Công văn 4662/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
71
lượt xem
9
download

Công văn 4662/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4662/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư xây dựng bến phà Vạn Điểm - Đông Ninh qua sông Hồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4662/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4662/BGTVT-KHĐT ------------------- V/v: đầu tư xây dựng bến phà Vạn Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009 Điểm - Đông Ninh qua sông Hồng Kính gửi: - UBND thành phố Hà Nội; - UBND tỉnh Hưng Yên; Bộ GTVT nhận được văn bản số 5158/UBND-GT ngày 05/6/2009 của UBND Thành phố Hà Nội - Tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị đầu tư xây dựng bến phà Vạn Điểm - Đông Ninh qua sông Hồng; Về việc này, Bộ GTVT có ý kiến như sau: 1. Về chủ trương, Bộ GTVT ủng hộ việc xây dựng bến phà tại Vạn Điểm (huyện Phú Xuyên – Thành phố Hà Nội) - Đông Ninh (huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên). Tuy nhiên, công trình xây dựng bến phà Vạn Điểm thuộc hệ thống giao thông địa phương, theo Luật Ngân sách, Bộ GTVT không thể đầu tư trực tiếp. 2. Hiện nay, Bộ GTVT đang triển khai thực hiện Dự án Phát triển GTVT khu vực đồng bằng Bắc Bộ (dự án WB6) sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB), trong đó có Hợp phần B - Các bến khách ngang sông, được giao cho 14 tỉnh phía Bắc (có thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên) chủ trì đầu tư. Bộ GTVT ghi nhận ý kiến của UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị đầu tư xây dựng bến phà Vạn Điểm tại văn bản số 5158/UBND-GT ngày 05/6/2009 nêu trên. Bộ GTVT sẽ làm việc cụ thể với WB về khả năng sử dụng vốn dự án WB6 để đầu tư hạng mục này trong hợp phần B của Dự án nếu được Nhà tài trợ chấp thuận. Rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của các Quý Uỷ ban./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức; - Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; - Cục Quản lý XD & CLCTGT; - Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam; Lê Mạnh Hùng - Lưu VT, KHĐT (03).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản