Đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
10
download

Đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu (thuộc thẩm quyền của chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

  1. Đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ cơ quan Đăng ký tàu cá phải thông báo ngay cho chủ tàu. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Cấp mới: Lệ phí cấp các loại giấy phép 40.000đồng/lần Quyết định số 1. trong lĩnh vực khai thác và bảo Cấp lại: 31/2007/QĐ-BTC... vệ nguồn lợi thuỷ sản 20.000đồng/lần Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (theo mục 7 biểu mẫu 1. này) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Khai thác và 2. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Sau khi thụ lý xong, cá nhân, tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại 3. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc Chi cục sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy tờ phải nộp, mỗi thứ 01 bản: - Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 3a); - Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: + Giấy phép mua tàu do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính); 1. + Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan (bản chính); + Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ do cơ quan Đăng ký tàu của nước ngoài bán tàu cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch. - Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính); - Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 2. Giấy tờ phải xuất trình (bản chính) : - Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính); 2. - Lý lịch máy tàu; - Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 3a, Quy chế đăng Quyết định số 1. ký tàu cá và thuyền viên ban hành kèm theo) 10/2006/QĐ-BTS... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tàu cá được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá khi có đủ các điều kiện sau: a) Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản; b) Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật; c) Không còn mang số đăng ký tàu nào khác; 1. d) Đã hoàn tất việc đăng kiểm; đ) Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác; e) Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính phủ Việt Nam cho phép.
  5. Nội dung Văn bản qui định Trong cùng một thời gian, mỗi tàu cá chỉ được đăng ký tại một cơ quan Đăng ký tàu cá tại địa phương mà chủ 2. tàu cá đăng ký thường trú hoặc đặt trụ sở và chỉ mang một số đăng ký duy nhất Cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhiệm vào sổ đăng ký 3. tàu cá trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho chủ tàu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản