CoreJava phần 8

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
72
lượt xem
16
download

CoreJava phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luồng là những dàn ống (pipelines) để gửi và nhận thông tin trong các chương trình java. Khi một luồng dữ liệu được gửi hoặc nhân, ta tham chiếu nó như đang “ghi” và “đọc” một luồng theo thứ tự nêu trên. Khi một luồng được đọc hay ghi, các dòng khác bị phong toả. Nếu có một lỗi xẩy ra khi đọc hay ghi luồng, một IOexception được kích hoạt. Do vậy, các câu lệnh luồng phải bao gồm khối try-catch. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CoreJava phần 8

Đồng bộ tài khoản