intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần (Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết và thực hành): Tin học đại cương

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

37
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần Tin học đại cương giúp người học sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên hệ điều hành Windows và một số chương trình ứng dụng; có thể nắm bắt được các kỹ năng sử dụng Internet và các ứng dụng tin học văn phòng như Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint trong công tác soạn thảo và tính toán dữ liệu, xử lý các bài toán thống kê, kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần (Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết và thực hành): Tin học đại cương

  1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ỨNG DỤNG TỔ: TIN HỌC --------o0o-------- ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Học phần lí thuyết và thực hành) Học phần: Tin học đại cƣơng Số tín chỉ: 03 Mã số: GIN131 Thái Nguyên, 07/2018
  2. TRƢỜNG ĐH NÔNG LÂM TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ỨNG DỤNG TỔ: TIN HỌC ------o0o------- ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Học phần lí thuyết và thực hành) 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học: Tin học đại cương - Tên tiếng anh: Informatics - Mã số học phần: GIN131 - Số tín chỉ: 03 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Dùng cho các ngành đào tạo 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 15 tiết = 15 tiết chuẩn - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 60 tiết = 30 tiết chuẩn - Số tiết sinh viên tự học: 90 tiết 3. Điều kiện học - Học phần học trước: Không - Học phần song hành: Toán học cao cấp 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: 20% - Điểm kiểm tra giữa kì: 30% - Điểm thi kết thúc học phần: 50% 4. Tóm tắt nội dung môn học Môn học gồm 2 phần: * Phần lí thuyết: - Chương 1: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính - Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản - Chương 3: Các ứng dụng cơ bản
  3. - Chương 4: Sử dụng Internet cơ bản * Phần thực hành - Bài 1 đến bài 5: Soạn thảo văn bản trên Word 2010 - Bài 6 đến bài 9: Tạo lập cơ sở dữ liệu và tính toán trên Excel 2010 - Bài 10, bài 11: Tạo bài thuyết trình trên Powerpoint 2010 - Bài 12: Các kĩ năng cơ bản trên Internet 5. Mục tiêu và mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần đối với CTĐT Mức độ đáp ứng Nhóm Mục tiêu cụ thể chuẩn đầu ra của học mục tiêu phần đối với CTĐT - Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên 1(a) hệ điều hành Windows và một số chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả, sử dụng máy tính một cách an toàn và có hiểu biết về pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin. - Sử dụng thành thạo Microsoft Word để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản nhanh hơn. - Sử dụng được Microsoft Excel để xây dựng một Kiến thức cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm tính toán trong Excel từ cơ bản đến phức tạp để tính toán, thống kê, trích lọc thông tin cần thiết. - Sử dụng được Microsoft PowerPoint để tạo một bài thuyết trình hấp dẫn và có hiệu quả. - Biết cách khai thác, kết nối các thông tin có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu; biết sử dụng thư điện tử để gửi và nhận tài liệu. - Ứng dụng kiến thức của môn học vào việc học tập
  4. các môn học khác. - Kỹ năng sử dụng máy vi tính 1(a) - Kỹ năng sử dụng Internet và các ứng dụng tin học văn phòng như Microsoft Office Word, Microsoft Kĩ năng Office Excel, Microsoft Office PowerPoint trong công tác soạn thảo và tính toán dữ liệu, xử lý các bài toán thống kê, kế toán, ... - Thể hiện sự yêu thích, đam mê tìm hiểu những vấn 1(a) đề liên quan đến máy tính và ứng dụng vào quá trình học các môn học khác. - Kính trọng, yêu quý, noi gương các nhà khoa học, Thái độ giảng viên đang giảng dạy môn học. - Thấy được vai trò của môn học với thực tế học tập, thực tế cuộc sống nói chung và cuộc sống nghề nghiệp nói riêng. 6. Nội dung kiến thức và phƣơng thức giảng dạy 6.1. Giảng dạy lí thuyết SỐ PHƢƠNG PHÁP TT NỘI DUNG KIẾN THỨC TIẾT GIẢNG DẠY CHƢƠNG 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ 6 MÁY TÍNH VÀ MẠNG MÁY TÍNH 1.1. Giới thiệu chung về máy tính Thuyết trình, sử dụng 1.1.1. Nhận diện máy tính 1.1.2. Phần cứng 2 câu hỏi phát vấn 1.1.3. Phần mềm 1.2. Mạng máy tính và truyền thông Thuyết trình, sử dụng 1.2.1. Một số khái niệm 1.2.2. Vai trò của mạng máy tính 2 câu hỏi phát vấn 1.2.3. Phân loại mạng máy tính 1.3. Một số ứng dụng của công nghệ thông tin – Sử dụng câu hỏi phát truyền thông 1.3.1. Ứng dụng công và ứng dụng trong kinh doanh vấn 1 1.3.2. Ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông 1.4. An toàn lao động và bảo vệ môi trƣờng trong sử dụng công nghệ thông tin - truyền
  5. thông 1.4.1. An toàn lao động 1.4.1.1. Các bệnh tật liên quan khi sử dụng máy tính 1.4.1.2. Quy tắc an toàn khi sử dụng máy tính 1.4.2. Bảo vệ môi trường 1.4.2.1. Công dụng của việc tái chế các bộ phận trên máy tính 1.4.2.2. Thiết lập chế độ tiết kiệm năng lượng cho máy tính 1.5. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản Thuyết trình, sử dụng 1.5.1. Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu câu hỏi phát vấn 1.5.2. Phần mềm độc hại 1 1.6. Pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin 1.6.1. Bản quyền 1.6.2. Bảo vệ dữ liệu CHƢƠNG 2: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ 3 BẢN 2.1. Làm việc với Hệ diều hành 1 Thuyết trình, làm mẫu 2.2. Quản lý thƣ mục và tệp tin Thuyết trình, sử dụng 1 2.3. Sử dụng tiếng Việt câu hỏi phát vấn 2.4. Một số phần mềm tiện ích Làm mẫu, sử dụng câu 2.4.1. Nén và giải nén tệp 2.4.2. Phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng hỏi phát vấn 1 2.4.3. Đa phương tiện 2.5. Sử dụng máy in CHƢƠNG 3: CÁC ỨNG DỤNG CƠ BẢN 3 3.1. Giới thiệu chung về Microsoft Word 2010 1 Thuyết trình, làm mẫu 3.2. Giới thiệu chung về Microsoft Excel 2010 1 Thuyết trình, làm mẫu 3.3. Giới thiệu chung về Microsoft PowerPoint Thuyết trình, làm mẫu 1 2010 CHƢƠNG 4: SỬ DỤNG INTERNET CƠ 3 BẢN 4.1. Kiến thức cơ bản về Internet Thuyết trình, sử dụng 4.1.1. Các khái niệm cơ bản 1 câu hỏi phát vấn 4.1.2. Bảo mật khi làm việc với Internet 4.2. Sử dụng trình duyệt web Làm mẫu, sử dụng câu 4.2.1. Thao tác duyệt web cơ bản 1 hỏi phát vấn 4.2.2. Thiết đặt (setting) 4.2.3. Đánh dấu và chuyển hướng
  6. 4.3. Sử dụng Web 4.3.1. Biểu mẫu và sử dụng một số dịch vụ công 4.3.2. Tìm kiếm 4.3.3. Lưu nội dung 4.3.4. In ấn 4.4. Sử dụng thƣ điện tử Thuyết trình, làm mẫu, 4.5. Truyền thông điện tử sử dụng câu hỏi phát vấn 4.5.1. Dịch vụ nhắn tin tức thời (IM) 1 4.5.2. Cộng đồng trực tuyến 4.5.3. Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử
  7. 6.2. Các bài thực hành Phƣơng pháp thực Tên bài Nội dung thực hành Số tiết hành Bài thực hành số 1: - Tìm hiểu giao diện Word 2010 5 Thuyết trình, làm Soạn thảo văn bản đơn - Soạn thảo văn bản đơn giản mẫu giản - Thao tác với khối văn bản - Lưu văn bản Bài thực hành số 2: - Định dạng ký tự 5 Thuyết trình, làm Định dạng văn bản - Định dạng đoạn văn bản mẫu - Sao chép định dạng - Thiết lập Tabs - Chia cột văn bản - Tạo chữ cái lớn đầu đoạn - Đánh dấu đầu đoạn và số thứ tự tự động Bài thực hành số 3: - Chèn số trang cho văn bản 5 Thuyết trình, làm Chèn các đối tượng vào - Chèn ký tự đặc biệt mẫu văn bản - Chèn công thức toán - Chèn hình ảnh vào văn bản - Tạo chữ nghệ thuật - Chèn sơ đồ - Vẽ hình trong Word - Tạo biểu đồ cho văn bản Bài thực hành số 4: Làm - Tạo bảng mới 5 Thuyết trình, làm việc với Bảng biểu - Nhập và trình bày dữ liệu trong mẫu bảng - Các thao tác làm việc với bảng - Sắp xếp dữ liệu trong bảng - Tính toán dữ liệu trong bảng - Chuyển bảng thành văn bản và ngược lại
  8. Bài thực hành số 5: Bài - Đặt tiêu đề đầu trang và cuối 5 Thuyết trình, làm thực hành Word tổng trang mẫu hợp - Tìm kiếm và thay thế văn bản - Bảo vệ tài liệu Word - Định dạng trang và in ấn - Định dạng trang in - Thiết lập mục lục - Xem tài liệu trước khi in - In ấn Bài thực hành số 6: - Tìm hiểu giao diện Excel 2010 5 Thuyết trình, làm Tạo lập cơ sở dữ liệu - Tạo bảng tính đơn giản mẫu trên Excel 2010 - Thao tác với dữ liệu và bảng tính - Định dạng bảng tính - Định dạng dữ liệu - Luyện tập các hàm tính toán cơ bản trong Excel Bài thực hành số 7: - Nhập và định dạng dữ liệu theo 5 Thuyết trình, làm Các hàm có điều kiện mẫu mẫu - Luyện tập hàm có điều kiện trong Excel (Countif, Sumif, If) Bài thực hành số 8: - Nhập và định dạng dữ liệu theo 5 Thuyết trình, làm Các hàm tìm kiếm mẫu mẫu - Luyện tập hàm tìm kiếm trong Excel (Vlookup, Hlookup) Bài thực hành số 9: - Nhập và định dạng dữ liệu theo 5 Thuyết trình, làm Sắp xếp và trích lọc dữ mẫu mẫu liệu - Luyện tập chức năng sắp xếp dữ liệu và trích lọc dữ liệu - In ấn bảng tính
  9. Bài thực hành số 10: - Tìm hiểu giao diện PowerPoint 5 Thuyết trình, làm Xây dựng bài thuyết 2010 mẫu trình đơn giản trên - Xây dựng bài thuyết trình đơn PowerPoint 2010 giản - Các thao tác với Slide - Chèn các đối tượng vào Slide - Chèn liên kết trên Slide - Chọn mẫu thiết kế Bài thực hành số 11: - Xây dựng bài thuyết trình theo 5 Thuyết trình, làm Xây dựng bài thuyết mẫu cho trước mẫu trình nâng cao theo mẫu - Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide - Tạo hiệu ứng chuyển tiếp Slide - Thiết lập tiêu đề đầu, cuối - Trình diễn và in bài thuyết trình Bài thực hành số 12: - Làm việc với Email 5 Thuyết trình, làm Khai thác ứng dụng trên - Sử dụng Internet mẫu Internet - Tìm kiếm thông tin trên Internet 7. Tài liệu học tập 1. Trịnh Thị Thu, Nguyễn Ngọc Lan, Hứa Thị Toàn (2012), Giáo trình tin học đại cương, NXB Nông Nghiệp. 2. Bài giảng môn học Tin học đại cương +Bài tập thực hành Tin học đại cương 8. Tài liệu tham khảo 1. Phạm Thanh Bình, Phạm Trường Sinh (2006), Giáo trình hệ điều hành, NXB Hà Nội. 2. Tạ Minh Châu (2007), Giáo trình tin học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia, Thành Phố Hồ Chí Minh. 3. Nguyễn Việt Hương (2011), Tin học cơ bản, NXB Lao Động – Xã Hội. 4. Hồ Đắc Phương (2009), Giáo trình nhập môn mạng máy tính, NXB Giáo Dục. 5. Marguerite Caunt, Kelly Hegedus, Lynne Melcombe (2009), IC3 Internet and computing core certification, CCI Learning Solutions Inc.
  10. 9. Phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập - Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 20% + Đi học đều + Hăng hái phát biểu và làm bài tập trên lớp - Kiểm tra đánh giá định kì: 30% + Trắc nghiệm trên máy - Kiểm tra đánh giá cuối kì: 50% + Phương pháp kiểm tra:Vấn đáp trên máy + Nội dung kiểm tra: Bài thực hành làm trên máy gồm 4 phần: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, mỗi phần gồm 3 ý, mỗi ý 1 điểm; Internet (1đ) 10. Cán bộ giảng dạy: STT Họ tên giảng viên Đơn vị quản lý Học hàm, học vị 1 Hứa Thị Toàn Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học Thạc sỹ 2 Nguyễn Ngọc Lan Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học Thạc sỹ 3 Đinh Thị Thanh Uyên Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học Thạc sỹ Giám đốc TT Tổ Trƣởng Giảng viên
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2