Con nghịch phá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
3
download

Con nghịch phá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà đang có khách, cu Đô (16 tháng tuổi) ném quả bóng nhựa vào đúng mâm làm bát nước mắm bắn tung tóe. Thùy (mẹ cu Đô) không nén được tức giận, tét luôn mấy cái vào đít của con. Vừa ngượng với khách, cô vừa vội vã lau dọn để cả nhà tiếp tục ăn cơm. Ngày nào đến bữa cơm của cả nhà, cu Đô cũng tìm cách quậy phá. Khi thì cu cậu thò cả chân đi dép vào bát cơm của mẹ; lúc lại nhoài người tới đòi “dô dô” vì thấy bố và ông nội uống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Con nghịch phá

  1. Congh ch phá Nhà ang có khách, cu ô (16 tháng tu i) ném qu bóng nh a vào úng mâm làm bát nư c m m b n tung tóe. Thùy (m cu ô) không nén ư c t c gi n, tét luôn m y cái vào ít c a con. V a ngư ng v i khách, cô v a v i vã lau d n c nhà ti p t c ăn cơm. Ngày nào n b a cơm c a c nhà, cu ô cũng tìm cách qu y phá. Khi thì cu c u thò c chân i dép vào bát cơm c a m ; lúc l i nhoài ngư i t i òi “dô dô” vì th y b và ông n i u ng bia ho c ch tay, khóc lóc òi ư c ăn dưa mu i dù m d a “cay xè, cay xè”. N u không, cu ô cũng là òi m n p n i cơm i n, x i và h t tung cơm ra sàn nhà. Thùy có m ng thì con s gào khóc r i nôn e h t ch cháo v a ăn. Thùy ã tính n vi c cho con ăn cùng gia ình nhưng không kh thi. B i l , b a cơm t i c a c nhà Thùy thư ng b t u khá mu n (kho ng 7h30-8h), lúc ó cu ô ã ăn xong cháo t lâu.
  2. Cùng c nh v i Thùy, Hương (qu n Phú Nhu n, TP HCM) cũng ch ng m y khi ăn ư c m t b a cơm tr n v n vì con qu y phá. Lúc cu B p (con trai Hương) 8 tháng tu i, cô ã u tư cho con m t chi c gh dành cho bé t p ăn, theo ki u nư c ngoài. Ban u do chưa ng v ng, bé r t ch u khó ng i ăn. Ngay c khi c nhà dùng cơm, bé cũng ngoan ngoãn ng i chơi trên gh , vui sư ng vì th nh tho ng ư c m g p cho ít rau. Nhưng khi ã ch p ch ng, cu c u cương quy t không ch u ng i yên mà luôn v n v o, xoay bên n , nhoài sang bên kia, òi ư c b ra. N u ư c b ra, bé B p s sà ngay vào mâm ch c ũa, ch c bát inh i.
  3. Hương nh m t tay ôm con, m t tay ăn cơm nhưng không ư c vì cu B p ngh ch phá luôn tay, b c cơm ngay c trong bát c a m . t p trung ăn ư c, nhi u l n Hương ành g i con, nh hàng xóm trông h . Rèn bé thói quen ăn ngoan t nh Lý do bé hay qu y phá khi ăn thư ng là do bé ư c cho ăn trư c. n b a cơm, hi m có bé nào ch u ng i yên nhìn c nhà ăn u ng vui v . Vì th , luy n cho bé thói quen ăn u ng cùng gia ình ngay t s m là i u quan tr ng. - N u bé ng i v ng (kho ng 8-9 tháng), có th cho bé ng i cùng mâm v i gia ình nhưng trên m t chi c gh dành riêng cho bé. N u c nhà ng i dư i sàn nhà thì ph i có ngư i canh ch ng và bé vì bé s nhoài ngư i vào mâm cơm b t kỳ lúc nào. Nên mâm cơm xa t m tay bé m t chút. Cho bé m t ch ng i c nh, không bé di chuy n t ch này sang ch khác. - Mu n bé ăn u ng có quy c , ngư i l n nên làm gương trư c. C n nghiêm túc, không bày trò ngh ch phá cùng bé khi ăn. - Khi bé ã l n, hãy d y bé cách c m thìa, t xúc th c ăn. Khen ng i m i khi bé ăn ngoan, không ngh ch ng m. Nh c nh m i l n bé th c
  4. tay vào mâm. Th nh tho ng, cha m cũng có th bón cho bé món n – món kia phù h p bé h p tác khi ăn. Bé l n hơn thì d y bé cách ăn u ng l ch s , bi t m i ngư i l n trư c khi ăn cơm, bi t t xúc th c ăn, không ăn quá nhanh ho c ng m cơm trong mi ng. - H n ch cho bé v a ăn, v a xem tivi vì nó có th làm bé m t t p trung. Cha m cũng nên tìm các bi n pháp giúp bé ngoan hơn khi c nhà ăn cơm vì m i bé là khác nhau. Có bé hi u ng, c nhà ph i c ngư i canh ch ng bé m i ư c ăn tr n b a cơm. Có bé ngoan hơn, ư c m bón cho vài món là ng i im.
Đồng bộ tài khoản