intTypePromotion=1

ĐÁP ÁM MÔN TOÁN KHỐI B NĂM 2007

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
831
lượt xem
53
download

ĐÁP ÁM MÔN TOÁN KHỐI B NĂM 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp ám môn toán khối b năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁM MÔN TOÁN KHỐI B NĂM 2007

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN, khối B (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1,00 điểm) 1 Khi m =1 ta có y = − x 3 + 3x 2 − 4 . • Tập xác định: D = . 0,25 • Sự biến thiên: y ' = −3x 2 + 6x, y ' = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 2. Bảng biến thiên: x −∞ 0 2 +∞ − − y' 0 + 0 0,50 +∞ 0 −4 −∞ y yCĐ = y(2) = 0, yCT = y(0) = − 4. • Đồ thị: y −1 2 O x 0,25 −4 Tìm m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu … (1,00 điểm) 2 Ta có: y ' = −3x 2 + 6x + 3(m 2 − 1) , y' = 0 ⇔ x 2 − 2x − m 2 + 1 = 0 (2). 0,50 Hàm số (1) có cực trị ⇔ (2) có 2 nghiệm phân biệt ⇔ ∆' = m2 > 0 ⇔ m ≠ 0. Gọi A, B là 2 điểm cực trị ⇒ A(1 − m; −2 − 2m3), B(1 + m; − 2 + 2m3). 0,50 1 O cách đều A và B ⇔ OA = OB ⇔ 8m3 = 2m ⇔ m = ± (vì m ≠ 0). 2 II 2,00 Giải phương trình lượng giác (1,00 điểm) 1 Phương trình đã cho tương đương với: sin 7x − sin x + 2sin 2 2x − 1 = 0 ⇔ cos 4x ( 2sin 3x − 1) = 0. 0,50 π π + k (k ∈ Z). • cos 4x = 0 ⇔ x = 8 4 0,50 π 2π 5π 2π 1 ( k ∈ Z). • sin 3x = ⇔ x = + k hoặc x = +k 2 18 3 18 3 1/4
  2. Chứng minh phương trình có hai nghiệm (1,00 điểm) 2 Điều kiện: x ≥ 2. Phương trình đã cho tương đương với ⎡x = 2 ( ) ( x − 2 ) x 3 + 6x 2 − 32 − m = 0 ⇔ ⎢ 3 2 ⎣ x + 6x − 32 − m = 0. 0,50 Ta chứng minh phương trình: x 3 + 6x 2 − 32 = m (1) có một nghiệm trong khoảng ( 2; +∞ ) . Xét hàm f ( x ) = x 3 + 6x 2 − 32 với x > 2. Ta có: f ' ( x ) = 3x 2 + 12x > 0, ∀x > 2. Bảng biến thiên: x 2 +∞ 0,50 f '(x) + +∞ f(x) 0 Từ bảng biến thiên ta thấy với mọi m > 0 , phương trình (1) luôn có một nghiệm trong khoảng ( 2; +∞ ) . Vậy với mọi m > 0 phương trình đã cho luôn có hai nghiệm thực phân biệt. III 2,00 Viết phương trình mặt phẳng (Q) (1,00 điểm) 1 0,25 (S) : ( x − 1)2 + ( y + 2 )2 + ( z + 1)2 = 9 có tâm I (1; −2; −1) và bán kính R = 3. Mặt phẳng (Q) cắt (S) theo đường tròn có bán kính R = 3 nên (Q) chứa I. 0,25 (Q) có cặp vectơ chỉ phương là: OI = (1; −2; −1) , i = (1;0;0 ) . 0,25 ⇒ Vectơ pháp tuyến của (Q) là: n = ( 0; −1; 2 ) . Phương trình của (Q) là: 0. ( x − 0 ) − 1. ( y − 0 ) + 2 ( z − 0 ) = 0 ⇔ y − 2z = 0. 0,25 Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt cầu sao cho khoảng cách lớn nhất (1,00 điểm) 2 Gọi d là đường thẳng đi qua I và vuông góc với (P). Đường thẳng d cắt (S) tại hai điểm A, B . Nhận xét: nếu d ( A; ( P ) ) ≥ d ( B; ( P ) ) thì d ( M; ( P ) ) lớn nhất 0,25 khi M ≡ A. x −1 y + 2 z + 1 = = Phương trình đường thẳng d: . 0,25 −1 2 2 Tọa độ giao điểm của d và (S) là nghiệm của hệ ⎧( x − 1)2 + ( y + 2 )2 + ( z + 1)2 = 9 ⎪ ⎨ x −1 y + 2 z + 1 0,25 = = ⎪ . ⎩2 −1 2 Giải hệ ta tìm được hai giao điểm A ( −1; −1; −3) , B ( 3; −3;1) . Ta có: d ( A; ( P ) ) = 7 ≥ d ( B; ( P ) ) = 1. 0,25 Vậy khoảng cách từ M đến (P) lớn nhất khi M ( −1; −1; −3) . IV 2,00 Tính thể tích vật thể tròn xoay (1, 00 điểm) 1 Phương trình hoành độ giao điểm của các đường y = x ln x và y = 0 là: 0,25 x ln x = 0 ⇔ x = 1. 2/4
  3. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình H quanh trục hoành là: e e 0,25 V = π ∫ y dx = π∫ ( x ln x ) dx. 2 2 1 1 x3 2 ln x Đặt u = ln 2 x, dv = x 2dx ⇒ du = dx, v = . Ta có: x 3 0,25 e e e e x3 2 e3 2 2 ∫ ( x ln x ) 2 ln x − ∫ x 2 ln xdx = − ∫ x 2 ln xdx. dx = 3 31 3 31 1 1 x3 dx 2 Đặt u = ln x, dv = x dx ⇒ du = , v = . Ta có: x 3 e e e e x3 e3 x 3 2e3 + 1 1 ∫ ln x − ∫ x 2 dx = − 2 x ln xdx = = . 0,25 3 31 3 91 9 1 1 ( ) π 5e3 − 2 Vậy V = (đvtt). 27 Tìm giá trị nhỏ nhất của P (1,00 điểm) 2 x 2 y2 z 2 x 2 + y2 + z 2 Ta có: P = + ++ . 2 2 2 xyz x 2 + y2 y2 + z 2 z 2 + x 2 0,50 Do x 2 + y 2 + z 2 = + + ≥ xy + yz + zx 2 2 2 ⎛ x 2 1 ⎞ ⎛ y2 1 ⎞ ⎛ z 2 1 ⎞ nên P ≥ ⎜ + ⎟ + ⎜ + ⎟ + ⎜ + ⎟ . ⎜ 2 x⎟ ⎜ 2 y⎟ ⎜ 2 z⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠ t2 1 Xét hàm số f ( t ) = + với t > 0. Lập bảng biến thiên của f(t) ta suy ra 2t 3 9 f ( t ) ≥ , ∀t > 0. Suy ra: P ≥ . Dấu bằng xảy ra ⇔ x = y = z = 1. 0,50 2 2 9 Vậy giá trị nhỏ nhất của P là . 2 V.a 2,00 Tìm hệ số trong khai triển… (1,00 điểm) 1 Ta có: 3n C0 − 3n −1 C1 + 3n −2 C 2 − ... + ( −1) Cn = ( 3 − 1) = 2n . n n n n n n 0,50 Từ giả thiết suy ra n = 11 . Hệ số của số hạng chứa x10 trong khai triển Niutơn của ( 2 + x ) 11 là: 0,50 C10 .21 = 22. 11 Xác định tọa độ điểm B, C sao cho …(1,00 điểm) 2 Vì B ∈ d1 , C ∈ d 2 nên B ( b; 2 − b ) , C ( c;8 − c ) . Từ giả thiết ta có hệ: ⎪( b − 1) ( c − 4 ) = 2 ⎧ ⎪bc − 4b − c + 2 = 0 ⎧ ⎧AB.AC = 0 ⎪ ⇔⎨ 2 ⇔⎨ ⎨ ⎪( b − 1) − ( c − 4 ) = 3. 0,50 2 2 2 ⎩AB = AC ⎩b − 2b = c − 8c + 18 ⎪ ⎪ ⎩ ⎧ xy = 2 ⎪ Đặt x = b − 1, y = c − 4 ta có hệ ⎨ 2 2 ⎪ x − y = 3. ⎩ Giải hệ trên ta được x = −2, y = −1 hoặc x = 2, y = 1 . 0,50 Suy ra: B ( −1;3) , C ( 3;5 ) hoặc B ( 3; −1) , C ( 5;3) . 3/4
  4. V.b 2,00 Giải phương trình mũ (1,00 điểm) 1 ( ) x = t ( t > 0 ) , ta có phương trình 2 −1 Đặt 0,50 1 t + − 2 2 = 0 ⇔ t = 2 − 1, t = 2 + 1. t Với t = 2 − 1 ta có x = 1. 0,50 Với t = 2 + 1 ta có x = −1. (1,00 điểm) 2 Gọi P là trung điểm của SA. Ta có MNCP là hình bình hành nên MN song song với mặt phẳng (SAC). Mặt khác, BD ⊥ ( SAC ) nên BD ⊥ MN. S E 0,50 P M A D B C N Vì MN || ( SAC ) nên 1 1 a2 d ( B; ( SAC ) ) = BD = d ( MN; AC ) = d ( N;(SAC ) = . 0,50 2 4 4 a2 Vậy d ( MN; AC ) = . 4 NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× ®−îc ®ñ ®iÓm tõng phÇn nh− ®¸p ¸n quy ®Þnh. ----------------Hết---------------- 4/4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2