intTypePromotion=1

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
138
lượt xem
9
download

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập. - Trình tự thực hiện: + Khi có Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan Thuế. + ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập. - Trình tự thực hiện: Khi có Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật doanh + nghiệp, doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm + thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập.. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục thuế + Thông qua hệ thống bưu chính + - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế + Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhận (bản sao có chứng thực). + - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thuế + - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm )
  2. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về + việc đăng ký thuế.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2