intTypePromotion=1

Công văn 312/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
3
download

Công văn 312/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 312/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn rút vốn vay AFD cho Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 312/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 312/TTg-QHQT Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009 V/v gia hạn rút vốn vay AFD cho Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư: - Bộ Khoa học và Công nghệ: - Bộ Ngoại giao; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1977/BTC-QLN, ngày 23 tháng 2 năm 2009) về việc gia hạn rút vốn khoản vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Chương trình SME), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1.Đồng ý gia hạn rút vốn vay AFD đối với Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến ngày 30 tháng 6 năm 2009. 2. Giao Bộ Tài chính ký văn bản bổ sung Thỏa ước mở tín dụng với AFD về việc gia hạn rút vốn nêu trên./. Nơi nhận: KT.THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - TTCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, các Vụ: TH, ĐMDN, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3).18 Nguyễn Sinh Hùng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2