intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển Exchange 2003 sang Exchange 2007 (P.4)

Chia sẻ: Dao Huong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

91
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống Exchange đã dần được hình thành qua ba phần đầu của bài viết này. Cho đến giờ, chúng ta đã kết hợp Hub Transport Server và Client Access Server cũng như môi trường Clustered Continuous Replication gồm hai node, đây là các thành phần cùng tồn tại với các máy chủ Exchange 2003 đang sử dụng. Tuy nhiên, vào lúc này chúng ta vẫn cần phải cài đặt các máy chủ Exchange 2007 bổ sung. Cài đặt Edge Server Máy chủ cuối cùng cần triển khai là máy chủ Edge Transport được sử dụng để thay thế một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển Exchange 2003 sang Exchange 2007 (P.4)

  1. Chuyển Exchange 2003 sang Exchange 2007 (P.4) Hệ thống Exchange đã dần được hình thành qua ba phần đầu của bài viết này. Cho đến giờ, chúng ta đã kết hợp Hub Transport Server và Client Access Server cũng như môi trường Clustered Continuous Replication gồm hai node, đây là các thành phần cùng tồn tại với các máy chủ Exchange 2003 đang sử dụng. Tuy nhiên, vào lúc này chúng ta vẫn cần phải cài đặt các máy chủ Exchange 2007 bổ sung. Cài đặt Edge Server Máy chủ cuối cùng cần triển khai là máy chủ Edge Transport được sử dụng để thay thế một máy chủ hiện có đang sử dụng phần mềm MailSweeper. Máy chủ MailSweeper được cấu hình để gửi và nhận Internet Mail qua dịch vụ MessageLabs, do đó cấu hình này vẫn phải giữ lại để việc quản lý cấu hình dễ dàng hơn, vì khi đó bạn sẽ không phải thay đổi những thứ như các bản ghi Mail Exchange được lưu trữ trong hệ thống. Máy chủ chuyên dùng như máy chủ Edge Transport được chuẩn bị với cùng loại ứng dụng được triển khai trên các máy chủ chức năng khác như .NET Framework, Powershell, … Ngoài ra, DNS Suffix của máy chủ này được thay đổi từ tùy chọn mặc định do đó nó có một Fully Qualified Domain Name (FQDN – tên miền tiêu chuẩn). Để thay đổi DNS Suffix, bạn hãy mở cửa sổ thuộc tính của máy tính rồi chọn tab Computer Name. Tại đây, nhấn vào nút Change, sau đó bạn sẽ thấy cửa sổ Computer Name Changes hiện ra, click vào nút More… để mở cửa sổ DNS Suffix and NetBIOS Computer Name. Trong cửa sổ này bạn có thể nhập DNS Suffix chính như trong hình 1. Hình 1: Nhập DNS Suffix chính. Bạn cần đảm bảo rằng các máy chủ Edge Transport và Hub Transport có thể xử lý mọi tên khác nhau thông qua các file máy chủ thông thường hay DNS. Ngoài ra, trong phần một, máy chủ Edge Transport đã là một thành viên của miền Active Directory nội bộ, do đó chúng ta đã gỡ bỏ nó khỏi miền này và di chuyển nó trở lại một cấu hình nhóm làm việc.
  2. Một thành phần quan trọng được cài đặt bổ sung vào máy chủ Edge Transport là Active Directory Application Mode (ADAM). ADAM cần được sử dụng bởi vì máy chủ Edge Transport đang vận hành trên Windows Server 2003; nếu máy chủ Eddge Transport vận hành trên Windows Server 2008 bạn sẽ phải cài đặt Active Directory Lightweight Directory Services để thay thế ADAM trên tùy chọn cài đặt của Windows. Khi những thay đổi của DNS liên quan đã được thực hiện và ADAM đã được cài đặt, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt máy chủ Edge Transport. Sau khi dã hoàn thành cài đặt máy chủ Edge Transport và Update Rollup liên quan đã được áp dụng thì bạn hãy nhập Product Key cho máy chủ này. Mặc dù lúc này đã có một máy chủ chức năng Edge Transport nhưng máy chủ này vẫn chưa được cấu hình để thực hiện bất kì chức năng nào. Do đó, tiếp theo chúng ta cần đăng ký máy chủ Edge Transport này vào Active Directory hiện chứa các máy chủ chức năng Hub Transport. Edge Subscription Process Edge Subscription Process là một tính năng quan trọng của máy chủ chức năng Edge Transport. Nó cho phép đăng ký một hay nhiều máy chủ Edge Transport tới trang Active Directory chứa các máy chủ Hub Transport, kết quả của tiến trình này là quá trình nhân bản một chiều những thông tin cấu hình cũng như những thông tin nhận từ Active Directory trong cơ sở dữ liệu ADAM đang vận hành trên các máy chủ Edge Transport. Lợi ích chính từ tiến trình này là bạn có thể tùy ý tạo những thay đổi cấu hình cần thiết trên máy chủ Hub Transport và copy tới các máy chủ Edge Transport. Ngoài ra, những mail gửi đi từ Outlook sẽ được tổng hợp lại trên máy chủ Edge Transport. Dưới đây là tiến trình cần thực hiện để đăng ký máy chủ Edge Transport, EDGE1, tới trang Active Directory đang chứa cả hai máy chủ Hub Transport. Trước tiên hãy mở Exchange Management Shell trên EDGE1 và chạy lệnh sau: New-EdgeSubscription –FileName “c:\EdgeSubscription.xml” Lệnh này sẽ tạo thông tin đang ký trong một file có tên EdgeSubscription.xml phía ngoài ổ đĩa C: trên EDGE1. Lưu ý những thông tin hiển thị trong hình 2 cho biết bạn phải hoàn thành đăng ký trong 1440 phút trước khi tài khoản khởi động hết hạn.
  3. Hình 2: Thông tin hiển thị khi chạy lệnh New-EdgeSubscription Tiếp theo chúng ta sẽ phải copy nội dung của file XML này từ EDGE1 tới một trong các máy chủ Hub Transport. Sau đó tiến trình đăt ký máy chủ Edge có thể được hoàn thành bằng cách sử dụng Exchange Management Console hay Exchange Management Shell trên máy chủ Hub Transport. Nếu lựa chọn Exchange Management Console thì tiếp theo chúng ta sẽ phải vào Organization Configuration, chọn Hub Transport rồi chọn tiếp New Edge Subscription trên menu ngữ cảnh. Trong wizard New Edge Subscription, bạn cần cài đặt chính xác trang Active Directory cho trường Active Directory site, sau đó nhấn nút Browse để import file EdgeSubscription.xml đã copy trước đó. Đồng thời lựa chọn hộp chọn Automatically create a Send connector for this Edge Subscription (tự động tạo một Send Connector cho quá trình đăng ký Edge này) như trong hình 3. Lưu ý, trong ví dụ này tên của trang Active Directory là HeadOffice.
  4. Hình 3: Wizard New-EdgeSubscription. Khi wizard này đã khởi chạy, bạn sẽ thấy một cảnh báo rằng yêu cầu có một quy ước tên giữa máy chủ Edge Transport và Hub Transport để các máy chủ Hub Transport có thể kết nối tới máy chủ Edge Transport qua cổng 50636. Đó là lí do tại sao cần phải đảm bảo áp dụng một quy ước đặt tên, và đảm bảo rằng hệ thống tường lửa đã được cấu hình chính xác. Cuối cùng chúng ta sẽ buộc tiến trình đồng bộ hóa thực hiện ngay lập tức bằng lệnh Start- EdgeSynchronization và kiểm tra xem tiến trình này có thành công hay không. Bạn hãy xem ví dụ trong hình 4.
  5. Hình 4: Tiến trình đồng bộ hóa Edge đã thực hiện thành công. Internet Mail Cần nhớ rằng tiến trình đồng bộ hóa Edge sẽ tự động tạo Send Connector cần được sử dụng để gửi Internet Mail ra ngoài hệ thống. Tuy nhiên, Send Connector này có một vùng địa chỉ trống *, có nghĩa là nó sẽ có thể xử lý mail được gửi đến cho mọi tên miền Internet, và nó cũng có thể được cấu hình với giá trị mặc định là 100, có nghĩa là bất kì SMTP Connector hiện có nào được cấu hình trong Exchange 2003 có thể có một giá trị nhỏ hơn nên vẫn phải được sử dụng như Connector để gửi Internet Mail. Nói cách khác, Internet Mail vân sẽ được gửi theo hướng hiên tại hơn là thông qua hướng mới được cấu hình trong máy chủ Edge Transport. Bạn có thể thấy vùng địa chỉ trống và cấu hình giá trị trong hình 5, nơi mà những thuộc tính cơ sở của Send Connector được hiển thị trên Exchange Management Shell. Hình 5: Giá trị và vùng trống địa chỉ mặc định của Send Connector. Sau đó chúng ta cần kiểm tra xem máy chủ Edge Transport này có thể gửi và nhận Internet Mail hay không. Trước khi thực hiện thao tác này, bạn cần đảm bảo rằng hệ thống MessageLabs đã nhận biết được máy chủ mới này. Để kiểm tra khả năng kết nối email, bạn hãy tăng giá trị của Exchange 2003 SMTP Connector và hạ thấp giá trị của Exchange 2007 Send Connector để Send Connector này trở thành hướng ưu tiên. Đồng thời cần thay đổi Protocol logging level là Verbose trên send Connector này (hình 6). Cần nhớ rằng những cấu hình kiểu này được thực hiện trên máy chủ Hub Transport và copy tới máy chủ Edge Transport qua tiến trình đăng ký Edge.
  6. Hình 6: Thay đổi Protocol logging level cho Send Connector. Làm như vậy chúng ta sẽ có thể kiểm tra thông tin trong các bản ghi giao thức của Send Connector trên cả hai máy chủ Edge Transport và Hub Transport để xác nhận rằng nhũng máy chủ này xử lý mail tốt hơn các máy chủ di sản của Exchange 2003. Mặc định thì những file bản ghi này được lưu trữ trong hai thư mục con trong thư mục \Program Files\Microsoft\Exchange Server\TransportRoles\Logs\ProtocolLog như trong hình 7.
  7. Hình 7: Bản ghi giao thức SMTP. Kết luận Trong phần 4 này chúng ta đã hoàn thành cài đặt hệ thống Exchange 2007 tồn tại song song với Exchange 2003. Bạn có thể giữ nguyên kết nối Internet Mail cho đến khi đã di chuyển tất cả người dùng sang Exchange 2007. Trong phần tới chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cấu hình cho hệ thống Exchange 2007 trước khi di chuyển các hòm thư.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2