ĐỀ ÁN: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:52

0
204
lượt xem
91
download

ĐỀ ÁN: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hội nhập kinh tế quốc tế đã có sự cạnh tranh gay gắt của đất nước và mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị đặt ra nhiều thách thức...  Thách thức và yêu bộ máy hành chính và đội ngũ CBCCVC phải theo kịp sự phát triển nhanh của thành phố, đáp ứng yêu cầu quản lý của đô thị loại I

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ ÁN: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010

 1. SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH  LÃNH ĐẠO PHÒNG Thí sinh dự thi: Lê Phú Nguyện Trân trọng kính chào ! Tháng 12 năm 2007
 2. ĐỀ ÁN THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010
 3. PHẦN I PH THỰC TRẠNG  CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC THÀNH  PHỐ GIAI ĐOẠN 2005­2007
 4. Khái quát tình hình Đà Nẵng: • Đô thị lớn của cả nước • Trung tâm KT-XH lớn của miền Trung • Bộ Chính trị xác định là TP trung tâm của miền Trung tại Nghị quyết số 33/NQ-TW • GDP tăng bình quân 11,56%/năm, năm 2006 đạt 17,55 triệu đồng/người/năm • Đội ngũ CBCCVC thành phố đã góp phần quan trọng tạo nên sự phát triển nhanh của TP Đà Nẵng trong những năm qua.
 5. Khái quát tình hình  Bối cảnh hội nhập, cạnh tranh gay gắt của đất nước và mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị đặt ra nhiều thách thức... Thách thức và yêu bộ máy hành chính và đội  ngũ CBCCVC phải theo kịp sự phát triển nhanh của thành phố, đáp ứng yêu cầu quản lý của đô thị loại I
 6. Kết quả công tác TCNN 2005-2007
 7. Công tác xây dựng văn bản  •  14  văn  bản  quan  trọng  có  tính chất  định hướng cơ chế,  chế độ, chính sách  •  Phát huy hiệu lực, hiệu quả  quản lý cao, tạo ra  động lực,  bước đột phá trong công tác     
 8. Công tác xây dựng văn bản Quyết định 64/2005/QĐ­UBND   Quyết định số 94/2005/QĐ­UB   Quyết định 06/2006/QĐ­UBND   Đề án Một cửa liên thông  Đề án đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài  Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo  Quyết định số 79/2006/QĐ­UBND   Quyết định số 34/2007/QĐ­UBND ...     
 9. Về công tác tổ chức, biên chế  Rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền   và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị  Thực hiện phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy   cho các ngành, địa phương  Xây dựng Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn   thuộc UBND thành phố quản lý  Thành lập mới 03 cơ quan chuyên môn, 18 đơn vị   sự nghiệp  38 tổ chức phối hợp liên ngành   Hợp nhất 06 Ban Quản lý thành 03 đơn vị      
 10. Về công tác tổ chức, biên chế Công tác quản lý biên chế được thực hiện đúng   chỉ tiêu do BNV và HĐND thành phố giao  Phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, ban   hành Quy chế tổ chức và hoạt động; thành lập,  giải thể và thay đổi, bổ sung thành viên các BCĐ,  HĐ; đổi tên, giao, bổ sung chức năng, nhiệm vụ,  biên chế; thành lập, hợp nhất, sáp nhập, giải thể  cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định  Nghị định số 130/2005/NĐ­CP: 100%   Nghị định số 43/2006/NĐ­CP đạt 89%      
 11. Về công tác cán bộ  Hoàn thành công tác quy hoạch cán   bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2006­ 2010   Thi tuyển chức danh lãnh đạo tại các  đơn vị sự nghiệp đối với 06 chức danh   Tuyển dụng 2.817 công chức, viên  chức  Quyết định số 79/2006/QĐ­UBND:  226 người      
 12. Về công tác cán bộ  Đào tạo tham gia CT 100 Thạc sĩ, Tiến sĩ :   30 CBCC Tổ chức tổng cộng 64 lớp đào tạo, bồi   dưỡng  Cử đi học sau đại học là 190 người   Đào tạo đại học cho cán bộ, công chức   phường là 47 người; Đề án “Hình thành thói quen giao tiếp tiếng   Anh trong công chức, viên chức”     
 13. Công tác cải cách hành chính,  Quy chế dân chủ cơ sở  Kế hoạch CCHC giai đoạn 2006 – 2010    246 mẫu đơn sử dụng trong giao dịch hành   chính  Quyết định 06/2006/QĐ­UBND, Quyết định   47/2006/QĐ­UBND  Áp dụng cơ chế “một cửa liên thông”   Quyết định số 31/2007/QĐ­UBND    Phòng TM­CNVN xếp thứ 2 (03 năm liền)   về chỉ số năng lực cạnh tranh.    
 14. Công tác cải cách hành chính,  Quy chế dân chủ cơ sở  Tổ chức, tham gia 09 đoàn kiểm tra    Điều tra các hộ gia đình về cán bộ cơ  sở, đánh giá việc thực hiện Nghị định  79/2003/NĐ­CP   Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch HĐND và  UBND phường, xã  Công khai các hoạt động công vụ tại  các địa phương, đơn vị     
 15. Công tác Xây dựng chính quyền  Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa   XII, bầu cử bổ sung các chức danh   Thành lập quận Cẩm Lệ; các phường   thuộc Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành  Sơn, Thanh Khê;   Điều chỉnh, phân, cắm mốc địa giới  Phân loại đơn vị hành chính      
 16. Công tác Xây dựng chính quyền  Tuyển dụng công chức thông qua thi   tuyển: 98% phường, xã.   QĐ 03/2006/QĐ­UBND, QĐ 03/2007/ QĐ­UBND   Điều chỉnh, cắm mốc địa giới  Phân loại đơn vị hành chính  Sưu tầm hiện vật về Hoàng Sa     
 17. Công tác quản lý Hội,  Chi nhánh, VPĐD  Thành lập 84, phê duyệt điều lệ 57   hội   Các Hội, tổ chức phi Chính phủ chấp  hành tốt quy định của pháp luật   Đặt 65 chi nhánh, văn phòng đại diện  Quản lý, giải quyết, cập nhật thông tin CN,   VPĐD chặt chẽ, đầy đủ, kịp thời    
 18. Về công tác thanh tra, kiểm tra  10 cuộc thanh tra, 242 cuộc kiểm tra   Tiếp nhận, xử lý 17 lượt kiến nghị, phản  ánh và thông tin báo đài  Kỷ luật đối với 46 CBCC có vi phạm.  Đề xuất khắc phục các tồn tại trong sử  dụng lao động và thực hiện chính sách  cán bộ; trong việc giải quyết thủ tục  hành chính     
 19. Công tác xây dựng ngành  Toạ đàm “Xây dựng và phát triển ngành   TCNN thành phố”; giao lưu, gặp mặt Mở các lớp bồi dưỡng, Ứng dụng CNTT   Thực hiện luân chuyển cán bộ trẻ   Tăng cường công tác quản lý: Quy chế phối   hợp, Quy chế xét khen thưởng...  Thực hiện đề tài khoa học        
 20. Sự ghi nhận  Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao Cờ thi đua: tập   thể  hoàn  thành  xuất  sắc  công  tác  Tổ  chức nhà nước    UBND  thành  phố    tặng  Bằng  khen  về   việc  thực  hiện  3  nhiệm  vụ  trọng  tâm  hằng năm   Chủ  tịch  Nước  tặng  thưởng  Huân   chương Lao động hạng ba.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản