intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 70/BXD-QL của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

88
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 70/BXD-QL của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 70/BXD-QL của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/BXD-QLN ----------------------- V/v : Báo cáo tình hình cấp chứng chỉ môi Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009 giới, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh Kính gửi: các Sở Xây dựng Tại mục 1.5 phần V Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định: “ Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ và tổng hợp danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá. Định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu), Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo kết quả cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá về Bộ Xây dựng (theo mẫu tại phụ lục 9 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng) để tổng hợp danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá trên toàn quốc và đăng trên trang web của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam”. Nhưng đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được báo cáo của Quý Sở. Để phục vụ công tác quản lý các cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá trên toàn quốc, Bộ Xây dựng yêu cầu Quý Sở báo cáo kết quả cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá từ năm 2008 đến 31/5/2009 theo mẫu tại phụ lục 9 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng để Bộ Xây dựng tổng hợp đăng trên trang web của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam. Đề nghị Quý Sở khẩn trương báo cáo theo quy định./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ - Lưu: VP, QLN (2B). VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN (Đã ký) Nguyễn Mạnh Hà
  2. Danh sách các Sở Xây dựng chưa có báo cáo về kết quả cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản trên toàn quốc từ năm 2008 đến 31/5/2008 29. Quảng Ngãi 1. An Giang 15. Hà Nam 2. Bắc Cạn 30. Quảng Trị 16. Hà Tĩnh 3. Bắc Giang 17. Hải Dương 31. Sơn La 4. Bắc Ninh 18. Hải Phòng 32. Tây Ninh 5. Bình Định 19. Hậu Giang 33. Thái Bình 6. Bình Phước 20. Hoà Bình 34. Thái Nguyên 7. Bình Thuận 21. Hưng Yên 35. Thanh Hoá 36. Tp Hồ Chí Minh 8. Cà Mau 22. Lai Châu 9. Cao Bằng 23. Lào Cai 37. Trà Vinh 10. Cần Thơ 24. Nam Định 38. Tuyên Quang 11. Đănk Nông 25. Ninh Bình 39. Vĩnh Phúc 12. Điện Biên 26. Phú Thọ 40. Yên Bái 13. Gia Lai 27. Phú Yên 28. Quảng Bình 14. Hà Giang 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2