Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Danh sách đối tượng tham gia BHYT, BHXH

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

712
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH - Danh sách đối tượng tham gia BHYT, BHXH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách đối tượng tham gia BHYT, BHXH

  1. Tªn ®¬n vÞ: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT Mẫ M∙ ®¬n vÞ: Loại đối tượng:......................................................................................... (Ban hành kèm th 12/2 Địa chỉ: Tháng..................... năm ............................ Nơi Đ.ký KCB ban đầu Thời hạn SD của thẻ BHYT Số Ngày tháng Nữ Số thẻ BHYT Mức đóng Họ và tên Địa chỉ Từ tháng Đến tháng TT năm sinh (X) (nếu có) Tỉnh Bệnh viện BHYT năm năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Đối tượng tăng II Đối tượng giảm * PHẦN TỔNG HỢP: Phát sinh trong kỳ TT Chỉ tiêu Đầu kỳ Cuoái kyø Tăng Giảm 1 2 3 4 5 6 - Số đối tượng - Số tiền phải đóng BHYT - Số thẻ BHYT được cấp:.............. thẻ; Trong đó cấp ngoại tỉnh:............... thẻ. Cán bộ thu Trưởng phòng thu Ngày..... tháng...... năm.......... Ngày Giám đốc BHXH Người lập biểu Ghi chó: MÉu sè 02a­TBH c¬ quan qu¶n lý ®èi t­îng cã tr¸ch nhiÖm lËp göi c¬ quan BHXH.
  2. Mẫu số: 02b-TBH (Ban hành kèm theo QĐ số: /QĐ-BHXH ngày / 12/2007 của BHXH VN) ủa thẻ BHYT Số tiền đóng Tổng số Ghi chú BHYT tháng 12 13 14 Ngày..... tháng...... năm.......... Thủ trưởng đơn vị
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2