Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
75
lượt xem
11
download

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần

  1. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần.(BQL)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch và Đầu tư, Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế địa phương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định của từng địa phương, thông Thông tư 97/2006/TT- 1. thường trong khoảng từ 100.000 đến 200.000 BTC ngày... đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần. - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày chủ sở hữu công ty ra 1. quyết định chuyển đổi, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại cơ quan ĐKKD - Sau khi nhận được hồ sơ chuyển đổi, cơ quan ĐKKD cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD đối với công ty được chuyển đổi 2. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy đề nghị chuyển đổi - Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty. - Điều lệ công ty cổ phần 1. - Danh sách cổ đống sáng lập (nếu có) hoặc cổ đông phổ thông với nội dung theo quy định. - Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
  3. Số bộ hồ sơ: 1 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Phụ Lục I-7 Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh............................................. 1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................. Nam/Nữ Chức danh: ................................................................................................ Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:............................... Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:.......................................................................... Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ............................................................
  4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................... Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................... Điện thoại: ....................................... Fax: .......................................................... Email: .............................................. Website: .................................................. Là đại diện theo pháp luật của công ty 2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa) ............................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .......................................................... Loại hình doanh nghiệp: ................................................................................ Do:......................................... Cấp ngày: ......./......./............................... Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................ Điện thoại: ....................................... Fax: .................................................. Email: .............................................. Website: .............................................. ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ SAU: 1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:....................................... - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ................................ - Tên công ty viết tắt:......................................................................
  5. 2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................... .................................................................................................................................... Điện thoại: .................................................... Fax: ................................................ Email: ........................................................... Website: ................................ 3. Ngành, nghề kinh doanh: STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân) 4. Vốn điều lệ: ........................................................................................... - Tổng số cổ phần: ............................................................................................... - Mệnh giá cổ phần: ................................................................................... 5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: .................................................................................................................................... 6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ..........................................
  6. 7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):..................... 8. Người đại diện theo pháp luật: Họ và tên: ................................................................................ Chức danh: ....................................................................... Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:................ Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:............................................... Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .................................................................. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................... Chỗ ở hiện tại:..................................................................... Điện thoại: ....................................... Fax: ....................................................... Email: .............................................. Website: ............................................. 9. Tên, địa chỉ chi nhánh: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
  7. 8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Tôi và các thành viên cam kết: - Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; - Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. ......, ngày...... tháng....... năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký và ghi rõ họ tên) Kèm theo giấy đề nghị chuyển đổi: - ................... - ................... - ...................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản