Danh Pháp Của Xicloankan - Bùi Quang Chính

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
248
lượt xem
63
download

Danh Pháp Của Xicloankan - Bùi Quang Chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Danh Pháp Của Xicloankan - Bùi Quang Chính " là tài liệu nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh Pháp Của Xicloankan - Bùi Quang Chính

  1. Loại này rất ít sách viết nên các bạn sẽ thấy có sự khác thường!! DẠNG 1 DANH PHÁP CỦA XICLO ANKAN PHÁ (Các bạn chú rằng vì sao quốc tế khi gọi tên thì iso, neo không có gạch ngang, còn sec, tert có dâu gạch (Cá chú quố thì khô ngang: isopropyl, neopentyl…. Còn sec – butyl, tert – butyl). neopentyl… Giáo viên: Bùi Quang Chính Giá viê Chí
  2. Loại này rất ít sách viết nên các bạn sẽ thấy có sự khác thường!! Bài tập 1: Hãy gọi tên tất cả các đồng phân của C8H16 (mạch vòng) Bài tập 2: Hãy gọi tên tất cả các chất sau đây. CH3 CH3 C 4H 9 H 3C CH3 CH3 C 4H 9 HC C 2H 5 C3 H7 C3 H7 C3 H7 HC C 3H 7 CH3 CH3 H3 C H 2C CH CH3 H3C CH CH3 H3 C CH CH3 CH3 CH3 HC H3 C CH2 CH3 C3 H7 C C CH3 H2 H 3C CH2 CH3 CH CH2 C C CH3 CH3 H2 H 3C CH H3C C CH3 CH3 H 3C C CH3 H 3C CH3 CH3 CH3 CH3 H 3C C4H9 C2H5 CH3 H3 C CH2 H3 C CH2 HC C 3H 7 CH C3H7 CH CH3 H 3C H 3C C C H H H 3C CH3 H 3C CH3 C2H5 C2H5 C2 H5 C2H5 H3 C C2 H5 C2H5 CH3 CH3 H 3C CH3 CH3 C2H5 C2H5 C2H5 CH3 H 3C H3 C 1 H3C H3C C3H7 C2H5 C2 H5 C 2H 5 CH3 C2 H5 C2 H5 H3 C C3H7 C3 H7 H CH3 H CH3 C C C3H7 H CH3 C H3 C H 3C H3 C C4 H9 CH3 CH3 C4H9 CH3 C2 H5 CH2 C 3H 7 C C3 H7 H CH3 C2 H5 C3 H7 C2 H5 C 4H 9 CH3 C3H7 H 3C CH3 C2 H5 C2 H5 CH2 C3 H7 C H CH3 C8 H1 7 C8 H1 7 Giáo viên: Bùi Quang Chính Giá viê Chí
Đồng bộ tài khoản