Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh chứng nhận

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
4
download

Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh chứng nhận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh chứng nhận', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh chứng nhận

  1. Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu 1. tỉnh An Giang. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang kiểm tra tính 2. hợp pháp của nội dung cần điều chỉnh. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang cấp Giấy chứng 3. nhận đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I- 1. 4; Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá 2. nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;
  3. Thành phần hồ sơ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc 3. chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện; Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách 4. nhiệm); Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh 5. doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp; 6. Danh sách bổ sung thành viên/cổ đông sáng lập; Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, 7. Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận Quyết định số đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi 1088/2006/QĐ-BK... nhánh) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ Nghị định số 1. đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có 108/2006/NĐ-CP n... điều kiện Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau: a/ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; b/ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng; 2. Luật Đầu tư c/ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng; d/ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản; đ/ Dịch vụ giải trí; e/ Kinh doanh bất động sản; g/ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên
  5. Nội dung Văn bản qui định thiên nhiên; môi trường sinh thái; h/ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; i/ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản