Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
4
download

Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Quốc Phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Tuyển quân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban CHQS cấp xã, cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã, cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký tại Ban CHQS cấp xã và huyện Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Gíây giới thiệu di chuyển NVQS; Đăng ký di chuyển vào sổ danh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN)

  1. Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tuyển quân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban CHQS cấp xã, cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã, cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký tại Ban CHQS cấp xã và huyện Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Gíây giới thiệu di chuyển NVQS; Đăng ký di chuyển vào sổ danh sách đăng ký công dân SSNN. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 1 Người SSNN trước khi di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác, phải đến Ban CHQS cấp xã và Ban CHQS cấp
  2. Tên bước Mô tả bước huyện nơi đang cư trú xuất trình giấy tờ về sự thay đổi nơi cư trú, xin Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký Nghĩa vụ quân sự (NVQS). Khi chuyển đến nơi cư trú mới, trong thời hạn 10 ngày người sẵn 2. 2 sàng nhập ngũ phải đến Ban CHQS cấp huyện và Ban CHQS cấp xã nơi cư trú mới để đăng ký chuyển đến. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Sổ đăng ký Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tạm trú dài 1. hạn) chuyển đến huyện khác; 2. - Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu
  3. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản