Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
4
download

Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tuyển quân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban CHQS cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký tại Ban CHQS cấp huyện Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHĐăng ký vắng mặt ghi vào sổ Danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 1 Người SSNN được cơ quan, tổ chức cử đi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm

  1. Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tuyển quân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban CHQS cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký tại Ban CHQS cấp huyện Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHĐăng ký vắng mặt ghi vào sổ Danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 1 Người SSNN được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm phải gửi lại giấy chứng nhận đăng ký
  2. Tên bước Mô tả bước nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại cơ quan, tổ chức nơi công tác. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm báo cáo với Ban CHQS cấp 2. 2 huyện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người đó ra nước ngoài hoặc trở về nước. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Quyết định cử đi nước ngoài; 2. - Giấy chứng nhận đăng ký NVQS; 3. - Sổ đăng ký công dân SSNN. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản