Đánh giá tư duy trong lớp học Khối 9-12

Chia sẻ: Banh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
8
download

Đánh giá tư duy trong lớp học Khối 9-12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các em sử dụng công cụ thể hiện chứng cứ để tổ chức các đầu mối và rút ra một kết luận, sau đó tranh luận trường hợp của các em trong một phiên toả giả định. Đánh giá tiến trình Giáo viên sẽ sử dụng bảng danh mục dưới đây để giám sát mức độ học sinh hiểu quy tắc tranh luận. Dữ liệu có thể được thu thập từ các phần viết tham gia thảo luận, quan sát thảo luận ở nhóm nhỏ và nhóm lớn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá tư duy trong lớp học Khối 9-12

  1. Thiết kế dự án hiệu quả: Hướng dẫn Tư duy Đánh giá tư duy trong lớp học Khối 9-12 Đánh giá tư duy: Từ lớp 9 đến lớp 12 Trong dự án Một trường hợp mắc chứng bệnh lạ kì The Case of the Mysterious Malady , ở mục Các công cụ thể hiện chứng cứ , học sinh môn Hoá đóng vai các nhà điều tra phân tích các chứng cứ và áp dụng nguyên tắc về chất khí để xác định nguồn thích hợp nhất của độc tố tiềm ấn. Các em sử dụng công cụ thể hiện chứng cứ để tổ chức các đầu mối và rút ra một kết luận, sau đó tranh luận trường hợp của các em trong một phiên toả giả định. Đánh giá tiến trình Giáo viên sẽ sử dụng bảng danh mục dưới đây để giám sát mức độ học sinh hiểu quy tắc tranh luận. Dữ liệu có thể được thu thập từ các phần viết tham gia thảo luận, quan sát thảo luận ở nhóm nhỏ và nhóm lớn cũng như phỏng vấn từng cá nhân Hiểu khái niệm Soạn thảo chuẩn Đánh giá đúng Lựa chọn chứng của khiếu nại một khiếu nại chất lượng của cứ phù hợp cho chứng cứ chứng cứ khiếu nại Alicia Bobby Dirk Ellen Đánh giá sản phẩm Học sinh sử dụng phiếu tự đánh giá dưới đây để đánh giá chất lượng nguồn chứng cứ các em đã thu thập được để đưa ra trong phiên toà giả định. Mức độ Tác giả Cá nhân Cá nhân Tác giả có uy tín Chuyên gia Chuyên gia về hoặc môt về lĩnh vực lĩnh vực này chuyên gia này Đơn vị tài Không có Tổ chức có Tổ chức không có Tổ chức Tổ chức đáng tin trợ ý kiến thiên lệch đáng tin cậy cậy Mức độ Căn cứ Các quan Đưa ra được cả ưu Dựa trên Những thông tin chắc chắn vào ý kiến điểm xuyên và khuyết điểm khi thông tin thực tế có số liệu của các tạc sử dụng các ý kiến thưc tế thống kế kèm chứng cứ đó theo
  2. Học sinh sử dụng một bảng tự đánh giá khác để đánh giá xem các chứng cứ của họ có giá trị hỗ trợ các khiếu nại trong vụ án như thế nào. Chứng cứ có Chứng cứ có thể giúp Đưa ra một số Lý giải được Xem xét tại một chút ảnh hỗ trợ cho khiếu nại, yếu tố khác liên hoặc có đề cập thời điểm các hưởng đến nhưng vẫn có những quan chứng minh đến các biến chứng cứ việc xác định điểm chưa chắc chắn rằng chứng cứ khác nhưng về đúng, điều này khiếu nại là để xác định xem này không hoàn cơ bản đưa ra tạo nên thế đúng và có giá những chứng cứ bổ toàn quan trọng được các chứng mạnh ủng hộ trị hay không. xung đó có chứng nhưng có ích cứ chắc chắn để cho vụ khiếu minh được khiếu nại trong việc phát hỗ trợ khiếu nại. nại. là đúng sự thật hay triển vụ án. không. Chứng cứ có ít Các chứng cứ có Một số các yếu tố Đưa ra những lý Xem xét tại ảnh hưởng đến thể làm cho bên khác có liên quan giải hoặc các yếu thời điểm các việc xác định khiếu nại yếu thế cũng được đưa vào tố khác liên qua, chứng cứ khiếu nại là nhưng vẫn có cho thấy chứng cứ nhưng về cơ bản đúng, điều này không đúng và những chi tiết không hoàn toàn đưa ra được tạo nên thế có giá trị hay mấu chốt chưa quan trọng, nhưng chứng cứ chắc mạnh phản đối không. chắc chắn chứng nó giúp phát triển vụ chắn để chống lại vụ khiếu nại minh khiếu nại là án theo hướng ngược khiếu kiện. sai. với khiếu nại. Tự đánh giá công trình Học sinh tự đánh giá chất lượng những lập luận của mình trước khi đưa ra kết quả cuối cùng Không sao Sau khi Mặc dù sự Những Các chứng cứ Có một số lý giải Sauk hi xem xét xem xét tuyên bố chứng cứ có hỗ trợ cho và một sô các tất cả các chứng tất cả các này có gián tiếp khiếu kiện yếu tố liên quan, cứ và chất lượng chứng cứ những hoặc chứng nhưng vẫn có nhưng xem xét của chúng, có và chất thông tin cứ phụ những điểm tất cả các chứng thể thấy khá rõ lượng của đúng sự giúp hỗ trợ năng chưa chắc cứ và chất lượng ràng là khiếu nại căn cứ, thật, các cho khiếu chắn liệu những của chứng cứ, này hợp lệ. khiếu nại chứng cứ nại này, chứng cứ hỗ trợ các chứng cứ này hoàn cho thấy nhưng đó thực sự hoàn toàn ủng hộ toàn vẫn có thể không đủ chứng minh khiếu nại và đã không xác nhìn thấy để khẳng khiếu nại hay chứng minh là đáng và những mặt định. không. Đánh khiếu nại đúng đã được đáng ngờ “những giá ở mức này hoặc/và hợp lệ. chứng của khiếu nghi ngờ có chứng tỏ kết minh là nại này, có lý” vẫn tồn quả làm việc không thể là khiếu tại. của một “bồi đúng sự nại này thẩm đoàn bế thật. không đúng tắc”. hoặc không hợp lệ.
  3. Kết luận Học sinh xem xét mức độ xác đáng của từng khiếu nại và trình bày lập luận của mình. Kiểm tra Cuối Cùng Học sinh cung cấp các chứng cứ và chú giải để chứng minh là họ đã hoàn thành các muc tiêu sau đây của bài học. 1. Tôi hiểu khiếu nại và biện hộ là gì 2. Tôi có thể soạn một khiếu nại chuẩn xác 3. Tôi có thể đánh giá chất lượng của chứng cứ 4. Tôi có thể lựa chọn chứng cứ phù hợp để bảo vệ cho khiếu nại của mình.
Đồng bộ tài khoản