Đánh giá hồ sơ dư thầu và các hợp đồng phân bổ rủi ro

Chia sẻ: Nguyen Thi Yen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
148
lượt xem
53
download

Đánh giá hồ sơ dư thầu và các hợp đồng phân bổ rủi ro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu, đưa ra những rủi ro trong hồ sơ dự thầu tương ứng với nhà mỗi nhà thầu. - Đưa ra những loại hợp đồng tương ứng, để lựa chọn, nhằm giảm thiểu rủi ro trong dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá hồ sơ dư thầu và các hợp đồng phân bổ rủi ro

 1. CÁC THÀNH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM NGHIÊN CỨU: 1.HÒANG THÚY KIỀU 2.NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯƠNG 3.VÕ THỊ TRÀ MY 4.NGUYỄN THỊ YẾN 5.TRƯƠNG THỊ KHÁNH LINH 6.HÙYNH PHẠM PHƯƠNG THẢO 7.HÒANG THỊ CHUNG 8.BÙI THỊ TÂM 9.NÔNG KIM THẢO GVHD: Th.Sỹ TRẦN QUANG TRUNG 10.LƯƠNG HỮU HCopyright © Wondershare Software ẢI www.wondershare.com
 2. • Mục đích :Nhận biết rủi ro trong các HSDT • Nguyên nhân: Xác định rủi ro sớm nhất trong giai đoạn đầu. • Đầu vào :những thông tin yêu cầu được ghi rõ ở hồ sơ mơì thâù. • Phương pháp: PP đánh giá HSDT đuợc quy định rõ ngay từ đầu...”PP bán định lượng”. • Đầu ra: Một danh sách các nhà thầu với các rủi ro tương ứng. • Kết luận và kiến nghị:trên cơ sở xếp hạng các nhà thầu và đưa ra kiến nghị cho gđ tiếp Copyright © Wondershare Software theo.
 3. Đầu ra: Đầu vào: Gđ1: Mô tả chi tiết từng Kinh nghiệm-dữ Thiết lập cơ RR trong từng mục liệu cuả đội dự sở đánh giá cuả WBS án rủi ro cơ bản Đầu ra: Mô tả chi tiết sự khác Đầu vào: Gđ2: nhau từ đường giới Dữ liệu từ Nhận định lại hạn cơ bản. HSDT RR trong các So sánh và ước lượng HSDT cho từng nhà thầu. Copyright © Wondershare Software
 4. Dữ liệu dự án Những yếu Khả năng Mức độ Yếu tố rủi tố trong dự cuả rủi ro. ảnh hưởng ro án Xem lại Đánh giá Kết hợp xác Xác định tại nguồn gốc ảnh hưởng suất và ảnh mục 3 của của rủi ro. rủi ro hưởng rủi ro WBS Đánh giá Đánh giá Đánh giá từng yếu tố. từng yếu tố cho từng yếu tố.. So sánh và đưa ra Mô tả chi tiết những giả nhận định định và nguyên nhân chính B ảng 13.2 Các bước thành lập đường giới hạn cơ bản Company Logo Copyright © Wondershare Software
 5. Sử dụng hệ thống cơ bản để đánh giá rủi ro WBS(Work Breakdown structure).5 bước của tiến trình đánh giá: 1.Thống nhất sử dụng công cụ WBS trong phương pháp đánh giá. 2.Phổ biến cách sử dụng WBS và giới thiệu nội dung của rủi ro. 3.Nếu như nội dung WBS chưa thích hợp thì cả nhóm phát thảo thêm. 4. Xem xét lại mục tiêu và đưa ra cách để hoàn thành nhiệm vụ. 5. Xem lại rr WBS và đề xuát phương án. Company Logo Copyright © Wondershare Software
 6. Copyright © Wondershare Software
 7. Copyright © Wondershare Software
 8. Company Logo Copyright © Wondershare Software
 9. Yếu tố dự án Khả năng Mức độ Nhân tố rủi rủi ro ảnh hưởng ro. Hạn thanh tóan cố định Rất thấp Thấp Độ phức tạp k thay đổi Trung Hạn thanh tóan linh họat bình Thang đo Khá cao đánh giá Độ phức tạp thay đổi Cao Rất cao Sự phụ thuộc Hội nhập và liên kết Tiến trình quản lí Bảng 13.6: Đánh giá khả năng rủi ro Copyright © Wondershare Software
 10. Yếu tố dự án Khả năng Mức độ Nhân tố rủi rủi ro ảnh hưởng ro Thang đo Chất lượng Rất thấp Chi phí Thấp Trung bình Cao Sắp xếp Tiến độ Rất cao Bảng 13.7: Đánh giá mức độ ảnh hưởng Copyright © Wondershare Software
 11. Yếu tố dự Khả năng rủi Mức độ Nhân tố rủi án ro ảnh hưởng ro Chỉ số khả Khả năng rủi ro: P năng rủi ro (trung bình) Chỉ số rủi ro: RF=P+C-(P*C) Mức độ nghiêm Thước đo ảnh trọng: C hưởng (trung bình) Bảng 13.8: Nguồn gốc rủi ro Copyright © Wondershare Software
 12. Mức độ ảnh hưởng Copyright © Wondershare Software Chỉ số RR
 13. Thang đo xác suất P Company Logo Copyright © Wondershare Software
 14. Copyright © Wondershare Software
 15. Dữ liệu dự án Mô tả chi tiết những nguyên nhân ĐGH RR CB và giả định chính Ở GĐ1 Những yếu Khả năng Mức độ Yếu tố rủi tố trong dự rủi ro. ảnh hưởng ro án Xem lại Đánh giá Kết hợp Xác định tại nguồn gốc ảnh hưởng xác suất và các mục của của rủi ro. rủi ro ảnh hưởng rủi ro WBS Đánh giá Đánh giá Đánh giá từng yếu tố. từng yếu cho từng tố yếu tố. Mô tả chi tiết sự thay đổi so với Sửa đổi lại những đường giới hạn cơ bản ban đầu rủi ro giả định ban đầu B ảng 13.11: Cơ cấu giai đoạn 2 Copyright © Wondershare Software
 16. CONTRACTS AND RISK ALLOCATION Copyright © Wondershare Software
 17. CONTRACTS AND RISK ALLOCATION Copyright © Wondershare Software
 18. 1. HỢP ĐỒNG LÀ GÌ? Hợp đồng là sự cam kết thỏa thuận của 2 hay nhiều bên (pháp nhân), để làm hoặc không làm 1 việc gì đó trong khuôn khổ của pháp luật, mục đích cuối cùng 2 bên cùng được lợi. 1. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC TẠO LẬP HỢP ĐỒNG Chuyển giao hoặc phân bổ rủi ro cho một cá CONTRACTS AND RISK ALLOCATION Copyright © Wondershare Software nhân hay tổ chức quản lý trong một khoản thời
 19. I. SỰ PHÂN PHỐI RỦI RO TRONG MỘT HỢP ĐỒNG 1. PHÂN PHỐI RỦI RO a. Ví dụ: Hợp đồng xây nhà b. Các lưu ý: b1. Trong một số trường hợp, việc phân phối rủi ro là phức tạp (đấu thầu các công trình lớn của chính phủ). b2. Sự phân bổ rủi ro không hợp lý sẽ làm xuất hiện các rủi ro mới cho dự án. b3. Nhà quản lý dự án có thể chọn loại hợp đồng phù hợp, khaiCONTRACTSvàWondersharehành phân bổ, quản lý triCopyrightANDtiến Software ển © RISK ALLOCATION
 20. “Phân bổ rủi ro” là cơ sở cơ bản CONTRACTS AND RISKSoftware Copyright © Wondershare ALLOCATION

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản