Con ếch & con khỉ

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
92
lượt xem
18
download

Con ếch & con khỉ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn “con ếch bị luộc”. Nếu cho con ếch vào nồi nước sôi, chắc chắn nó sẽ đại náo để tìm mọi cách thoát ra. Nhưng nếu bỏ chúng vào nồi nước ấm, con ếch sẽ rất sảng khoái, giống như ta “phê” khi xuống hồ nước ấm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Con ếch & con khỉ

  1. Con ch & con kh Th y nhi u ngư i hóa ch, tôi nghĩ không bi t mình có nên hóa kh ? Hãy nh l i câu chuy n ng ngôn “con ch b lu c”. N u cho con ch vào n i nư c sôi, ch c ch n nó s i náo tìm m i cách thoát ra. Nhưng n u b chúng vào n i nư c m, con ch s r t s ng khoái, gi ng như ta “phê” khi xu ng h nư c m. Sau ó, cho tăng d n nhi t n i nư c sôi. Con ngư i s không th ch u n i n u h nư c quá nóng, nhưng con ch thì không: nó v n mê ly trong n i nư c cho n khi b lu c chín mà không h bi t. Nhi u nhà khoa h c còn g i hi n tư ng này m t cách châm ch c là thú au thương c a ch. Chuy n c a ch Nh ng ngày cu i tháng 11.2009, tôi g p l i ngư i b n t ng là “ i gia” trong ngành b t ng s n. Tôi không mu n nh c l i chuy n kinh doanh b t thành c a ch trong năm 2008, khi tài s n c a ch , nhà c a, xe hơi, t ai i nón ra i, nhưng vì chuy n vàng tăng, vàng gi m trong nh ng tháng cu i năm 2009 c ám nh nên xin m o mu i chia s . Ch ph t lên trong cơn s t t 2007, ư c 1 mua 2, ư c 2 mua 10, v y là giàu. Th y mi ng t nào có giá là ch không b qua, th m chí vay ngân hàng mua, b t ch p nh ng c nh báo u tiên t cơn kh ng ho ng nhà t M . Và khi th trư ng b t ng s n tu t không phanh ch trong m t th i gian ng n, ch có khác chi con ch b lu c chín. Thì ra, âu ch có con ch b lu c chín trong lúc ang “phê”.
  2. Dù t u năm ã t ng vi t bài phân tích, d báo u tư vàng s có tri n v ng t t trong năm 2009, nhưng tôi v n không th hình dung s có m t cơn s t vàng vào cu i năm. Tháng 10.2009, nghe ông Minh Phú, Phó Ch t ch Hi p h i Kinh doanh Vàng Vi t Nam, nh n nh, th trư ng trong tình tr ng mua quá nhi u, không s m thì mu n s x y ra hành ng c t l ho c ch t l i, th t là chí lý. V y mà i n âu, cũng nghe nhi u ngư i, ngay c b n bè c a tôi v n bi t r t ít v u tư, cũng bàn n chuy n mua vàng (dù có lúc giá tăng n chóng m t). Và h mua th t! Ngoài cơn s t vàng, r i s còn nh ng cơn s t tài chính khác, có khác chi câu chuy n b t ng s n c a nh ng năm 2007, 2008. Tôi không c ý vơ ũa c n m nhưng ã th y b n bè, nhà u tư nư ng ti n vào cơn s t t, ê mê cùng nó r i b lu c lúc nào ch ng hay. L i nghĩ n chuy n s có bao nhiêu “con ch” trong cái n i mang tên “ u tư vàng” có m t k t c c tương t ? R i tôi nghĩ v mình... Chuy n c a kh Xin ư c b t u câu chuy n nghĩ v mình c a tôi b ng m t hi n tư ng khác: thói quen ng hóa c a kh , ư c giáo sư F.Vermeulen, trư ng kinh doanh London Business School, nghiên c u. Câu chuy n con kh ư c mô t qua m t thí nghi m, v i nh ng công c ơn gi n, g m m t phòng khóa kín ư c g n thi t b phà nư c l nh, m t chi c bánh, m t qu chu i, m t cái thang và 5 con kh trong. Trong phòng, cái bánh ư c ch r t d l y, còn qu chu i treo trên nóc, phía dư i có cái thang leo lên. Chúng ta u bi t, chu i là món khoái kh u c a kh , như v y, bánh ch là s ch n l a th y u. Th là, con kh u tiên b t u leo lên thang l y chu i.
  3. Nhưng tr trêu thay, qu chu i ư c k t n i v i thi t b phà nư c l nh nên ch c n ng vào chu i, c phòng s b ng p trong nư c. Con kh u tiên s hãi leo xu ng, không hái ư c chu i. M y con kh ti p theo cũng th nhưng không con nào hái ư c chu i và chúng nh n ra m t quy lu t: hái chu i s b l nh cóng. Sau ó, nhà khoa h c ưa m t con kh m i vào. R t t nhiên, thành viên m i cũng leo lên thang hái chu i. Th là, căn phòng l nh cóng, b n kh cũ xúm l i p con kh m i m t tr n nên thân. T ó, con kh m i không dám mon men n g n qu chu i. Nhà khoa h c ti p t c l y kh cũ ra, ưa kh m i vào thì s vi c cũng di n ra gi ng như lúc ban u. Nh ng con kh t ng b ps p l i nh ng con kh m i vào có hành ng tương t . Th là, không có con kh nào hái ư c chu i mà ch ăn bánh. Hành ng ng hóa c a kh khi n tôi nghĩ v mình, và có l không ch tôi, v vi c có nên nh y vào nh ng cu c u tư theo b y àn. Chuyên gia tài chính, lĩnh v c này hay lĩnh v c khác, v n thư ng c nh báo chuy n này. Nhưng nhi u ngư i v n b t ch p. H ng hóa l n nhau, theo dây chuy n, có chung m t ý ni m: không lao vào cu c u tư thì không th làm giàu, gi ng như chuy n hái chu i s b l nh cóng và b p c a b y kh . M i liên k t ch - kh M t anh b n thuy t ph c tôi chơi vàng lúc giá vàng ang d u sôi l a b ng b ng cách ưa tôi n c a hàng giao d ch vàng c a anh. Tôi ã làm m t thí nghi m trong 2 ngày. C a hàng khá ông khách, m i ngư i khách ư c tôi t câu h i v lý do u tư vàng, cũng như ánh giá v ngư i có ti n nhưng không mua vàng. Vi c ph ng v n hơn 150 nhà u tư n c a hàng này ã
  4. cho ra nh ng k t qu thú v . G n 80% cho bi t, h mua vàng vì th y nhi u ngư i mua và nghĩ r ng giá s lên; 20% còn l i u tư c u may. Trong ó, 60% cho r ng, ngư i có ti n mà không mua vàng th i i m nóng là d i; 20% không tr l i tr c ti p nhưng ưa ra nh ng phân tích c a h v tình hình các kênh u tư và cho r ng, vàng là s 1; còn l i 20% không có ý ki n. Như th , n u b n mu n gia nh p c ng ng u tư vàng ( ư c khoanh vùng trong hơn 150 ngư i tôi kh o sát), mà v n còn cân nh c nên hay không thì có n g n 80% ngư i trong h i này cho là b n d i. Còn tôi, dù cũng mu n tr thành con kh làm theo b y àn, nhưng l i lo b lu c chín như con ch. Câu chuy n ch - kh dư ng như có m t m i liên k t khi n nhà u tư mu n u tư trong nh ng lúc nào ó ( c bi t là th i i m nóng) ch ng th có s ch n l a. Chút suy ng m t c nh báo mình trong cu c toan tính làm giàu mà v n tham v ng ng có r i ro.
Đồng bộ tài khoản