Công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THPT

Chia sẻ: Truong Van Be Ba | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
228
lượt xem
57
download

Công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát bi ểu được quy luật phát triển tâm lí ở lứa tuổi HSTH -Kể được các nguyên tắc, quy trình chung và những điều kiện cần thiết trong việc tổ chức tìm hiểu tâm lí học sinh -Sử dụng được một số phương pháp ,kĩ thuật đơn giản, ứng dụng vào tìm hiểu học sinh và bước đầu tự đưa ra được cách thức riêng, phù hợp -Có thái độ khách quan, khoa học ,thận trọng đối với việc tìm hiểu ,đánh giá tâm lí học sinh và có ý thức tự rèn luyện thường xuyên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THPT

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG THPT
 2.            NỘI DUNG 1.KĨ NĂNG TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ HỌC SINH TRUNG HỌC. 2.KĨ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP. 3.KĨ NĂNG TỔ CHỨC GIỜ SINH HOẠT LỚP. 4.TỔ CHỨC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH. 5.KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÍ CẢM XÚC BẢN THÂN. 6.KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN XUNG ĐỘT TRONG TẬP THỂ LỚP. 7.KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG GIÁO DỤC.
 3. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN MODULE KĨ NĂNG TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ HỌC SINH TRUNG HỌC
 4. MỤC TIÊU MODULE Phát biểu được quy luật phát triển tâm lí ở lứa tuổi HSTH - -Kể được các nguyên tắc, quy trình chung và những điều kiện cần thiết trong việc tổ chức tìm hiểu tâm lí h ọc sinh -Sử dụng được một số phương pháp ,kĩ thuật đơn giản, ứng dụng vào tìm hiểu học sinh và bước đầu tự đưa ra được cách thức riêng, phù hợp -Có thái độ khách quan, khoa học ,thận trọng đối với việc tìm hiểu ,đánh giá tâm lí học sinh và có ý thức tự rèn luyện thường xuyên
 5. NỘI DUNG 1. Nội dung cơ bản của Module: • - Một số khái niệm cơ bản: “Tìm hiểu tâm lí học sinh”, “Cấu trúc nhân cách”; “Đặc điểm tâm lí”. • - Nguyên tắc, các bước tiến hành, các điều kiện cần thiết để tìm hiểu tâm lí học sinh. • - Các phương pháp, kĩ thuật, cách thức tìm hiểu tâm lí học sinh đơn giản, phù hợp, mang tính khách quan, khoa học. 2. Phương pháp học tập module: “Động não”, “Thực hành”, “Chia sẻ kinh nghiệm”
 6. HĐ 1:XÁC ĐỊNH QUY LUẬT PHÁT TRIỂN TÂM LÍ Ở LỨA TUỔI HỌC SINH THPT MỤC TIÊU: -Xác định được quy luật chung trong phát triển tâm lí ở lứa tuổi học sinh THPT -Liên hệ được với thực tiễn học sinh ở nhà trường THPT hiện nay
 7. KẾT LUẬN HĐ 1: - Sự phát triển tâm lí mang tính quy lu ật. Ở lứa tu ổi h ọc sinh THCS và THPT ngự trị quy luật về tính mất cân đối tạm thời, tính mâu thuẫn (THCS) và quy luật về tính không đồng đều của sự phát triển (THCS và THPT) thể hiện ở tất cả các lĩnh vực của nhân cách: trẻ phát triển với tốc độ khác nhau, nhưng đó lại là tính độc đáo. - Các điều kiện phát triển tâm lí ở lứa tuổi học sinh trung học: hoạt động học tập, các hoạt động chung khác, hoạt động giao tiếp với những người xung quanh (với người lớn và các bạn cùng tuổi).
 8. KẾT LUẬN HĐ 1 (TIẾP)  • Đặc thù mang tính quy luật trong sự phát tri ển tâm lí của học sinh lứa tuổi trung học gây ra những khó khăn nhất định cho giáo viên trong việc nhận diện, đánh giá, có tác động phù hợp đến học sinh. Điều này đòi hỏi phải có những cách thức phù hợp, khoa học, để có thể tìm hiểu học sinh một cách khách quan, đúng đắn. • Ở từng lứa tuổi (THCS hoặc THPT), có một số lĩnh vực thể hiện nét riêng, đặc thù của lứa tuổi, chi ph ối sự phát triển của các lĩnh vực khác và toàn bộ nhân cách học sinh. Đây là điều giáo viên chủ nhiệm cần nắm được để định hướng cho việc tìm hiểu học sinh một cách phù hợp.
 9. HĐ 2: CÁC NGUYÊN TẮC, CÁC BƯỚC, CÁC ĐIỀU KIỆN, CÁC MẶT CẦN TÌM HIỂU  • Mục tiêu: • - Xác định được các nguyên tắc chung trong tìm hiểu tâm lí học sinh; • - Xác định được các bước tổ chức tìm hiểu tâm lí học sinh một cách phù hợp; • - Xác định được các mặt phát triển tâm lí cần tìm hiểu ở học sinh phù hợp theo lứa tuổi; • - Xác định được các điều kiện cần thiết để tìm hiểu học sinh phù hợp lứa tuổi.
 10. HĐ 2: CÁC NGUYÊN TẮC, CÁC BƯỚC, CÁC ĐIỀU KIỆN, CÁC MẶT CẦN TÌM HIỂU  YÊU CẦU : Bằng những kinh nghiệm thực tế của bản thân, các đồng chí hãy trình bày những cách thức, các phương pháp tìm hiểu học sinh lớp mình chủ nhiệm? (Thảo luận nhóm 20 phút)
 11. MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC SINH (tham khảo)  • 11/ Phiếu tìm hiểu đặc điểm tâm lí-xã hội của học sinh • 1. Họ và tên học sinh. • 2. Ngày, tháng năm sinh. Cầm tinh con gì. • 3. Địa chỉ sinh sống. Số điện thoại, địa chỉ email của bố mẹ hoặc của những người thân khác. • 4. Hứng thú riêng của học sinh: a/Theo ý kiến của bản thân học sinh; b/Theo ý kiến của cha mẹ học sinh. • 5. Họ và tên cha mẹ, nơi công tác, chức vụ, số điện thoại ở nơi làm việc, địa chỉ email. Trình độ học vấn của cha mẹ. • 6. Hứng thú của bố và của mẹ: a/Theo ý kiến của học sinh; b/Theo ý kiến của cha mẹ học sinh. • 7. Tình trạng điều kiện vật chất của gia đình. • 8. Điều kiện về nhà ở của gia đình. • 9. Thành phần/cơ cấu gia đình.
 12. • 10. Số lượng trẻ dưới 18 tuổi trong gia đình và năm sinh cụ thể của từng em. • 11. Tình trạng sức khỏe của học sinh. • 12. Những đặc điểm cá nhân của trẻ cần được giáo viên đặc biệt chú ý. • 13. Những đặc điểm tính cách nổi bật của trẻ. • 14. Những năng lực mà trẻ có. • 15. Thiên hướng mà học sinh bộc lộ đối với các môn học (học sinh thích học và học tốt môn nào?). • 16. Trẻ gặp khó khăn ở những môn học nào. • 17. Trẻ tham gia vào các nhóm nào: trong trường; ngoài trường. • 18. Cha mẹ có thể giúp được gì cho lớp, cho trường. •…
 13. KẾT LUẬN HĐ 2: • Hiện tượng tâm lí không thể được đo đạc một cách trực tiếp nhưng có thể đánh giá gián tiếp thông qua các sản phẩm hoạt động và các mối quan hệ giao tiếp. • Đối với lứa tuổi học sinh trung học, đó là hoạt động học tập, các hoạt động chung khác của HS, giao tiếp của HS với người lớn (trong gia đình, ở nhà trường, ngoài xã hội) và với bạn cùng lứa. • Điều này thể hiện nguyên tắc gián tiếp, khách quan, xã hội – lịch sử trong nghiên cứu TLH. Các nguyên t ắc này cần được quán triệt trong tổ chức tìm hiểu tâm lí HS để đảm bảo thu được tư liệu một cách tin cậy nhất. Ngoài ra, từ phía GVCN cần tránh sự định kiến, nóng vội đối với HS.
 14. KẾT LUẬN HĐ 2 (TIẾP) - Việc tổ chức tìm hiểu tâm lí học sinh cần tuân th ủ các bước: xác định mục đích; thời gian; phạm vi; cách thức; điều kiện tìm hiểu; hướng phối hợp xử lí thông tin; hướng lưu trữ, khai thác thông tin về học sinh. - Nội dung tìm hiểu tùy theo mục đích và bám vào c ấu trúc nhân cách học sinh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản