Công văn 2115/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
135
lượt xem
11
download

Công văn 2115/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2115/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ trợ cấp cho người lao động khi giải thể công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2115/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  1. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2115/LĐTBXH-LĐTL ------------------------- V/v: Hướng dẫn chế độ trợ cấp cho người lao Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 động khi giải thể công ty Kính gửi: Công ty CP Quản lý Quỹ Công nghiệp và Năng lượng Việt Nam (Tầng 14, Toà nhà Ruby Plaza, Số 44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội) Trả lời công văn số 66/CV-VINEC ngày 09/6/2009 của Công ty CP Quản lý Quỹ Công nghiệp và Năng lượng Việt Nam về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp cho người lao động khi giải thể công ty, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1. Trong công văn của Quý Công ty không nêu rõ công ty giải thể một bộ phận công ty hay giải thể toàn bộ công ty. Do vậy, chúng tôi không thể trả lời cụ thể cho Quý công ty. 2. Theo quy định của pháp luật lao động thì: - Nếu công ty thực hiện cơ cấu lại dẫn đến phải giải thể một hoặc một số bộ phận thì chế độ đối với người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Lao động và Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm. - Nếu giải thể toàn bộ công ty theo quy định tại Điểm đ, khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động thì chế độ đối với người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động; Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009. 3. Trường hợp sau khi giải thể công ty, nếu người lao động tiếp tục được tuyển dụng làm việc thì người lao động và người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động và thực hiện theo các quy định pháp luật lao động về hợp đồng lao động. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Quý cơ quan biết và thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG Tống Thị Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản