intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề cương đồ án Tìm hiểu quy trình sản xuất chả giò nhân tôm, rau, củ. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng

Chia sẻ: Le Huynh Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
106
lượt xem
16
download

Đề cương đồ án Tìm hiểu quy trình sản xuất chả giò nhân tôm, rau, củ. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương đồ án Tìm hiểu quy trình sản xuất chả giò nhân tôm, rau, củ. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng gồm có nội dung chính như: Tổng quan nghuyên liệu, sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm chả giò nhân tôm, rau, củ, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đề xuất các biện phấp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương đồ án Tìm hiểu quy trình sản xuất chả giò nhân tôm, rau, củ. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng

 1. Ma hoa:HS/7.5.1a/ĐT ̃ ́ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC  Ban hanh lân: 06 ̀ ̀ PHẨM TP.HCM Hiêu l ̣ ực tư ngay: 15­01­2011 ̀ ̀ ĐƠN VỊ:  KHOA THỦY SẢN    Trang/ tông sô trang: ̉ ́ 1/2 ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN HỌC PHẦN Hệ đào tạo: Đại học chính quy Họ và tên sinh viên: Lê Thị Huỳnh Như MSSV : 2006140239                   Lớp: 05DHTS1 Địa chỉ : 31/16 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM E­mail : huynhnhu301096@gmail.com Ngành : Công nghệ chế biến thủy sản Tên đồ án               :  Tìm hiểu quy trình sản xuất chả giò nhân tôm, rau, củ. Đề xuất  các biện pháp nâng cao chất lượng. Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Hoài NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 1. Tính cấp thiết của đồ án:  Hiện nay cuộc sống của người dân ngày càng cao, người dân không chỉ  đòi hỏi   có sản phẩm để  dùng mà còn muốn sản phẩm đó phải tốt, đẹp, bền, rẻ,.. yêu cầu   chất lượng sản phẩm ngày càng nghiêm ngặt và đa dạng về chủng loại sản phẩm mới   đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy sản phẩm giá trị gia tăng ngày càng được thúc đẩy phát   tiển để đáp ứng đươch thị hiếu của người tiêu dùng. Hiện nay mức tiêu thụ sản phẩm  thực phẩm ngày càng tăng cao ở Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt là sản phẩm thủy   sản trong dó có các mặt hàng sản phẩm giá trị gia tăng.  Chính vì đáp  ứng nhu cầu đó, đã có rất nhiền công ty, xí nghiệp chế  biến thực   phẩm ra đời. Các loại thực phẩm chế  biến này đã đáp ứng được nhu cầu của người   tiêu dung như: không tốn nhiều thời gian để chế biến, dễ dàng sử dụng, có nhiều sản   phẩm để lựa chọn, hình thưc đẹp để đảm bảo vệ sinh….  Một trong những mặt hàng  thực phẩm  ấy là sản phẩm chả  giò. Sản phẩm chả giò có nhiều loại khác nhau hình  1
 2. Ma hoa:HS/7.5.1a/ĐT ̃ ́ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC  Ban hanh lân: 06 ̀ ̀ PHẨM TP.HCM Hiêu l ̣ ực tư ngay: 15­01­2011 ̀ ̀ ĐƠN VỊ:  KHOA THỦY SẢN    Trang/ tông sô trang: ̉ ́ 2/2 thức đẹp chất lượng đảm bảo và rất tiện lợi, chỉ trong một thời gian chế biến ngắn là   có thể thưởng thức món ăn truyền thống, đậm nét dân tộc này.  2. Mục đích của đồ án:   Tìm hiểu được quy   trình sản xuất sản phẩm chả  giò nhân tôm, rau, củ.  Đề  xuất các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. 3. Nội dung thực hiện đồ án:  Tổng quan nghuyên liệu, sản phẩm. Tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm chả giò nhân tôm, rau, củ. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đề xuất các biện phấp nâng cao chất lượng sản phẩm. 4. Dự kiến kết quả đạt được:  Tổng quan về nguyên liệu, sản phẩm chả giò nhân tôm, rau, củ. Quy trình sản xuất sản phẩm chả giò nhân tôm, rau, củ. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng. 5. Kết luận và kiến nghị: 6. Tài liệu tham khảo: 1  Đinh Hữu Đông, Nguyễn Thị Thu Hoài,bài giảng Nguyên liệu thủy sản và công   nghệ  sau  thu  hoạch,  trường  Đại  học  Công  Nghiệp  Thực  Thẩm  TP.HCM,  năm   2015. 2   Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị  Ngọc Hoài, Công nghệ  sản xuất sản phẩm   thủy sản giá trị  gia tăng, trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM, năm  2015. 3   Trần Thị  Luyến và cộng sự, Khoa học­ Công nghệ  surimi và sản phẩm mô  phỏng, NXB Nông Nghiệp, năm 2010. 4   http://thuysanvietnam.com.vn/san­pham­gia­tri­gia­tang­huong­di­cap­thiet­cua­ nganh­thuy­san­article­13303.tsvn 2
 3. Ma hoa:HS/7.5.1a/ĐT ̃ ́ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC  Ban hanh lân: 06 ̀ ̀ PHẨM TP.HCM Hiêu l ̣ ực tư ngay: 15­01­2011 ̀ ̀ ĐƠN VỊ:  KHOA THỦY SẢN    Trang/ tông sô trang: ̉ ́ 3/2       [5] Lê Văn Tâm, Nghiên cứu công nghệ sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng,   đề           nâng cao chất lượng­ Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nha Trang,  2002 7. Kết cấu của đồ án: Phần 1: Tổng quan 1.1. Tổng quan về nguyên liệu 1.2. Tổng quan về sản phẩm 1.3. Tổng quan về sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng Phần 2: đối tượng và phương pháp thực hiện 2.1. Đối tượng thực hiện 2.2. Phương pháp thực hiện Phần 3: Kết quả thực hiện 3.1. Sơ đồ quy trình  3.2. Thuyết minhquy trình 3..3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 3.4. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng Phần 4: Kết luận và kiến nghị 4.1. Kết luận 4.2. Kiến nghị 8. Kế hoạch thực hiện đồ án học phần trong 8 tuần: Ý kiến giảng viên hướng dẫn TP. HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2017 (Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của Bộ môn 3
 4. Ma hoa:HS/7.5.1a/ĐT ̃ ́ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC  Ban hanh lân: 06 ̀ ̀ PHẨM TP.HCM Hiêu l ̣ ực tư ngay: 15­01­2011 ̀ ̀ ĐƠN VỊ:  KHOA THỦY SẢN    Trang/ tông sô trang: ̉ ́ 4/2  (Ký và ghi rõ họ tên) 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản