Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
5
download

Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

  1. Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Cấp mới: Lệ phí cấp giấy chứng nhận 40.000đ/lần Quyết định số 1. đăng ký tàu cá - Cấp lại: 31/2007/QĐ-BTC... 20.000đ/lần
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (theo mục 7 biểu mẫu 1. này) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Văn 2. phòng Cục KTBVNLTS, hoặc gián tiếp qua đường bưu điện Sau khi thụ lý xong, cá nhân, tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại 3. bộ phận “một cửa” Văn phòng Cục, Cục sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy tờ phải nộp, mỗi thứ 01 bản: 1. - Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 3a); - Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: + Hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);
  3. Thành phần hồ sơ + Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính); + Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc); + Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Thuỷ sản hoặc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. - Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính); - Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 2. Giấy tờ phải xuất trình (bản chính) : - Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính); 2. - Lý lịch máy tàu; - Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 3a) Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  4. Nội dung Văn bản qui định Tàu cá được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá khi có đủ các điều kiện sau: a) Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản; b) Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật; c) Không còn mang số đăng ký tàu nào khác; Quyết định số 1. d) Đã hoàn tất việc đăng kiểm; 10/2006/QĐ-BTS... đ) Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác; e) Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính phủ Việt Nam cho phép. . Trong cùng một thời gian, mỗi tàu cá chỉ được đăng ký tại một cơ quan Đăng ký tàu cá tại địa Quyết định số 2. phương mà chủ tàu cá đăng ký thường trú hoặc đặt 10/2006/QĐ-BTS... trụ sở và chỉ mang một số đăng ký duy nhất Cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhiệm vào sổ đăng Quyết định số 3. ký tàu cá trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu 10/2006/QĐ-BTS... cá cho chủ tàu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản