intTypePromotion=3

Đại số lớp 11 Tiết 03b

Chia sẻ: Tran Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
413
lượt xem
33
download

Đại số lớp 11 Tiết 03b

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Về kiến thức: - Hiểu và nắm vững tính tuần hoàn của các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx. - Nắm vững khái niệm hàm số tuần hoàn. • Về kỹ năng: - Vẽ đồ thị của một số hàm số lượng giác đơn giản. - Dựa vào đồ thị suy ra tính tuần hoàn của hàm số. • Về thái độ: Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. Biết quy lạ thành quen. sưu tầm từ internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại số lớp 11 Tiết 03b

  1. CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (Tiết 3) Mục tiêu : • Về kiến thức: - Hiểu và nắm vững tính tuần hoàn của các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx. - Nắm vững khái niệm hàm số tuần hoàn. • Về kỹ năng: - Vẽ đồ thị của một số hàm số lượng giác đơn giản. - Dựa vào đồ thị suy ra tính tuần hoàn của hàm số. • Về thái độ: Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. Biết quy lạ thành quen. Chuẩn bị phương tiện dạy học: • Thực tiễn : Học sinh đã xét tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác. • Phương tiện: GV chuẩn bị các hoạt động trên bảng phụ. PPDH : Gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy, đan xen hoạt động nhóm. Tiến trình bài học và các hoạt động: 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi. - Giao nhiệm vụ: Nhắc lại tính tuần hoàn của các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx. 2. Hoạt động 2: Khái niệm hàm số tuần hoàn. Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Suy nghĩ và dự kiến câu trả lời. - Giao nhiệm vụ: Qua cách xét tính tuần hoàn của các hàm số y = sinx, y = cosx, y - Nhận xét và bổ sung. = tanx, y = cotx, hãy định nghĩa hàm số tuần hoàn? - Cho học sinh ghi nhận kiến thức. 3. Hoạt động 3: Dùng bảng phụ vẽ hình 1.13, 1.14, 1.15 (SGK trang 13, 14). Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Chia lớp thành 3 nhóm. - Giao nhiệm vụ: Nhóm 1 quan sát hình 1.13; nhóm 2 quan sát hình 1.14; nhóm 3 quan sát hình 1.15. - Lần lượt từng nhóm lên trả lời. - Hỏi: Nhận xét tính tuần hoàn của hàm - Học sinh nhận xét và bổ sung. số và nêu chu kỳ. - Giáo viên KL.
  2. 4. Hoạt động 4: BT 12/17 SGK. Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Các nhóm nhận nhiệm vụ. Giao bài toán cho HS. Chia lớp thành 2 nhóm: - Nhóm1: * từ đồ thị của hàm số y = Cosx hãy suy ra và vẽ đồ thị của hàm số y = Cos x + 2 *Hàm số y = Cos x có phải là hàm số tuần hoàn không? - Lần lượt từng nhóm lên trình bày lời - Nhóm 2: câu hỏi tương tự đ/v hàm số: giải. π y = Cos ( x − ) 4 - Nhận xét và bổ sung. - GV theo dõi, nhận xét. - Một HS c/m. - Hỏi: Dựa vào ĐN hàm số tuần hoàn c/m hàm số y = Cos x + 2 tuần hoàn . - GV theo dõi và kết luận. 5. Hoạt động 5 : * Củng cố : - Nhắc lại tính tuần hoàn của các hàm số y = sinx ; y = Cosx ; y = tanx ; y = cotx. - ĐN hàm số tuần hoàn. 2π - Hàm số y = sin(ax + b), y = cos(ax + b) tuần hoàn với chu kỳ . a π - Hàm số y = tan(ax + b), y = cot(ax + b) tuần hoàn với chu kỳ a . * BT về nhà: Bài 7, 8, 11, 13 SGK.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản