều đ ề tài cũng có thể gặp một vài sai sót và nhiều khi chưa đat được như thầy cô mong muốn. ̣ Vì thế em luôn mong được lời góp ý của thầy cô và các bạn. Từ đó em sẽ rút ra cho mình bài học kinh nghiệm và hướng khắc phục Một lần nữa em xin kính chúc quý Thầy Cô sức khỏe và công tác tốt Đà Nẵng, ngày .... tháng.... năm 2012 Sinh viên thực hiện Cáp Văn Hiệp ii
 3. ̣ ̣ MUC LUC LỜI CAM ĐOAN..........................................................................................................................i LỜI CẢM ƠN..............................................................................................................................ii ̣ ́ ̉ ̉ DANH MUC CAC BANG BIÊU...................................................................................................vi ̣ ́ ̀ ̃ DANH MUC CAC HINH VE.......................................................................................................vii DANH MUC CAC TỪ VIÊT TĂT.................................................................................................x ̣ ́ ́ ́ DANH MUC CAC KÍ HIÊU.........................................................................................................xi ̣ ́ ̣ MỞ ĐÂU.....................................................................................................................................1 ̀ CHƯƠNG I TÔNG QUAN VỀ CÔNG TAC QUAN LÝ THƯ VIÊN.................................................................4 ̉ ́ ̉ ̣ CHƯƠNG II KHAO SAT THỰC TRANG CUA THƯ VIÊN TRƯỜNG ĐHKT ĐÀ NĂNG..............................11 ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̃ Hinh 2.1 - Cơ câu tổ chức Thư Viên Trường ĐHKT Đà Năng..................................................13 ̀ ́ ̣ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ Hinh 2.2 - Quy trinh đăt sach....................................................................................................14 Hinh 2.3 - Quy trinh mượn sach giao trinh................................................................................15 ̀ ̀ ́ ́ ̀ Hinh 2.4 - Quy trinh mượn sach tham khao.............................................................................16 ̀ ̀ ́ ̉ Hinh 2.5 - Quy trinh trả sach.....................................................................................................17 ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ́ Hinh 2.6 - Quy trinh gia han sach.............................................................................................18 ̀ ̀ ̉ ̉ ́ Hinh 2.7 - Hinh anh khao sat...................................................................................................19 CHƯƠNG III PHÂN TICH VÀ THIÊT KẾ HỆ THÔNG THÔNG TIN CHO BAI TOAN QUAN LÝ THƯ VIÊN ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ TRƯỜNG ĐHKT ĐÀ NĂNG.....................................................................................................20 ̃ Hinh 3.1 - Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)..............................................................................20 ̀ Hinh 3.1 - Sơ đồ luông dữ liêu mức ngữ canh..........................................................................21 ̀ ̀ ̣ ̉ Hinh 3.2 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 0.......................................................................................22 ̀ ̀ ̣ Hinh 3.3 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Quan lý đôc giả............................................................23 ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ Hinh 3.4 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Quan lý nhà cung câp..................................................24 ̀ ̀ ̣ ̉ ́ Hinh 3.5 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Quan lý thủ thư............................................................25 ̀ ̀ ̣ ̉ Hinh 3.6 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Quan lý sach................................................................26 ̀ ̀ ̣ ̉ ́ Hinh 3.7 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Quan lý mượn trả.........................................................27 ̀ ̀ ̣ ̉ Hinh 3.8 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Quan lý nhâp sach.......................................................28 ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ Hinh 3.9 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Thông kê bao cao........................................................29 ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ Bang 3.1-Từ điên dữ liêu..........................................................................................................32 ̉ ̉ ̣ Bang 3.2- Bang thực thể Sach..................................................................................................33 ̉ ̉ Bang 3.3- Bang thực thể DocGia..............................................................................................33 ̉ ̉ Bang 3.4- Bang thực thể MuonTra............................................................................................33 ̉ ̉ iii
 4. Bang 3.5- Bang thực thể Lop....................................................................................................34 ̉ ̉ Bang 3.6- Bang thực thể LoaiDocGia.......................................................................................34 ̉ ̉ Bang 3.7- Bang thực thể Kho...................................................................................................34 ̉ ̉ Bang 3.8- Bang thực thể NhaXuatBan.....................................................................................34 ̉ ̉ Bang 3.9- Bang thực thể TacGia...............................................................................................35 ̉ ̉ Bang 3.10- Bang thực thể TheLoai...........................................................................................35 ̉ ̉ Bang 3.11- Bang thực thể NgonNgu.........................................................................................35 ̉ ̉ Bang 3.12- Bang thực thể NhaCungCap..................................................................................35 ̉ ̉ Bang 3.13- Bang thực thể PhieuNhapSach..............................................................................36 ̉ ̉ Bang 3.14- Bang thực thể ThuThu............................................................................................36 ̉ ̉ Bang 3.15- Bang thực thể Quyen.............................................................................................36 ̉ ̉ Bang 3.16- Bang thực thể TaiKhoan.........................................................................................37 ̉ ̉ Bang 3.17- Bang thực thể Khoa...............................................................................................37 ̉ ̉ Hinh 3.10 - Môi quan hệ giữa Quyen và TaiKhoan...................................................................37 ̀ ́ Hinh 3.11 - Môi quan hệ giữa TaiKhoan và ThuThu.................................................................37 ̀ ́ Hinh 3.12 - Môi quan hệ giữa ThuThu và PhieuNhapSach......................................................38 ̀ ́ Hinh 3.13 - Môi quan hệ giữa ThuThu và MuonTra..................................................................38 ̀ ́ Hinh 3.14 - Môi quan hệ giữa PhieuNhapSach và NhaCungCap.............................................38 ̀ ́ Hinh 3.15 - Môi quan hệ giữa PhieuNhapSach và Sach...........................................................39 ̀ ́ Hinh 3.16 - Môi quan hệ giữa Sach và PhanLoai.....................................................................39 ̀ ́ Hinh 3.17 - Môi quan hệ giữa MuonTra và Sach......................................................................40 ̀ ́ Hinh 3.18 - Môi quan hệ giữa MuonTra và DocGia..................................................................40 ̀ ́ Hinh 3.19 - Môi quan hệ giữa DocGia và LoaiDocGia..............................................................40 ̀ ́ Hinh 3.20 - Môi quan hệ giữa DocGia và Lop...........................................................................40 ̀ ́ Hinh 3.21 - Môi quan hệ giữa Sach và TacGia........................................................................41 ̀ ́ Hinh 3.22 - Môi quan hệ giữa Sach và NgonNgu.....................................................................41 ̀ ́ Hinh 3.23 - Môi quan hệ giữa Sach và NhaXuatBan................................................................42 ̀ ́ Hinh 3.24 - Môi quan hệ giữa Khoa và Lop..............................................................................42 ̀ ́ ̀ ̀ Hinh 3.25 - Mô hinh E-R...........................................................................................................43 ̀ ̀ Hinh 3.26 - Mô hinh D-R...........................................................................................................45 ̉ ̉ Bang 3.18- Bang Quyen...........................................................................................................46 ̉ ̉ Bang 3.19- Bang TaiKhoan.......................................................................................................46 ̉ ̉ Bang 3.20- Bang ThuThu..........................................................................................................46 ̉ ̉ Bang 3.21- Bang PhieuNhapSach............................................................................................46 ̉ ̉ Bang 3.22- Bang NhaCungCap................................................................................................47 ̉ ̉ Bang 3.23- Bang ChiTiet-PN.....................................................................................................47 iv
 5. ̉ ̉ Bang 3.24- Bang TheLoai.........................................................................................................47 ̉ ̉ Bang 3.25- Bang NhaXuatBan..................................................................................................48 ̉ ̉ Bang 3.26- Bang NgonNgu.......................................................................................................48 ̉ ̉ Bang 3.27- Bang TacGia...........................................................................................................48 ̉ ̉ Bang 3.28- Bang Lop................................................................................................................48 ̉ ̉ Bang 3.29- Bang LoaiDocGia...................................................................................................49 ̉ ̉ Bang 3.30- Bang DocGia..........................................................................................................49 ̉ ̉ Bang 3.31- Bang MuonTra........................................................................................................49 ̉ ̉ Bang 3.32- Bang ChiTiet-MT....................................................................................................49 ̉ ̉ Bang 3.33- Bang Kho................................................................................................................50 ̉ ̉ Bang 3.34- Bang Sach..............................................................................................................50 CHƯƠNG IV CAI ĐĂT CHƯƠNG TRINH..............................................................................51 ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ Hinh 4.1 - Giao diên chinh........................................................................................................53 ̀ ̣ Hinh 4.2 - Form đăng nhâp.......................................................................................................54 Hinh 4.3 - Form quan lý sach....................................................................................................54 ̀ ̉ ́ Hinh 4.4 - Form quan lý đôc gia................................................................................................55 ̀ ̉ ̣ ̉ Hinh 4.5 - Form quan lý thủ thư................................................................................................55 ̀ ̉ Hinh 4.6 - Form quan lý nhà cung câp......................................................................................56 ̀ ̉ ́ Hinh 4.7 - Form danh sach đôc giả mượn sach........................................................................57 ̀ ́ ̣ ́ Hinh 4.8 - Form mượn sach......................................................................................................57 ̀ ́ Hinh 4.9 - Form thông tin chi tiêt về đôc giả mượn sach..........................................................58 ̀ ́ ̣ ́ Hinh 4.10 - Form trả sach.........................................................................................................59 ̀ ́ Hinh 4.11 - Xử lý vi pham.........................................................................................................59 ̀ ̣ Hinh 4.12 - Danh cho đôc giả tra cứu tai liêu............................................................................60 ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ Hinh 4.13 - Report sach............................................................................................................61 ̀ ̣ ̉ Hinh 4.14 - Report đôc gia........................................................................................................61 ́ ̣ KÊT LUÂN................................................................................................................................62 PHỤ LUC..................................................................................................................................64 ̣ Hinh 5.1 - Phiêu xử lý vi pham tai Thư Viên Trường ĐHKT Đà Năng......................................64 ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ Hinh 5.2 - Phiêu kiêm kê tai liêu...............................................................................................65 Hinh 5.3 - Thông tin đôc giả .....................................................................................................66 ̀ ̣ Hinh 5.4 - Mượn tai liêu............................................................................................................66 ̀ ̀ ̣ Hinh 5.5 - Trả tai liêu.................................................................................................................67 ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ TAI LIÊU THAM KHAO.............................................................................................................68 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP.....................................................................................69 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN...........................................................................70 v
 6. NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN...............................................................................71 ̣ ́ ̉ ̉ DANH MUC CAC BANG BIÊU Bang 3.1-Từ điên dữ liêu..........................................................................................................32 ̉ ̉ ̣ Bang 3.2- Bang thực thể Sach..................................................................................................33 ̉ ̉ Bang 3.3- Bang thực thể DocGia..............................................................................................33 ̉ ̉ Bang 3.4- Bang thực thể MuonTra............................................................................................33 ̉ ̉ Bang 3.5- Bang thực thể Lop....................................................................................................34 ̉ ̉ Bang 3.6- Bang thực thể LoaiDocGia.......................................................................................34 ̉ ̉ vi
 7. Bang 3.7- Bang thực thể Kho...................................................................................................34 ̉ ̉ Bang 3.8- Bang thực thể NhaXuatBan.....................................................................................34 ̉ ̉ Bang 3.9- Bang thực thể TacGia...............................................................................................35 ̉ ̉ Bang 3.10- Bang thực thể TheLoai...........................................................................................35 ̉ ̉ Bang 3.11- Bang thực thể NgonNgu.........................................................................................35 ̉ ̉ Bang 3.12- Bang thực thể NhaCungCap..................................................................................35 ̉ ̉ Bang 3.13- Bang thực thể PhieuNhapSach..............................................................................36 ̉ ̉ Bang 3.14- Bang thực thể ThuThu............................................................................................36 ̉ ̉ Bang 3.15- Bang thực thể Quyen.............................................................................................36 ̉ ̉ Bang 3.16- Bang thực thể TaiKhoan.........................................................................................37 ̉ ̉ Bang 3.17- Bang thực thể Khoa...............................................................................................37 ̉ ̉ ̉ ̉ Bang 3.18- Bang Quyen...........................................................................................................46 ̉ ̉ Bang 3.19- Bang TaiKhoan.......................................................................................................46 ̉ ̉ Bang 3.20- Bang ThuThu..........................................................................................................46 ̉ ̉ Bang 3.21- Bang PhieuNhapSach............................................................................................46 ̉ ̉ Bang 3.22- Bang NhaCungCap................................................................................................47 ̉ ̉ Bang 3.23- Bang ChiTiet-PN.....................................................................................................47 ̉ ̉ Bang 3.24- Bang TheLoai.........................................................................................................47 ̉ ̉ Bang 3.25- Bang NhaXuatBan..................................................................................................48 ̉ ̉ Bang 3.26- Bang NgonNgu.......................................................................................................48 ̉ ̉ Bang 3.27- Bang TacGia...........................................................................................................48 ̉ ̉ Bang 3.28- Bang Lop................................................................................................................48 ̉ ̉ Bang 3.29- Bang LoaiDocGia...................................................................................................49 ̉ ̉ Bang 3.30- Bang DocGia..........................................................................................................49 ̉ ̉ Bang 3.31- Bang MuonTra........................................................................................................49 ̉ ̉ Bang 3.32- Bang ChiTiet-MT....................................................................................................49 ̉ ̉ Bang 3.33- Bang Kho................................................................................................................50 ̉ ̉ Bang 3.34- Bang Sach..............................................................................................................50 DANH MUC CAC HINH VẼ ̣ ́ ̀ vii
 8. Hinh 2.1 - Cơ câu tổ chức Thư Viên Trường ĐHKT Đà Năng..................................................13 ̀ ́ ̣ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ Hinh 2.2 - Quy trinh đăt sach....................................................................................................14 Hinh 2.3 - Quy trinh mượn sach giao trinh................................................................................15 ̀ ̀ ́ ́ ̀ Hinh 2.4 - Quy trinh mượn sach tham khao.............................................................................16 ̀ ̀ ́ ̉ Hinh 2.5 - Quy trinh trả sach.....................................................................................................17 ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ́ Hinh 2.6 - Quy trinh gia han sach.............................................................................................18 ̀ ̀ ̉ ̉ ́ Hinh 2.7 - Hinh anh khao sat...................................................................................................19 Hinh 3.1 - Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)..............................................................................20 ̀ Hinh 3.1 - Sơ đồ luông dữ liêu mức ngữ canh..........................................................................21 ̀ ̀ ̣ ̉ Hinh 3.2 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 0.......................................................................................22 ̀ ̀ ̣ Hinh 3.3 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Quan lý đôc giả............................................................23 ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ Hinh 3.4 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Quan lý nhà cung câp..................................................24 ̀ ̀ ̣ ̉ ́ Hinh 3.5 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Quan lý thủ thư............................................................25 ̀ ̀ ̣ ̉ Hinh 3.6 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Quan lý sach................................................................26 ̀ ̀ ̣ ̉ ́ Hinh 3.7 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Quan lý mượn trả.........................................................27 ̀ ̀ ̣ ̉ Hinh 3.8 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Quan lý nhâp sach.......................................................28 ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ Hinh 3.9 - Sơ đồ luông dữ liêu mức 1: Thông kê bao cao........................................................29 ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ Hinh 3.10 - Môi quan hệ giữa Quyen và TaiKhoan...................................................................37 ̀ ́ Hinh 3.11 - Môi quan hệ giữa TaiKhoan và ThuThu.................................................................37 ̀ ́ Hinh 3.12 - Môi quan hệ giữa ThuThu và PhieuNhapSach......................................................38 ̀ ́ Hinh 3.13 - Môi quan hệ giữa ThuThu và MuonTra..................................................................38 ̀ ́ Hinh 3.14 - Môi quan hệ giữa PhieuNhapSach và NhaCungCap.............................................38 ̀ ́ Hinh 3.15 - Môi quan hệ giữa PhieuNhapSach và Sach...........................................................39 ̀ ́ Hinh 3.16 - Môi quan hệ giữa Sach và PhanLoai.....................................................................39 ̀ ́ Hinh 3.17 - Môi quan hệ giữa MuonTra và Sach......................................................................40 ̀ ́ Hinh 3.18 - Môi quan hệ giữa MuonTra và DocGia..................................................................40 ̀ ́ Hinh 3.19 - Môi quan hệ giữa DocGia và LoaiDocGia..............................................................40 ̀ ́ Hinh 3.20 - Môi quan hệ giữa DocGia và Lop...........................................................................40 ̀ ́ Hinh 3.21 - Môi quan hệ giữa Sach và TacGia........................................................................41 ̀ ́ Hinh 3.22 - Môi quan hệ giữa Sach và NgonNgu.....................................................................41 ̀ ́ Hinh 3.23 - Môi quan hệ giữa Sach và NhaXuatBan................................................................42 ̀ ́ Hinh 3.24 - Môi quan hệ giữa Khoa và Lop..............................................................................42 ̀ ́ ̀ ̀ Hinh 3.25 - Mô hinh E-R...........................................................................................................43 ̀ ̀ Hinh 3.26 - Mô hinh D-R...........................................................................................................45 ̀ ̣ ́ Hinh 4.1 - Giao diên chinh........................................................................................................53 ̀ ̣ Hinh 4.2 - Form đăng nhâp.......................................................................................................54 viii
 9. Hinh 4.3 - Form quan lý sach....................................................................................................54 ̀ ̉ ́ Hinh 4.4 - Form quan lý đôc gia................................................................................................55 ̀ ̉ ̣ ̉ Hinh 4.5 - Form quan lý thủ thư................................................................................................55 ̀ ̉ Hinh 4.6 - Form quan lý nhà cung câp......................................................................................56 ̀ ̉ ́ Hinh 4.7 - Form danh sach đôc giả mượn sach........................................................................57 ̀ ́ ̣ ́ Hinh 4.8 - Form mượn sach......................................................................................................57 ̀ ́ Hinh 4.9 - Form thông tin chi tiêt về đôc giả mượn sach..........................................................58 ̀ ́ ̣ ́ Hinh 4.10 - Form trả sach.........................................................................................................59 ̀ ́ Hinh 4.11 - Xử lý vi pham.........................................................................................................59 ̀ ̣ Hinh 4.12 - Danh cho đôc giả tra cứu tai liêu............................................................................60 ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ Hinh 4.13 - Report sach............................................................................................................61 ̀ ̣ ̉ Hinh 4.14 - Report đôc gia........................................................................................................61 Hinh 5.1 - Phiêu xử lý vi pham tai Thư Viên Trường ĐHKT Đà Năng......................................64 ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ Hinh 5.2 - Phiêu kiêm kê tai liêu...............................................................................................65 Hinh 5.3 - Thông tin đôc giả .....................................................................................................66 ̀ ̣ Hinh 5.4 - Mượn tai liêu............................................................................................................66 ̀ ̀ ̣ Hinh 5.5 - Trả tai liêu.................................................................................................................67 ̀ ̣ ix
 10. DANH MUC CAC TỪ VIÊT TĂT ̣ ́ ́ ́ STT Từ viết tắt Ý nghĩa của từ viết tắt 1 BFD Business Functions Diagram 2 DDH Đơn đăt hang ̣ ̀ 3 DFD Data Flow Diagram 4 ĐG Đôc giả ̣ 5 ĐHKT Đai Hoc Kinh Tế ̣ ̣ 6 DR Data Relationship 7 ER Entity Relationship 8 HD Hoa đơn ́ 9 MT Mượn trả 10 NCC Nhà cung câp ́ 11 PN ́ ̣ Phiêu nhâp 12 TK-BC ́ ́ ́ Thông kê - bao cao 13 TT Thông tin 14 TV Thư Viên ̣ 15 VP ̣ Vi pham 16 YC ̀ Yêu câu x
 11. DANH MUC CAC KÍ HIÊU ̣ ́ ̣ KÍ HIỆU THUỘC Ý NGHĨA Lưu đồ hệ thống Tài liệu Lưu đồ hệ thống Nhiều tài liệu Tiến trình xử lí Lưu đồ hệ thống bằng tay Tiến trình luân Lưu đồ hệ thống phiên Lưu đồ hệ thống Lưu Mô hình Thực thể - Mối quan hệ Quan hệ Biểu đồ luồng dữ liệu logic Tiến trình Biểu đồ luồng dữ liệu Tác nhân Mô hình Thực thể - Mối quan hệ Thực thể Biểu đồ luồng dữ liệu Kho dữ liệu Biểu đồ luồng dữ liệu Luồng dữ liệu Biêu đồ luông dữ liêu ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ Tac nhân lăp lai Biêu đồ luông dữ liêu ̉ ̀ ̣ Kho dữ liêu lăp lai ̣ ̣ ̣ xi
 12. MỞ ĐÂU ̀ 1. Lời mở đâu ̀ Ngày nay ngành công nghệ thông tin đang phát triển nhanh và mạnh, khoa học công nghệ thực sự đã đem lại hiệu quả lớn cho nền kinh tế xã hội, cho các tổ chức trong giai đoạn mở cửa hiên nay, đặc biệt là nâng cao hiệu quả trong quá trình quản ̣ lý. Có thể nói rằng với sự phát triển của hệ thông tin thì việc quản lý thủ công không còn phù hợp nữa. Ta có thể nhận thấy một số yếu kém của việc quản lý theo phương pháp thủ công như: Thông tin về đối tượng quản lý nghèo nàn, lạc hậu, không thường xuyên cập nhật. Việc lưu trữ bảo quản khó khăn, thông tin lưu tr ữ trong đơn vị không nhất quán, dễ bị trùng lặp giữa các bộ phận. Đăc biệt là mất rất ̣ nhiều thời gian và công sức để thống kê, phân tích đưa ra các thông tin phục vụ việc ra quyết định. Do đó, việc sử dụng các thành tựu của công nghệ thông tin trong quản lý ngày càng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao, khắc phục được những nhược điểm của hệ thống quản lý cũ. Các bài toán quản lý được đưa vào máy tính và ngày càng được tối ưu hóa, tối giản được thời gian cũng như chi phí cho quá trình xử lý, mang lại hiệu quả lớn rút ngắn thời gian và nhân lực trong quá trình quản lý. 2. Tên đề tai ̀ “Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quan Lý Thư Viện Trường Đại Học Kinh ̉ Tế Đà Nẵng” 3. Lý do chon đề tai ̣ ̀ - Cơ sở lý luân ̣ Quá trinh triên khai tin hoc hoa trong công tac quan lý thư viên nhăm muc tiêu ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ thuc đây và nâng cao hiêu quả trong công tac nghiêp vụ quan lý thư viên hiên vân chưa ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̃ đông bô. Xây dựng môt hệ thông quan lý thư viên phù hợp với công tac quan lý thư ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̉ viên có ý nghia to lớn trong chiên lược xây dựng cac thư viên điên tử. ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̣ - Cơ sở thực tiên ̃ 1
 13. Trong thực tê, viêc quan lý trong quy tri nh nghiêp vụ thư viên cua Trường Đai ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ Hoc Kinh Tế Đà Năng hiên đã được tin hoc hoa, cac nghiêp vụ mượn tra, kiêm kê, bao ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ́ cao... đêu được thực hiên trên may tinh. Nhưng trong quá trinh quan lý sach, phuc vụ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ đôc giả vân con môt số nhược điêm chưa thể khăc phuc được. Do đó em muôn vân ̣ ̃ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ dung những kiên thức đã hoc để phân tich hệ thông môt cach khoa hoc về công tac ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ quan lý trong môt thư viên lớn và viêc ap dung hiêu quả công nghệ thông tin trong ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ công tac quan lý . ́ ̉ - Lý do cá nhân Là môt người thich đoc sach em thường xuyên đên thư viên và nhà sach lớn để ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ đoc sach và thây vân đề phức tap trong công tac quan lý thư viên. Viêc quan lý thư ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ viên ở môt số nơi con thủ công. Trường Đai hoc Kinh Tế Đà Năng là trường có hệ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̃ thông thư viên tương đôi lớn đã ap dung tin hoc hoa trong công tac quan lý khá thanh ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ công, hơn nữa là môt sinh viên khoa Thông Kê – Tin Hoc em muôn có cơ hôi để găn ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ quá trinh lý thuyêt với thực hanh và hiêu sâu hơn những công viêc thực tế khi phân ̀ ́ ̀ ̉ ̣ tich và phat triên môt hệ thông thông tin trong thực tế nên em đã chon đề tai “Xây ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ Dựng Hệ Thống Thông Tin Quan Lý Thư Viện Trường Đại Học Kinh Tế Đà ̉ Nẵng” 4. Muc tiêu đề tai ̣ ̀ Trong một hệ thống Thư Viện, việc quản lý là một vấn đề quan trọng nhất, làm sao để Sinh Viên mượn sách mà không cần phải mất thời gian? Lam sao tìm kiếm ̀ sách cũng như thủ tục mượn trả nhanh chong? Lam sao các thủ thư không mất nhiều ́ ̀ thời gian trong quá trình quản lý sách? Đó là nhưng câu hỏi, muc tiêu đăt ra mà người ̣ ̣ lãnh đạo Thư Viện hướng tới nhằm quản lý Thư Viện một cách chặt chẽ, hiệu quả phục vụ một cách tốt nhất cho các độc giả. 5. Pham vi nghiên cứu ̣ - Hệ thống lưu trữ các thông tin liên quan đên Thư Viện Trường ĐHKT Đà Nẵng ́ để phục vụ cho quá trình quản lý. - Phạm vi nằm trong giới hạn của chuyên đề tôt nghiêp. ́ ̣ - Sử dung hệ quản trị CSDL Access 2003 để thiết kế cơ sở dữ liêu. ̣ ̣ - Sử dung ngôn ngữ lập VisualBasic 6.0 để cai đăt. ̣ ̀ ̣ 6. Phương phap nghiên cứu ́ 2
 14. Chuyên đề tốt nghiệp được thực hiện trên cơ sở : - Thu thập, tổng hợp các số liệu thực tế về hoạt động quản lý thư viên ̣ - Ghi nhận các ý kiến, nhận định của các thủ thư tại thư viện Trường ĐHKT Đà Nẵng về hạn chế còn tồn tại trong hệ thống - Sử dung phương phap phân tich hệ thông có câu truc ̣ ́ ́ ́ ́ ́ - Sử dung mô hinh ER, DR để phân tich hệ thông về dữ liêu ̣ ̀ ́ ́ ̣ 3
 15. CHƯƠNG I TÔNG QUAN VỀ CÔNG TAC QUAN LÝ THƯ VIÊN ̉ ́ ̉ ̣ 1.1 Cac chức năng cua công tac quan lý Thư Viên ́ ̉ ́ ̉ ̣ Xuât phat từ nhu câu về thông tin cho đông đao ban đoc, mô hinh thư viên đã ra ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ đời. Thư viên, xuât phat từ tên goi cua nó có nghia là nơi lưu trữ tai liêu cho phep môt ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̣ ́ ̣ khôi lượng lớn đôc giả có nhu câu sử dung nguôn tai liêu. Nhiêu tai liêu quý hiêm đã ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ được lưu trữ và bao quan trong cac thư viên trong suôt thời gian dai mà hiên nay ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ không đâu có thể có những tai liêu đo. Sau đây là cac chức năng chinh không thể thiêu ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ trong môt thư viên bao gôm : ̣ ̣ ̀ ♦ Phat triên nguôn tai liêu : Bổ sung, trao đôi và nhân tăng tai liêu; ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ♦ Xử lý kỹ thuât cac tai liêu thu thâp được; ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ♦ Tổ chức và bao quan cac kho tai liêu; ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ♦ Phuc vụ đôc giả tra cứu và sử dung tai liêu hiêu qua. ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ Để đap ứng được nhu câu cua đôc giả và quan lý tai liêu trong thời kỳ bung nổ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ thông tin như hiên nay, nhiêm vụ cua công tac thư viên cang trở nên khó khăn và phức ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ tap. Viêc ứng dung tin hoc hoa vao quan lý thư viên sẽ giup cho thư viên trở thanh cửa ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ngõ cua moi thông loai thông tin, đơn gian hoa cac nghiêp vụ thư viên, từ đó nâng cao ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ chât lượng phuc vụ đôc gia. ́ ̣ ̣ ̉ 1.2 Cac khai niêm trong công tac quan lý thông tin Thư Viên ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ a. Ban sach (Số sach cua môt đâu sach) ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ́ Tâp hợp cac cuôn sach có cac thông tin giông hêt nhau (tên sach, tên tac gia) ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ được goi là cac ban sach cua môt đâu sach. ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́ b. Đâu sach Môt tâp hợp cac ban sach giông hêt nhau được goi là môt đâu sach. ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ c. Số đăng ký cá biêt ̣ Số đăng ký cá biêt là số thứ tự cua môt ban sach trong kho. Tên kho sach và số ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ́ đăng ký cá biêt là ký hiêu biêu diên duy nhât cho môi ban sach trong thư viên. Số đăng ̣ ̣ ̃ ̃ ́ ̃ ̉ ́ ̣ ký cá biêt được lưu trong sổ đăng ký cá biêt. ̣ ̣ 4
 16. d. Từ khoa ́ Từ khoa là những từ ngữ đăc biêt trong môi tai liêu có tinh chât mô tả và đăc ́ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ́ ̣ trưng cao cho nôi dung cua tai liêu đó hoăc là những danh từ riêng được nhăc đi nhăc ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ lai nhiêu lân trong tai liêu. ̣ e. Khung phân loai Khung phân loai là tâp hợp cac ký hiêu được săp xêp theo môt trât tự nhât đinh. ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ Ký hiêu phân loai cua môi tai liêu là tâp hợp cac ký hiêu trong khung phân loai. ̣ ̣ ̉ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ f. Ký hiêu phân loai ̣ ̣ Ký hiêu phân loai là những ký hiêu băng số hoăc băng chữ (hoăc cả hai) quy ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ đinh săn để biêu diên cac khai niêm khoa hoc thuôc toan bộ cac linh vực tri thức ̣ ̃ ̉ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̃ ̃ ́ g. Nhan sach Nhan sach là những băng giây nhỏ dan trên môi ban sach, trên có ghi rõ “Tên ̃ ́ ́ ́ ̃ ̉ ́ thư viên “ cung với cac thông tin (viêt tăt theo những ký hiêu đã quy đinh) cua chinh ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ban sach đó như ngôn ngữ, khổ cỡ, phong phuc vu, vị trí kho, số đăng ký cá biêt (Ký ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ hiêu xêp gia) cua ban sach đó trong kho, tên viêt tăt cua tac gia, mã phân loai cua ban ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ sach đo, năm xuât ban cuôn sach ́ ́ h. Phich sach Phich sach là những thẻ băng giây trên có ghi rõ thông tin về từng đâu sach như ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ tên tac gia, tên sach, mã phân loai, từ khoa, tom tăt nôi dung, được săp xêp theo trât tự ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ nhât đinh (hoăc theo chủ đê, hoăc theo chữ cai) đăt cac ngăn gỗ để phuc vụ cho viêc tra ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ cứu cua đôc giả ̉ ̣ i. Phiêu mượn ́ Phiêu mượn là phiêu ghi cac thông tin mượn trả danh cho môi đôc giả cua thư ́ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ̉ viên. Trên phiêu có ghi ngay thang năm sinh, tên tuôi, nghề nghiêp, đia chi, số thẻ và ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ anh cua đôc giả sở hữu phiêu đo. Trên phiêu có ghi tên những cuôn sach mà đôc giả ̉ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ mượn. Phiêu nay được dung lam biên ban phap lý về viêc giao nhân và trả sach giữa ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ đôc giả và thủ thư. ̣ ́ ̀ j. Phiêu yêu câu Phiêu yêu câu là phiêu ghi tên cuôn sach muôn mượn mà đôc giả sẽ đưa cho thủ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ thư khi có nhu câu mượn sach. ̀ ́ ́ ̃ k. Phiêu theo doi 5
 17. Phiêu theo là phiêu găn trên môi ban sach, trên có ghi rõ ký hiêu sach, tên sach, ́ ́ ́ ̃ ̉ ́ ̣ ́ ́ tên tac gia, ngay mượn, người mượn, đia chỉ mượn. Phiêu nay dung để theo doi lượng ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̃ người đã mượn sach đo. ́ ́ l. Số đăng ký tông quat ̉ ́ Số đăng ký tông quat là sổ dung để ghi chep cac thông tin trong môi đợt bổ sung ̉ ́ ̀ ́ ́ ̃ tai liêu. Sổ gôm 3 phân chinh là : ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ♦ Tai liêu nhâp kho : ̀ ̣ ̣ Trong phân nay có ghi rõ ngay thang và sô, số chứng từ (hoa đơn) cua lân bổ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̀ sung đo, nơi cung câp tai liêu, tông số tai liêu nhâp vê, số lượng cua môi loai sach, tông ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̃ ̣ ́ ̉ số tiên tra, số lượng tai liêu phân chia theo từng linh vực, tông số tai liêu phân chia ̀ ̉ ̀ ̣ ̃ ̉ ̀ ̣ theo từng ngôn ngữ ♦ Tai liêu xuât kho : ̀ ̣ ́ Trong phân nay ghi rõ ngay vao sô, số biên ban, ngay phê chuân biên ban, tông ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ số tai liêu xuât kho, số lượng xuât kho cua môi loai, tông tiên, số lượng tai liêu phân ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̃ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ chia theo từng khu vực, số lượng tai liêu phân chia theo từng ngôn ngữ. ̀ ̣ ♦ Tinh hinh tai liêu hăng qui, hăng năm : ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ Trong phân nay ghi rõ ngay kiêm kê, tông số tai liêu kiêm kê, số tai liêu thuôc ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ môi loai được kiêm kê. ̃ ̣ ̉ m. Sổ đăng ký cá biêt ̣ Sổ đăng ký cá biêt là sổ ghi chep thông tin từng ban sach trong môi kho. Môi ̣ ́ ̉ ́ ̃ ̃ kho chỉ có môt sổ đăng ký cá biêt duy nhât. Trong sổ có ghi đây đũ moi thông tin như ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ngay vao sô, số thứ tự cua từng ban sach trong kho, tên sach, tên tac gia, nơi xuât ban, ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ năm xuât ban, giá tiên môi ban, số vao sổ tông quat cua môi ban, loai tai liêu cua ban ́ ̉ ̀ ̃ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ̃ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ sach đo, ngay vao số biên ban xuât , thông tin kiêm kê cua từng ban sach ở từng quy. ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ n. Môt số khung phân loai phổ biên ̣ ̣ ́ Sach được phân loai theo môt số tiêu chuân (goi là khung phân loai). Cac khung ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ phân loai phổ biên hiên nay là : ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ♦ Khung phân loai DDC (My) ̣ ♦ Khung phân loai BBK (Liên Xô) ̣ ̣ ♦ Khung phân loai PTB (Viêt Nam) 6
 18. Khung phân loai nay thường được dung trong công tac quan lý thư viên ở Viêt ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ Nam ́ ́ ̉ ́ Câu truc bang chinh. Đây là khung phân loai được cac chuyên môn thư viên Quôc Gia Viêt Nam biên ̣ ́ ̣ ́ ̣ soan lai dựa trên cơ sỡ khung phân loai BBK. Khung phân loai nay có 19 lớp cơ ban. ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ Ví dụ: ̉ ̣ 0: Tông loai. 1: Triêt hoc. Tâm lý hoc. Logic hoc. ́ ̣ ̣ ̣ 2: Chủ nghia vô thân . Tôn giao. ̃ ̀ ́ 3K: Chủ nghia Mac-LêNin. ̃ ́ 3: Xã hôi chinh tri. ̣ ́ ̣ ... ́ ́ Đ: Sach thiêu nhi. Trong cac lớp cơ ban, ta có thể thây khung phân loai đã thể hiên ký hiêu xen lân ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ cả chữ số Arap và chữ cai, dung cả môt số và hai số cho lớp cơ ban ́ ̀ ̣ ̉ Cac bâc phân chia tiêp theo ở cac lớp nhỏ hơn cung sử dung hôn hợp chữ và sô, ́ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̃ ́ tuy nhiên về cơ ban vân theo nguyên tăc thâp tiên. ̉ ̃ ́ ̣ ́ Ví dụ 6 lớp được chia nhỏ như sau : 6: Kỹ thuât. ̣ ̀ ̉ 6C1: Nganh khai mo. ̣ 6C4: Gia công kim loai. ́ ̣ 6C4.1: Đuc kim loai. 6C4.2: Gia công kim loai băng ap lực. ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ 6C4.3: Han, căt kim loai. Cac bang phụ trợ: Khung phân loai PTB có 4 bang trợ ký hiêu : ́ ̉ ̣ ̉ ̣ - Bang trợ ký hiêu hinh thức ̉ ̣ ̀ - Bang trợ ký hiêu đia lý ̉ ̣ ̣ - Bang trợ ký hiêu ngôn ngữ ̉ ̣ - Bang trợ ký hiêu phân tich ̉ ̣ ́ 1.3 Môt số nghiêp vụ cơ ban trong quan lý Thư Viên ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ 7
 19. 1.3.1 Bổ sung nguôn tai liêu ̀ ̀ ̣ Đây là hoat đông đâu tiên trong chuôi cac nghiêp vụ cua thư viên, tao ra ng uôn ̣ ̣ ̀ ̃ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ hay ban sưu tâp tư bộ tai liêu. Trong nghiêp vụ nay, thư viên có nhiêm vụ đăt mua ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ sach, ân phâm đinh kỳ hay bât kỳ dang tai liêu nao khac tuân theo môt chiên lược xá c ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ đinh trong điêu kiên kinh tế cho phep, nhăm phuc vụ tôt nhât cho cac đôi tượng ban ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ đoc cua minh. 1.3.2 Xử lý kỹ thuât ̣ Sau khi bổ sung sach, quá trinh xử lý kỹ thuât có nhiêm vu: ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ♦ Phân loai tai liêu: Là quá trinh can bộ nghiêp vụ dung cac ký hiêu đã được ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ quy đinh để mô tả nôi dung cuôn sach theo chuyên nganh hoc ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ♦ Tao phich và tổ chức hệ thông tra cứu cho đôc gia: Tao phich là công viêc ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ không thể bỏ qua. Trên phich có đây đủ thông tin cân thiêt giup đôc giả xac đinh cuôn ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ sach. Phich được săp xêp theo cac tiêu chí khac nhau. ́ ́ ́ ́ ́ ́ 1.3.3 Phuc vụ đôc giả mượn – trả tai liêu ̣ ̣ ̀ ̣ - Tra cứu tai liêu: Đôc giả sử dung hệ thông cac phich được săp xêp theo trât tự ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ tên tai liêu, tên tac giả hoăc chủ đề để có thể tim được tai liêu minh cân. ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ - Mượn tai liêu: Dựa vao thông tin trên phich sach, đôc giả có thể tự minh tim ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ tai liêu hoăc viêt phiêu yêu câu đưa cho thủ thư. Thủ thư ghi lai thông tin về ban đoc và ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ tai liêu mà ban đoc mượn vao phiêu theo doi và đưa tai liêu cho đôc giả mượn nêu co. ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ́ - Trả tai liêu: Khi ban đoc trả tai liêu, can bộ thủ thư xoa tên tai liêu khoi danh ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̉ sach đang mượn cua đôc giả và xêp tai liêu vao vị trí cũ cua no. ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ 1.4 Vai trò cua tin hoc hoa trong công tac quan lý Thư Viên ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̣ Thế giới đang chứng kiên sự bung nổ dữ dôi cua Thông Tin. Trong bôi canh đo, ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ́ con người phai đôi măt với môt mâu thuân gay găt giữa môt bên là lượng thông tin ̉ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ không ngừng tăng nhanh và môt bên là khả năng lưu trữ và xử lý thông tin có han cua ̣ ̣ ̉ con người. Vì thế mà tin hoc hoa có vai trò rât quan trong trong công tac quan lý Thư ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ Viên. 1.4.1 Đôi với can bộ thư viên ́ ́ ̣ Tin hoc hoa cho phep nâng cao hiêu quả công tac quan lý tai liêu, với môt phân ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ mêm chuyên dung, may tinh sẽ cho phep câp nhât thông tin nhanh chong và nhât quan. ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ Công tac biên muc, phân loai và xây dựng muc luc tra cứu trở nên chinh xac, giam ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ 8
 20. thiêu sức lao đông cua can bộ thư viên. Lưu trữ thông tin về đôc giả và tai liêu, may ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ tinh tao điêu kiên cho viêc thông kê quan lý tinh trang luân chuyên và nhu câu cua đôc ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ gia. Tuy nhiên, điêu nay đoi hoi can bộ thư viên phai có môt trinh độ tin hoc khá căn ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ban để sử dung trong công tac quan ly. ̉ ̣ ́ ̉ ́ 1.4.2 Đôi với đôc giả ́ ̣ Giup cho viêc tim kiêm thông tin trở nên hiêu quả và nhanh chong. Ta có thể ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ thây được tinh ưu viêt trong viêc ứng dung tin hoc vao trong quan lý thư viên hiên đai. ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ Tuy nhiên hiêu quả phụ thuôc vao rât nhiêu chinh sach phat triên và khả năng tai chinh ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̀ ́ cua thư viên. ̉ ̣ 1.5 Bai toan quan lý hệ thông thông tin thư viên ̀ ́ ̉ ́ ̣ Trong môt thư viên truyên thông, cac hoat đông băt nguôn từ viêc bổ sung ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ nguôn tai liêu. Thư viên sẽ đăt mua tai liêu theo môt chiên lược xac đinh phụ thuôc vao ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ đôi tượng phuc vụ cua thư viên. Sau đo, người ta tiên hanh phân loai tai liêu, mô tả ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ chung, săp xêp theo môt trât tự nhât đinh và tổ chức hệ thông tra cứu cho đôc giả dung ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ phich. Đôc giả khi tim môt tai liêu minh cân có thể tra cứu hệ thông cac phich được ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ săp xêp theo trât tư cua tên tac gia, nhan đề tai liêu và chủ đề cua tai liêu đo. Sau khi ́ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ xac đinh được tai liêu minh cân thì dựa vao thông tin vị trí cua tai liêu ghi trên phich, ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ đôc giả sẽ viêt phiêu yêu câu đưa cho thủ thư để lây sach cho minh. Thủ thư sẽ ghi lai ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ những thông tin về ban đoc và tai liêu mà ban đoc mượn theo doi viêc thu hôi tai liêu ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ đo. Khi ban đoc vừa trả lai, thủ thư sẽ xoa tên cuôn sach khoi danh sach đang mượn ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ cua ban đoc và xêp tai liêu vao vị trí cũ cua no. ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ Viêc thông kê số lượng tai liêu hiên có như tai liêu nhâp mới trong môt năm, số ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ lượng đôc giả tới thư viên, loai sach mà đôc giả mượn và đoc nhiêu để căn cứ vao đó ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ có chiên lược bổ sung nguôn tai liêu thich hợp, đap ứng nhu câu cua ban đoc ở hiên tai ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ và trong tương lai. Đây là toan bộ tiên trinh nghiêp vụ cua môt thư viên. Khi xây dựng môt hệ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ thông quan lý thì toan bộ cac quy trinh sẽ được tư đông hoa. Khi sử dung chương trinh ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ quan lý thư viên, cac đôi tượng tham gia vao hệ thông sẽ giam thiêu cac thao tac và thu ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ́ được phan hôi môt cach nhanh chong. ̉ ̀ ̣ ́ ́ 1.5.1 Đôc giả ̣ 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản